OSP Wronki
Wronki

Wronki

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Chojno

W dniu 21 lutego 2015 roku, odbyło się w jednostce OSP Chojno walne zebranie sprawozdawcze. Na walne zebranie do OSP Chojno przybył Pan Robert Dorna Wiceburmistrz MiG Wronki, asp.sztab. Janusz Stachowiak przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach, Pan Zbigniew Gzyl Nadleśniczy Nadleśnictwa we Wronkach, Pan Jarosław Mikołajczak radny Rady MiG Wronki i sołtys wsi Chojno. Na zebraniu zostało złożone sprawozdanie z działalności OSP Chojno w 2014 roku, a zarząd otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy, przyjęto plan działalności na 2015 rok. Na walnym zebraniu sprawozdawczym omówiono sprawy związane ze szkoleniami w OSP, jednego procenta. OSP Chojno w 2014 roku 33 razy brała udział w działaniach ratowniczych, jednostka wchodzi w skład KSRG. Zarząd OSP Chojno złożył podziękowania za współpracę w 2014 roku Panu Mirosławowi Wieczorowi Burmistrzowi MiG Wronki, Komendzie Powiatowej PSP w Szamotułach, Nadleśnictwu Wronki, firmie Chata Zbójców w Bucharzewie, firmie SANUS i ELMAX. Dwóch strażaków z OSP Chojno uczestniczyło w szkoleniu podstawowym dla strażaków ratowników OSP w terminie 25.01.2014r. do 15.02.2014r., które zostało przeprowadzone w siedzibie KP PSP Szamotuły. Dwóch strażaków z OSP Chojno uczestniczyło w szkoleniu z ratownictwa medycznego KPP dla strażaków ratowników OSP w terminie 11-27.04.2014r., które zostało przeprowadzone w siedzibie OSP Wronki. Aktualnie OSP Chojno ma przeszkolonych 31 strażaków ratowników w zakresie podstawowym, 10 z ratownictwa technicznego, 4 kierowców konserwatorów, 7 dowódców i 3 naczelników, 7 w zakresie obsługi pilarek spalinowych do drewna, 8 w zakresie KPP. W 2014 roku OSP Chojno otrzymało następujący nowy sprzęt na swoje wyposażenie: 2 szt. wąż ssawny 110, opona 2 szt. do PSZ82YG OSP Chojno, ładowarka akumulatorowa CTEK MXT14EU - 1szt., prądownica 52 TURBO 1szt., wąż W52 – 4 szt., wąż W75 4 szt., sprzęt do artownictwa wodnego - 2 kapoki ratownik III, sprzęt ABC, rozpieracz cylindryczny do ratownictwa technicznego.

Dołącz do nas
Google+