OSP Wronki
Wronki

Wronki

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Samołęż

W dniu 28 lutego 2015roku, odbyło się w jednostce OSP Samołęż walne zebranie sprawozdawcze. Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Samołęż obsłużył z ramienia Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach dh Stefan Kaszkowiak Komendant Gminny ZOSP RP we Wronkach. Gościem Na zebraniu był Pan Jerzy Serwata radny Rady MiG Wronki i sołtys wsi Samołęż Pan Grzegorz Orzechowski. Na zebraniu zostało złożone sprawozdanie z działalności OSP Samołęż w 2014 roku, a zarząd otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy, przyjęto plany działalności na 2015 rok. Na walnym zebraniu sprawozdawczym omówiono sprawy związane ze szkoleniami w OSP i jednego procenta, remontu dachu strażnicy i świetlicy wiejskiej. W 2014 roku jednostka OSP Samołęż uczestniczyła 8 razy w działaniach ratowniczych, a strażacy przepracowali wiele godzin przy utrzymaniu budynku strażnicy i jej otoczenia oraz sprzętu pożarniczego w sprawności bojowej. Jeden strażak z OSP Samołęż uczestniczył w szkoleniu podstawowym dla strażaków ratowników OSP w terminie 25.01.2014r. do 15.02.2014r., które zostało przeprowadzone w siedzibie KP PSP Szamotuły. Dwóch strażaków z OSP Samołęż uczestniczyło w szkoleniu z ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP w terminie 22.02.2014r. do 01.03.2014r., które zostało przeprowadzone w siedzibie KP PSP Szamotuły. Jeden strażak z OSP Samołęż uczestniczył w szkoleniu dowódców ratowników OSP w terminie 29.03.2014r. do 30.03.2014r., które zostało przeprowadzone w siedzibie KP PSP Szamotuły. Aktualnie OSP Samołęż ma przeszkolonych 20 strażaków ratowników w zakresie podstawowym, 6 z ratownictwa technicznego, 2 kierowców konserwatorów, 2 dowódców i 2 naczelników, 2 w zakresie obsługi pilarek spalinowych do drewna. W 2014 roku OSP Samołęż otrzymała następujący nowy sprzęt na swoje wyposażenie: pompę szlamową MAST, przedłużacz 230V 16A 25mb, 6 węży tłocznych W52 i 6 węży tłocznych W75, sito kominowe, gaśnicę proszkową. Odznaką STRAŻAK WZOROWY w trakcie zebrania odznaczeni zostali następujący druhowie z OSP Samołęż Ludwiczak Stanisław, Kinowski Michał, Kinowski Henryk, Fąferek Piotr, Bober Arkadiusz, Brzeski Dariusz, Dąbrowski Jacek, Orzechowski Paweł, Orzechowski Damian, Majchrzak Tomasz, Przybył Cyryl. Odznaką za wysługę 50 lat w OSP odznaczony został dh Kinowski Henryk. Odznaką za wysługę 45 lat w OSP odznaczony został dh Ludwiczak Zenon, dh Majchrzak Marian, dh Orzechowski Grzegorz. Odznaką za wysługę 40 lat w OSP odznaczony został dh Bober Józef, dh Fąferek Józef, dh Przybył Józef. Odznaką za wysługę 35 lat w OSP odznaczony został dh Ludwiczak Stanisław. Odznaką za wysługę 30 lat w OSP odznaczony został dh Chojan Stanisław, dh Dąbrowski Jacek, dh Mądry Jacek, dh Mądry Marek, dh Michałek Edward, dh Orzechowski Eugeniusz, dh Przybył Krzysztof, dh Rybacki Krzysztof. Odznaką za wysługę 25 lat w OSP odznaczony został dh Kawka Antoni, dh Mikołajczak Włodzimierz, dh Zieliński Wojciech. Odznaką za wysługę 20 lat w OSP odznaczony został dh Majchrzak Daniel, dh Przybył Cyryl. Odznaką za wysługę 15 lat w OSP odznaczony został dh Bober Arkadiusz, dh Brzeski Dariusz, dh Fąferek Piotr, dh Ludwiczak Artur, dh Orzechowski Damian, dh Orzechowski Marcin. Odznaką za wysługę 10 lat w OSP odznaczony został dh Kinowski Michał, dh Majchrzak Tomasz, dh Orzechowski Jarosław, dh Orzechowski Paweł, dh Rybacki Mateusz, Winiatrorski Rafał. Odznaką za wysługę 5 lat w OSP odznaczony został dh Chojan Radosław, dh Kabaciński Krystian, dh Kaczmarek Roman, dh Kaczmarek Zbigniew, dh Krzyszkowiak Piotr, dh Ludwiczak Adam, dh Mądry Łukasz, dh Nowacki Robert.

Dołącz do nas
Google+