OSP Wronki
OSP Wronki.

OSP Wronki.

Ćwiczenia na Fabryce Armatury

 W dniu 17 września 2013 roku na Fabryce Armatury Amica Wronki SA odbyły się ćwiczenia jednostek straży pożarnej. W ćwiczeniach wzięły udział dwa zastępy OSP Wronki z KSRG, dwa zastępy OSP Amica i jeden zastęp JRG PSP Szamotuły. Działania ratownicze poprzedzone zostały ewakuacją pracowników. W czasie manewrów doskonalono zasady prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas likwidacji zagrożeń powstałych w wyniku wybuchu pożaru w obiektach zakładów pracy. Głównym zadaniem strażaków było ugaszenie pożaru z jednoczesną ewakuacją poszkodowanych z palącego się obiektu. Strażacy doskonalili techniki gaszenia pożarów w zakładach pracy i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wykonywali medyczne czynności ratunkowe. Cel ćwiczeń został osiągnięty. Przebieg ćwiczeń był podporządkowany praktycznemu sprawdzeniu przyjętych procedur ratowniczych w przypadku wystąpienia zdarzenia wymagającego częściowej lub całkowitej ewakuacji pracowników. Podczas praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji sprawdzono czy pracownicy umieją w praktyce stosować wiedzę nabytą, podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, sprowadzono również drożność dróg ewakuacyjnych, sprawdzono czy wyjścia ewakuacyjne są otwarte i nie zastawione, czy pracownicy wiedzą gdzie jest miejsce zbiórki do ewakuacji, czy pracownicy znają sposoby alarmowania straży pożarnej, czy prawidłowo zachowują się podczas ewakuacji, czy wiedzą gdzie jest główny wyłącznik prądu, czy umieją wykorzystać inne metody ewakuacji pracowników.

Dołącz do nas
Google+