OSP Wronki
OSP Wronki

OSP Wronki

Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Wróblewo

W dniu 24 stycznia 2015 roku, odbyło się w jednostce OSP Wróblewo walne zebranie sprawozdawcze za 2014 rok. Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Wróblewo obsłużył z ramienia Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach dh Andrzej Liszkowski Prezes Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach. W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach dh Stefan Kaszkowiak, który został wybrany na przewodniczącego walnego zebrania sprawozdawczego. Na zebraniu zostało złożone sprawozdanie z działalności jednostki w 2014 roku, sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej, na wniosek komisji rewizyjnej zarząd otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy, przyjęto plan działalności i finansowy na 2015 rok. W 2014 roku OSP Wróblewo uczestniczyło 11 razy w działaniach ratowniczych, w działaniach tych wzięło udział 66 strażaków. W minionym roku strażacy z OSP Wróblewo przepracowali kilkaset godzin na rzecz OSP przy utrzymaniu budynku i przyległego terenu, utrzymaniu w gotowości bojowej sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostki, pracach remontowych w budynku - odnowiono pomieszczenie kuchni, założono nową sieć z wodą ciepłą i zimną do kuchni, zakupiono za środki pozyskane od sponsorów nowe szafki do kuchni i metalowy garaż magazynowy na sprzęt. Strażacy z OSP Wróblewo, w czynie społecznym, zabezpieczali wszystkie mecze Czarnych Wróblewo, które odbywały się na stadionie sportowym we Wróblewie, przepracowali w ten sposób kolejne kilkaset godzin dla dobra lokalnej społeczności. Za swą działalność i czas poświęcony dla OSP strażacy nie domagali się żadnych medali i odznaczeń czy innych zaszczytów, pracowali bo tak chcieli, bo po to zapisali się do OSP aby swój czas poświęcać dla dobra innych, "Tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia" - Albert Ainstain. Dwóch strażaków z OSP Wróblewo uczestniczyło w szkoleniu z ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP w terminie 22.02.2014r. do 01.03.2014r., które zostało przeprowadzone w siedzibie KP PSP Szamotuły. Dwóch strażaków z OSP Wróblewo uczestniczyło w szkoleniu dowódców ratowników OSP w terminie 29.03.2014r. do 30.03.2014r., które zostało przeprowadzone w siedzibie KP PSP Szamotuły. Aktualnie OSP Wróblewo ma przeszkolonych 26 strażaków ratowników w zakresie podstawowym, 8 z ratownictwa technicznego, 2 kierowców konserwatorów, 1 dowódcę i 5 naczelników, 5 w zakresie obsługi pilarek spalinowych do drewna. W trakcie zebrania poruszono temat wymiany używanego przez jednostkę zużytego żuka na nowy samochód ratowniczy, do przestronnego garażu OSP Wróblewo wejdzie każdy nowy samochód ratowniczy. W 2014 roku OSP Wróblewo otrzymała następujący nowy sprzęt na swoje wyposażenie: jedno sito kominowe, 2 węże ssawne 110, 2 węże tłoczne W52 i 2 węże tłoczne W75.

Dołącz do nas
Google+