OSP Wronki
Wronki

Wronki

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Wronki

W dniu 7 marca 2015 roku, o godz. 18.00, w świetlicy OSP Wronki odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Wronki za 2014 rok. Na zebranie przybyli zaproszeni goście Pan Robert Dorna Wiceburmistrz MiG Wronki, Pan Sławomir Śniegowski Przewodniczący Rady MiG Wronki. Zebranie otworzył i powitał przybyłych gości dh Andrzej Liszkowski Prezes OSP Wronki. Na wstępie uczono minutą ciszy zmarłych w 2014r. strażaków śp. dh Mariana Radomskiego członka OSP Wronki, sp. dh Jerzego Warosia Prezesa OSP Wartosław, śp. dh Wojciecha Dukata Prezesa Zarządu OP ZOSP RP w Szamotułach. Sprawozdanie z działalności OSP Wronki za 2014r. złożył dh Stefan Kaszkowiak Naczelnik OSP Wronki. OSP Wronki wchodzi w skład KSRG i Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Średnia wieku strażaków w OSP Wronki to 31,27 lat za 2014 rok. Stan organizacyjny OSP Wronki to 50 członków czynnych, 10 honorowych w tym 8 kobiet. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza to 22 osoby, w tym 12 chłopców i 10 dziewcząt. Jednostkę Operacyjno Techniczną typu JOT I OSP Wronki tworzy 49 strażaków, w tym 49 ze szkoleniem podstawowym, 12 kierowców, 35 posiada szkolenie z ratownictwa technicznego, 16 dowódców, 6 naczelników, 1 komendantów gminnych, 1 szkoły PSP, 31 kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej KPP, 11 kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji podnośników koszowych UDT, 11 Patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej, 3 kurs obsługi sprężarki do ładowania butli aparatów powietrznych, 5 szkolenie w zakresie LPR, 15 szkolenie w zakresie obsługi pilarki spalinowej do drewna, 7 kierowanie ruchem drogowym, 5 kierowców konserwatorów. Na wyposażeniu OSP Wronki znajdują się trzy samochody ratowniczo - gaśnicze, jeden specjalny - podnośnik koszowy, jeden operacyjny, jedna łódź ratownicza typu RIB. W dniach 14, 15 i 17 stycznia 2014 roku, strażacy z OSP Wronki, wspólnie z Policją, Strażą Miejską Wronek, Nadleśnictwem Wronki przeprowadzili wspólnie akcję informacyjną w klasach 0, 1, 2 i 3 wszystkich szkół podstawowych na terenie MiG Wronki, na temat bezpieczeństwa podczas wakacji zimowych. Wzorem lat ubiegłych, również w 2014 roku strażacy z OSP Wronki przystąpili do akcji "Bezpieczne lodowiska". W dniu 4 lutego 2014 roku, w OSP Wronki zostało zorganizowane zimowisko dla członków MDP OSP Wronki. 17 lutego 2014 roku na jeziorze w Chojnie, Gmina Wronki, OSP Wronki, OSP Chojno i Oddział Miejsko-Powiatowy WOPR Wielkopolski w Szamotułach przeprowadzili w ramach działań prewencyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chojnie pokazy bezpiecznych zachowań na lodzie. W dniu 2 maja 2014 roku, strażacy z OSP Wronki zorganizowali "Dzień otwarty w OSP Wronki" dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Wronek, w strażnicy OSP Wronki. W dniu 21 sierpnia 2014r. w ramach akcji "Bezpieczna Warta", został przeprowadzony wspólny patrol na rzece Warcie, przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronkach, policjantów z Komisariatu Policji we Wronkach i Szamotułach oraz Oddziału Miejsko Powiatowego WOPR w Szamotułach, Straży Miejskiej Wronek, na odcinku Warty przebiegającym przez Gminę Wronki. W minionym roku strażacy z OSP Wronki przeprowadzili ogółem 15 pogadanek i pokazów na festynach. W roku 2014 uczestniczyliśmy 240 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 47 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 190 razy, 3 alarmy fałszywe w dobrej wierze, w tym poza terenem gminy 12 razy, poza trenem powiatu 4 razy. W działaniach tych wzięło udział 1.862 strażaków i 393 zastępy, łącznie czas udziału w akcjach to 3.397 godzin. Samochody bojowe przejechały w ramach tych akcji 13.035km. Zużyto 3.695 litrów paliwa. Osoby poszkodowane 35 osób, ofiary śmiertelne 3 osoby. W tym miejscowych zagrożeniach: szerszenie 42 razy, drzewa i konary 46 razy, wypadki 23 razy, zabezpieczenie imprez masowych 13 razy, pomoc Policji 7 razy, plama oleju 16 razy, pomoc Pogotowiu Ratunkowemu 3 razy, zalane budynki 21 razy, ratowanie sarny na lodzie 1 raz, otwarcie drzwi do WC 1 raz, pomoc energetyce 9 razy, uszkodzone dachy budynków 5 razy, zabezpieczenie prac spawalniczych 3 razy. Pożary: trawy 6 razy, budynki mieszkalne 11 razy, budynki gospodarcze 3 razy, samochody 3 razy, las 4 razy, lampa uliczna 1 raz, zakłady pracy 9 razy, śmietniki 3 razy, nasypy kolejowe 1 raz, zboże na pniu 1 raz, podkłady kolejowe 2 razy, drzewa 1 raz, słoma po kombajnie 2 razy. Udział OSP Wronki w działaniach ratowniczo - gaśniczych na terenie gminy to 76,0%, udział pozostałych jednostek z terenu gminy to 24,0%. 