OSP Wronki
OSP Wronki.

OSP Wronki.

Miejsko-Gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP MiG Wronki w Chojnie.

W dniu 16 czerwca 2013 roku, w Chojnie odbyły się miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP MiG Wronki. Nagrody rzeczowe, w postaci sprzętu p.poż. węży pożarniczych i rzutek ratowniczych dla najlepszych drużyn seniorów ufundowało Nadleśnictwo Wronki, nagrody dla najlepszych drużyn pożarniczych MDP ufundowała Gmina Wronki. Otwarcia zawodów dokonał dh Stefan Kaszkowiak Komendant Gminny Straży Pożarnych we Wronkach. Następnie odbyły się konkurencje pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Dziewczyn, startowało 5 drużyn: pierwsze miejsce zajęła MDP OSP Chojno 71 pkt., drugie miejsce MDP OSP Wronki 75 pkt., trzecie miejsce MDP OSP Wartosław 88 pkt., kolejne miejsca zajęły MDP OSP Kłodzisko 89pkt., MDP OSP Ćmachowo 97 pkt. W konkurencji MDP Chłopców wzięło udział 7 drużyn, pierwsze miejsce zajęła MDP OSP Wronki I - 45pkt., drugie miejsce MDP OSP Chojno 53 pkt., trzecie miejsce MDP OSP Wronki II - 54 pkt., czwarte miejsce MDP OSP Ćmachowo 75 pkt., kolejne były MDP OSP Jasionna 85pkt., MDP OSP Wróblewo 86 pkt., MDP OSP Wartosław 97pkt. Zadaniem MDP było pokonanie rowu o szerokości 1,5 metra, płotków o wysokości 0,6m, rozpoznanie sprzętu pożarniczego poprzez prawidłowe ułożenie nazw sprzętu i napełnienie tarczy wodą za pomocą hydronetki z odległości 3 metrów. Następnie wystartowały dwie drużyny chłopców starszych, I miejsce OSP Wronki 138pkt., drugie miejsce OSP Chojno 140 pkt. Następnie wystartowali seniorzy mężczyźni 13 drużyn i kobiety 3 drużyny. Konkurencja seniorów składała się ze sztafety i ćwiczenia bojowego. Sztafeta polegała na pokonaniu 7 odcinków po 50 metrów, na pierwszym odcinku należało podłączyć wąż W75 do rozdzielacza, na drugim odcinku pokonać płotek o wysokości 0,7m, na trzecim odcinku pokonać rów o szerokości 2 metrów, na czwartym odcinku wykonać slalom między trzema tyczkami, na piątym odcinku pokonać równoważnię, na szóstym odcinku mężczyźni pokonywali ścianę o wysokości 1,5 metra a kobiety płotek o wysokości 0,7m, na siódmym odcinku należało podłączyć wąż W52 do rozdzielacza i prądownicy i z podłączoną prądownicą przekroczyć linię mety. Ćwiczenie bojowe polegało na zbudowaniu linii ssawnej i zanurzeniu jej we wodzie, zbudowaniu linii głównej do rozdzielacza z dwóch odcinków węża W75 i dwóch linii gaśniczych składających się z dwóch węży W52 zakończonych prądownicą, zadaniem pierwszej roty było złamanie tarczy, zadaniem drugiej roty było przewrócenie czterech pachołków. Zawody odbywały się zgodnie z regulaminem zawodów zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w Warszawie i Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie. Wśród kobiet pierwsze miejsce OSP Lubowo 144 pkt., drugie miejsce OSP Wronki 160 pkt., trzecie miejsce OSP Jasionna 170pkt. Po przeprowadzeniu konkurencji wśród mężczyzn najlepsi okazali się strażacy z OSP Jasionna 104 pkt., drugie miejsce OSP Kłodzisko 112 pkt., trzecie miejsce OSP Lubowo 119 pkt., kolejne miejsca zajęli OSP Rzecin 121 pkt., OSP Marianowo 121 pkt., OSP Wronki I - 122 pkt., OSP Chojno 126pkt., OSP Amica 129 pkt., OSP Wronki II - 132 pkt., OSP Samołęż 133 pkt., OSP Wartosław 135 pkt., OSP Ćmachowo 145 pkt., OSP Wróblewo 155pkt. Podsumowania zawodów dokonał Pan Ryszard Firlet Przewodniczący Rady MiG Wronki, pogratulował zwycięzcom i wręczył im puchary, dyplomy. Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu p.poż. wręczył Pan Zbigniew Gzyl Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki. Zmagania strażaków obserwował też Pan Robert Dorna Z-ca Burmistrza MiG Wronki.

Dołącz do nas
Google+