Rok założenia 1953r.

Historia OSP WROMET / OSP AMICA.

1947 - jednostka OSP powstała tutaj, kiedy to spośród załogi liczącej 111 osób, wyłoniła się grupa ludzi gotowa bezinteresownie eliminować zagrożenie pożarowe, a w razie potrzeby skutecznie walczyć z ogniem.

1953 - jednostka zostaje zarejestrowana w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Strażacy brali udział w akcjach gaśniczych poza terenem swojego zakładu. Wyposażenie jednostki stanowił samochód marki "Lublin" przystosowany do potrzeb pożarnictwa, motopompa M-800 oraz podręczny sprzęt gaśniczy. Rozbudowa Zakładu spowodowała wzrost zagrożenia pożarowego, należało więc uzupełnić sprzęt gaśniczy.

1975 - Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie nieodpłatnie przekazało jednostce wóz bojowy Star 25 GBM.
W tym samym czasie zakupiono przyczepę pianotwórczą o pojemności 450 l produkcji NRD.

1977 - zakład zakupił ciężki samochód gaśniczy GCBA 2,5/32 Jelcz 315. Jednocześnie Dyrekcja Zakładu oddała na potrzeby jednostki remizę strażacką wraz z 2 boksami do garażowania samochodów bojowych.

1979 - wyposażenie OSP w Zakładach Sprzętu Grzejnego Wromet uzupełnił samochód Warszawa przeznaczony do kasacji, a przekazany jednostce przez Dyrekcję Zakładu. Samochód został wyremontowany i przystosowany do potrzeb ratownictwa technicznego.

1982 - w jednostce działa 30 czynnych członków posiadających pełne umundurowanie (bojowe i galowe) oraz dysponujących nowoczesnym sprzętem gaśniczym jak na tamte czasy. 12.09.1982 r.- jednostka wzięła udział w uroczystości 125 lecia OSP Wronki.

1984 - w grudniu jednostka brała udział w gaszeniu pożaru Domu Dziecka we Wronkach.

1986 - Uchwałą Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP Wromet, z dnia 13 lutego 1986 r. wybrano nowy zarząd na
5-letnią kadencję, w następującym składzie:

Zarząd OSP Amica od 13.02.1986r.

Prezes - Kremer Eligiusz
Wiceprezes - Małecki Czesław
Wiceprezes-naczelnik - Zaporowski Zdzisław
Z-ca Naczelnika - Władysław Garncarek
Sekretarz - Hibner Jan
Skarbnik - Hibner Jan
Gospodarz - Małecki Czesław
Członek - Spychała Kazimierz

Komisja Rewizyjna OSP Amica

Przewodniczący - Piszczoła Edmund
Członek - Sroka Stanisław
Członek - Roj Kazimierz

Na terenie portierni Fabryki kuchni znajdował się przez pewien okres czasu punkt alarmowy Miasta i Gminy Wronki.

1989 - zakład zakupił średni samochód ratowniczo - gaśniczy GBA 2,5/16 "Star 244" z pełnym wyposażeniem i autopompą.

1990 - zarząd zakładu przekazał samochód marki Polonez - przystosowany jako operacyjny.

1991 - Uchwałą Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP Wromet, z dnia 09 lutego 1991 r. wybrano nowy zarząd na
5-letnią kadencję, w następującym składzie:

Zarząd OSP Amica od 09.02.1991r.

Prezes - Wojciech Rodak
Wiceprezes - Romuald Ziołek
Wiceprezes-naczelnik - Władysław Garncarek
Z-ca Naczelnika - Andrzej Grafka
Sekretarz - Ireneusz Rakowski
Skarbnik - Hibner Jan
Gospodarz - Bronisław Cembrowicz
Członek - Spychała Kazimierz

Komisja Rewizyjna OSP Amica

Przewodniczący - Piszczoła Edmund
Członek - Sroka Stanisław
Członek - Roj Kazimierz

Jednostka liczyła w 1991r. 28 członków czynnie biorących udział w akcjach gaśniczych.