3. W akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie/druhny: Marcinkowski Marek - 112 razy, Kaszkowiak Stefan - 109 razy, Garncarz Krzysztof - 102 razy, Grajewski Karol - 90 razy, Hodrych Bartosz - 81 razy, Wilińska Patrycja - 74 razy, Grajewski Radosław - 73 razy, Łuczak Leszek - 71 razy, Lebioda Ireneusz - 69 razy, Pospieszny Tomasz - 67 razy. Straący OSP Wronki organizowali w ubiegłym roku gminne eliminacje OTWP i konkursu plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom", uczestniczyli w powiatowych eliminacjach OTWP. 29.06.2014r. podczas miejsko-gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w Chojnie, w konkurencji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Dziewczyn, pierwsze miejsce zajęła MDP OSP Wronki. W konkurencji MDP Chłopców pierwsze miejsce zajęła MDP OSP Wronki. W konkurencji chłopców starszych, drugie miejsce OSP Wronki. Wśród kobiet pierwsze miejsce OSP Wronki. Po przeprowadzeniu konkurencji wśród mężczyzn najlepsi okazali się strażacy z OSP Wronki w ćwiczeniu bojowym, a w klasyfikacji generalnej zajęli drugie miejsce. W minionym roku jednostka OSP Wronki wzięła udział w 10 ćwiczeniach na obiektach zakładów, szkół i przedszkoli oraz w manewrach na terenie Nadleśnictwa Wronki. Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP w terminie 25.01.2014r. do 15.02.2014r. z OSP Wronki 6 osób. Szkolenie z ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP w terminie 22.02.2014r. do 01.03.2014r. z OSP Wronki 10 osób. W dniach 11-27 kwietnia 2014r. odbyło się w siedzibie OSP Wronki szkolenie 41 ratowników z jednostek OSP z terenu powiatu szamotulskiego w zakresie KPP, w tym z OSP Wronki egzamin zdało 6 strażaków. W okresie sprawozdawczym strażacy OSP Wronki sami wykonali bardzo wiele prac, w tym między innymi: zamontowano skrzynie na sprzęt na podnośniku koszowym, zamontowano ładowarki CITEX w samochodach bojowych i łodzi, dokonano wymiany lamp błyskowych i sterownika w samochodzie Staro-Man, zamontowano generator dźwięku ZURA 5120H ELFIR w samochodzie Man, Staro-Man, podnośniku koszowym, zamontowano w podnośniku koszowym nowy głośnik do generatora dźwięku, nowe lampy ostrzegawcze LED na dachu z kratką, zamontowano w samochodzie Man, Staro-Man, podnośniku koszowym lampy ostrzegawcze MEGALED z przodu pojazdu, zamontowano na podnośniku koszowym oświetlenie LED na koszu i pola pracy operatora, wykonano podstawy pod pachołki na zawody sportowo-pożarnicze, wymieniono siedzenia w Jelczu, generator dźwięku, głośnik, odmalowano pomieszczenie kuchni, WC, lodówek, na bieżąco wykonano bardzo wiele prac przy naprawach instalacji elektrycznych samochodów bojowych, wymieniono oświetlenie świetlicy przy garażu na LED, przez cały rok strażacy przepracowali bardzo dużo godzin przy utrzymaniu sprzętu, otoczenia strażnicy, zieleni. Członkowie OSP Wronki wyróżnieni w okresie sprawozdawczym: za udział w działaniach ratowniczych: dh Marek Marcinkowski, dh Stefan Kaszkowiak, dh Krzysztof Garncarz; za prace gospodarcze: dh Marek Marcinkowski, dh Janusz Hosa, dh Rafał Domaciuk; za prowadzenie MDP, organizację konkursu plastycznego i turnieju OTWP udział w pokazach: dh Patrycja Wilińska, dh Bartosz Hodrych, dh Agnieszka Zając. Wyróżnieni otrzymali drobne upominki z rąk Pana Roberta Dorny Wiceburmistrza Wronek i Pana Sławomira Śniegowskiego Przewodniczącego Rady MiG Wronki. Odznaki za wysługę lat otrzymali następujący dh Nowak Stanisław - 40 lat, Cypel Piotr - XXXV lat, Garncarz Krzysztof - XXXV lat, Ślimak Dariusz - XV lat, Hodrych Bartosz - X lat, Hodrych Łukasz - X lat, Woźny Krystian - X lat, Grajewski Karol - V lat. Złotą Odznakę MDP otrzymała Anita Szymszon; Srebrną Odznakę MDP otrzymała Weronika Remisz, Katarzyna Michalska; Brązową Odznakę MDP otrzymał Kamil Orzeł, Bartłomiej Saguła, Kamil Szymkowiak, Marta Fryś i Sandra Remisz. Sprawozdanie finansowe złożył skarbnik dh Marek Marcinkowski. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył jej przewodniczący dh Kazimierz Kwaśny. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd OSP Wronki otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy. Przyjęto plan finansowy na 2015 rok i plan działalności na 2015r. Podziękowania strażakom OSP Wronki za działalność w 2014 roku złożył Pan Robert Dorna Wiceburmistrz MiG Wronki i Pan Sławomir Śniegowski Przewodniczący Rady MiG Wronki. Zaproszeni goście złożyli życzenia druhnom z OSP Wronki z okazji Dnia Kobiet.

Foto Karol Grajewski

Dołącz do nas
Google+