OSP Wronki
Wronki

Wronki

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Amica

W czwartek 26 lutego 2015 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące rok 2014, na które przybył Prezes Zarządu Amica Wronki Pan Jacek Rutkowski, W-ce Prezes ds. operacyjnych Pan Marcin Bilik, Doradca Prezesa Zarządu Pan Andrzej Kadźiński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach dh Stefan Kaszkowiak, Starosta Powiatu Szamotulskiego Pan Józef Kwaśniewicz, Członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego Pan Kazimierz Michalak, Burmistrz MiG Wronki Pan Mirosław Wieczór, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach st. kpt. Ireneusz Pers. Zebranie otworzyła i zaproszonych gości powitała dh Iwona Kaprykowska, na przewodniczącego zebrania wybrano dh Łukasza Kawkę, a na protokolanta wybrano dh Iwonę Kaprykowską. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 i plan działalności na rok bieżący przedstawił dh Łukasz Kawka. Sprawozdanie Finansowe i Komisji Rewizyjne przedstawiał dh Marcin Górowski. Na wniosek Komisji Rewizyjnej walne zebranie udzieliło Zarządowi OSP Amica absolutorium za rok sprawozdawczy. Minutą ciszy uczono pamięć zmarłego w tym roku: Prezesa ZOP ZOSP RP w Szamotułach śp. dh Wojciecha Dukata, Prezesa OSP Wartosław śp. dh Jerzego Warosia oraz wieloletniego Członka Zarządu OSP Wronki śp. dh Mariana Radomskiego. Odznakę Strażak Wzorowy otrzymały dh Julita Przybył, dh Monika Bolczyk, dh Jolanta Kalinowska, odznakę za wysługę 30 lat w OSP otrzymał dh Karol Woźnicki, odznakę za wysługę 15 lat w OSP otrzymał dh Paweł Konkol, odznakę za wysługę 10 lat w OSP otrzymała dh Monika Bolczyk, dh Aleksander Małecki, odznakę za wysługę 5 lat w OSP otrzymała Anita Ciesiółka. W 2014 roku OSP Amica pozyskała następujący sprzęt: wentylator oddymiający Skorpion H22, toporek BIEL-TOOL, detektor prądu przemiennego HOTSTICK, buty strażackie, ubranie bojowe, ubranie koszarowe, hełm strażacki, mundur wyjściowy, latarki oraz rękawice. W roku sprawozdawczym przeszkolono następującą ilość osób: kurs KPP - 3 strażaków, kurs ratownictwa - technicznego - 6 strażaków, kurs dowódców OSP - 2 strażaków, kurs naczelników OSP - 4 strażaków. Jednostka liczy aktualnie 41 członków czynnych (w tym 12 kobiet) i 4 członków honorowych. OSP Amica w roku 2014 uczestniczyła 22 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 9 razy (2 razy poza terenem gminy), w likwidacji miejscowych zagrożeń - 12 razy, alarm fałszywy 1 raz.

Dołącz do nas
Google+