OSP Wronki
OSP Wronki

OSP Wronki

Pożar sadzy w budynku na ulicy Sierakowskiej we Wronkach

W dniu 1 stycznia 2015 roku, o godz. 4.30, jeden zastęp OSP Wronki i jeden zastęp JRG PSP Szamotuły zostały zadysponowane do pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, na ulicy Sierakowskiej we Wronkach. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu palącej sie sadzy w kominie, sprawdzeniu budynku przy pomocy kamery termowizyjnej czy nie ma zagrożenia.

OSTRZEGAMY!

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

PRZYPOMINAMY!

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

- raz na trzy miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),

- raz na 6 miesięcy w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,

- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.

- co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Dołącz do nas
Google+