OSP Wronki
Nowa SCANIA

Nowa SCANIA

Nowy samochód GCBA8/50 SCANIA P410 dla OSP Wronki

W dniu 28.05.2015r. przedstawiciele Gminy Wronki i OSP Wronki udali sie do Bielska Białej samochodem operacyjnym OSP Wronki, do firmy Wawrzaszek ISS Sp. z o.o. SKA, aby w dniu 29.05.2015r. dokonać odbioru techniczno-j akościowego i odbioru faktycznego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6, na podwoziu SCANIA N331, P410 CB 6x6 CP28. Po zarejestrowaniu i ubezpieczeniu samochodu, w dniu 02.06.2015r. przedstawiciele OSP Wronki dh Stefan Kaszkowiak Wiceprezes OSP Wronki, dh Tomasz Pospieszny Z-ca Naczelnika OSP Wronki, dh Marek Marcinkowski Skarbnik OSP Wronki i dh Janusz Hossa udali się ponownie do Bielska Białej samochodem operacyjnym OSP Wronki, do firmy Wawrzaszek ISS Sp. z o.o. SKA, aby w dniu 03.06.2015r. odebrać nowy wóz bojowy dla OSP Wronki. Gmina Wronki pozyskała dofinansowanie na zakup tego wozu w wysokości 80% kosztów całkowitych - 812 124 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach działania "Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego", na zadanie zadania pt. "Wsparcie techniczne OSP we Wronkach, należącego do KSRG poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego". Wkład gminy wyniósł 203 031 zł, a całkowita wartość inwestycji 1 015 155 zł. Załoga nowego GCBA 8/50 to 6 osób. Zabudowa kompozytowa. Rok produkcji nadwozia i podwozia 2015. Zbiornik wody 8189cm3, zbiornik środka pianotwórczego 820 cm3. Autopompa A50/8 typ RUBERG R-2-280, wydajność 5300 cm3/min. Linia szybkiego natarcia 41 m z prądownicą TURBOSUPON, działko wodno-pianowe POHORIE DWP 8-32. Maszt oświetleniowy LED 30.000lm. Wciągarka POWERWINCH PW 18.000BLS (8.165kg). Samochód wyposażony w agregat prądotwórczy, pompę szlamową, pilarkę spalinową do drewna, deskę ortopedyczną, zestaw do ratownictwa medycznego R-1, sprzęt wodno-pianowy do działań ratowniczych. Nowa SCANIA zastąpiła JELCZA GCBA 6/32 z 1977 roku i przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wronki i nie tylko oraz do prowadzenia niezawodnych i skutecznych akcji ratowniczych. W dniu 04.06.2015r. nowe GCBA8/50 zostało wprowadzone do podziału bojowego OSP Wronki.

Dołącz do nas
Google+