OSP Wronki
Wronki

Wronki

Nocne ćwiczenia w DPS Nowa Wieś

W dniu 4 sierpnia 2015 roku, o godz. 4.30, w wyniku zadymienia zadziałał System Sygnalizacji Pożarowej na pierwszym piętrze budynku DPS Nowa Wieś, sygnał alarmowy został automatycznie przez SSP przekazany do KP PSP Szamotuły. Dyżurny PSK Szamotuły natychmiast zadysponował cztery zastępy OSP Wronki i po jednym zastępie z OSP Samołęż, OSP Marianowo, OSP Amica i JRG PSP Szamotuły. Na szczęście to tylko ćwiczenia. Scenariusz pozorowanego pożaru miał przybliżyć strażakom oraz pracownikom obiektu strategię działań podczas akcji ewakuacyjnej oraz gaśniczej. W czasie manewrów doskonalono zasady prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas likwidacji zagrożeń powstałych w wyniku wybuchu pożaru w obiektach pomocy społecznej. Głównym zadaniem strażaków była ewakuacja użytkowników obiektu i ugaszenie pożaru. Strażacy doskonalili techniki gaszenia pożarów w obiektach użyteczności publicznej i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wykonywali medyczne czynności ratunkowe. Cel ćwiczeń został osiągnięty. Przebieg ćwiczeń był podporządkowany praktycznemu sprawdzeniu przyjętych procedur ratowniczych w przypadku wystąpienia zdarzenia wymagającego częściowej lub całkowitej ewakuacji mieszkanek DPS. Podczas praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji sprawdzono czy pracownicy umieją w praktyce stosować wiedzę nabytą, podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, sprowadzono również drożność dróg ewakuacyjnych, sprawdzono czy wyjścia ewakuacyjne są otwarte i nie zastawione, czy pracownicy wiedzą gdzie jest miejsce zbiórki do ewakuacji, czy pracownicy znają sposoby alarmowania straży pożarnej, czy prawidłowo zachowują się podczas ewakuacji, czy wiedzą gdzie jest główny wyłącznik prądu, czy umieją wykorzystać inne metody ewakuacji mieszkanek DPS. Podczas ćwiczeń doskonalono współdziałanie jednostek straży pożarnej oraz opiekunek DPS. Dokonano sprawnej ewakuacji 76 zamieszkałych w DPS kobiet, a równolegle szukano źródła ognia. Strażacy mieli okazję zapoznać się z budową Domu Pomocy Społecznej i układem komunikacyjnym wewnątrz budynku.

Dołącz do nas
Google+