OSP Wronki
OSP Wronki

OSP Wronki

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Jasionna

W dniu 7 lutego 2015 roku, odbyło się w jednostce OSP Jasionna walne zebranie sprawozdawcze. Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Jasionna obsłużył z ramienia Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach dh Andrzej Liszkowski Prezes ZOMG ZOSP RP we Wronkach. Na zebraniu zostało złożone sprawozdanie z działalności jednostki OSP Jasionna w 2014 roku, a zarząd otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy, przyjęto plan działalności na 2015 rok. Na walnym zebraniu sprawozdawczym w OSP Jasionna omówiono sprawy związane ze szkoleniami w OSP, jednego procenta. W 2014 roku OSP Jasionna uczestniczyła 13 razy w działaniach ratowniczych, w działaniach tych wzięło udział 84 strażaków. W minionym roku strażacy z OSP Jasionna przepracowali kilkadziesiąt godzin na rzecz OSP przy utrzymaniu budynku i przyległego terenu, utrzymaniu w gotowości bojowej sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostki. Trzech strażaków z OSP Jasionna uczestniczyło w szkoleniu z ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP w terminie 22.02.2014r. do 01.03.2014r., które zostało przeprowadzone w siedzibie KP PSP Szamotuły. Dwóch strażaków z OSP Jasionna uczestniczyło w szkoleniu dowódców ratowników OSP w terminie 29.03.2014r. do 30.03.2014r., które zostało przeprowadzone w siedzibie KP PSP Szamotuły. Aktualnie OSP Jasionna ma przeszkolonych 24 strażaków ratowników w zakresie podstawowym, 8 z ratownictwa technicznego, 2 kierowców konserwatorów, 4 dowódców i 4 naczelników. W dniu 06.09.2014 roku OSP Jasionna reprezentowała powiat szamotulski i Gminę Wronki na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły się w Wągrowcu, zajmując 22 miejsce. W 2014 roku OSP Jasionna otrzymała następujący nowy sprzęt na swoje wyposażenie: 10 par butów bojowych, 10 kpl. ubrań koszarowych, radiotelefon samochodowy cyfrowy, agregat prądotwórczy HONDA EA3000, wąż ssawny 110 - 2 szt., jedną gaśnicę proszkową, pompę półszlamową HONDA SST80, smok ssawny do pompy szlamowej, 4 węże tłoczne W52 i 2 węże tłoczne W75. Przeprowadzono remont świetlicy OSP Jasionna. ZE środków pozyskanych od sponsorów zakupiono nowe wyposażenie kuchni. Na miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP w Chojnie, OSP Jasionna zajęła I miejsce. Odznaką STRAŻAK WZOROWY w trakcie zebrania odznaczeni zostali następujący druhowie z OSP Jasionna Szukała Adrian, Szukała Bartosz, Szmyt Mariusz, Kaczmarek Szymon, Kaczmarek Michał, Kaczmarek Marek, Góra Piotr, Gierczyński Sebastian, Brzeski Witold. Odznaką za wysługę 30 lat w OSP odznaczony został dh Brzeski Witold. Odznaką za wysługę 25 lat w OSP odznaczony został dh Kaczmarek Tomasz i dh Kaszkowiak Krzysztof. Odznaką za wysługę 20 lat w OSP odznaczony został dh Durski Stefan, dh Rezler Daniel, dh Sowiński Krzysztof, dh Szukała Witold. Odznaką za wysługę 15 lat w OSP odznaczony został dh Goździerski Łukasz, dh Góra Krzysztof, dh Rezler Paweł, dh Kaczmarek Marek. Odznaką za wysługę 10 lat w OSP odznaczony został dh Szmyt Mateusz. Odznaką za wysługę 5 lat w OSP odznaczony został dh Gierczyński Sebastian, dh Kaczmarek Michał, dh Kaczmarek Szymon, dh Szukała Adrian.

Dołącz do nas
Google+