1992 - w czerwcu i sierpniu strażacy brali udział przy gaszeniu wielkich pożarów lasów na terenie nadleśnictw Wronki i Potrzebowice, jednostka brała udział w akcjach 33 razy W zawodach sportowo - pożarniczych strażacy zajęli 3 miejsce.

1993 - pokaz sprzętu strażackiego z okazji Dnia Strażaka, jednostka brała czynny udział w 45 akcjach.

1994 - W zawodach sportowo - pożarniczych w Kłodzisku strażacy zajęli 3 miejsce, jednostka uczestniczyła w akcjach gaśniczych
43 razy.

1995 - W zawodach sportowo - pożarniczych w Chojnie strażacy zajęli 6 miejsce, jednostka uczestniczyła w akcjach gaśniczych
44 razy w tym 5 razy poza terenem gminy.

1996 - Uchwałą Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP Amica, z dnia 19 lutego 1996r., wybrano nowy zarząd na
5-letnią kadencję, w następującym składzie:

Zarząd OSP Amica od 19.02.1996r.

Prezes - Wojciech Rodak
Wiceprezes - Romuald Ziołek
Wiceprezes-naczelnik - Władysław Garncarek
Z-ca Naczelnika - Ireneusz Rakowski
Sekretarz - Hibner Jan
Skarbnik - Hibner Jan
Gospodarz - Bronisław Cembrowicz
Członek - Andrzej Grafka

Komisja Rewizyjna OSP Amica

Przewodniczący - Piszczoła Edmund
Członek - Lebioda Ireneusz
Członek - Kozłowski Wojciech

Jednostka liczyła w 1996r. 31 członków posiadających pełne umundurowanie, które pomagało w znacznym stopniu walczyć z czerwonym kurem, strażacy wyjeżdżali 38 razy

1997 - jest to przełom w doposażeniu w sprzęt bojowy dla jednostki OSP. Na wniosek Inspektora ds. Ppoż. w Amica Wronki S. A. Tadeusza Pędzicha zostało zakupione:
1. Wyposażenie osobiste strażaka,
2. Wyposażenie samochodów bojowych Jelcz 315 GCBA 6/32 i GBA 2,5/16 w brakujący sprzęt do podawania wody i wytwarzania piany gaśniczej,
3. Aparaty ochrony dróg oddechowych,
4. Ubrania specjalistyczne,

Nastąpiła reorganizacja jednostki OSP poprzez rozszerzenie o działania ratownictwa chemicznego na terenie zakładu.

1998 - rokiem szkoleń strażaków OSP. Przeprowadzono szkolenia:

1. Szkolenie w zakresie ratownictwa chemiczno - ekologicznego. Przeszkolono łącznie 18 strażaków OSP. Szkolenie to zostało przeprowadzone na bazie i z wykorzystaniem kadry dydaktycznej Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Program szkolenia obejmował 40 godz. zajęć teoretycznych i 20 godz. zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne przeprowadzone zostały w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Poznaniu - Krzesinach. Jednostka ta wyspecjalizowana jest w ratownictwie chemicznym.
2. Szkolenie doskonalące z zakresu działań operacyjnych. Szkolenie to zostało przeprowadzone na terenie Amica. Łącznie przeszkolono 18 strażaków. Strażacy na tym szkoleniu zostali zapoznani między innymi z zagrożeniami występującymi na terenie poszczególnych wydziałów. Program szkolenia obejmował 20 godz. zajęć teoretycznych i 20 godz. zajęć praktycznych.
3. Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania aparatów ochrony dróg oddechowych. Szkolenie zostało przeprowadzone na bazie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Poznaniu-Krzesinach z wykorzystaniem "Komory". Przeszkolono 18 strażaków. Program szkolenia obejmował 20 godz. zajęć teoretycznych i 20 godz. zajęć praktycznych.
4. Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu ratownictwa technicznego będącego na wyposażeniu samochodów bojowych. Przeszkolono 18 strażaków. Program szkolenia obejmował 12 godz. zajęć teoretycznych i 12 godz. zajęć praktycznych. Szkolenie to zostało przeprowadzone na terenie Amica.
5. Szkolenia z zakresu udzielania pomocy przedlekarskiej. Przeszkolono łącznie 18 strażaków OSP. Szkolenie to zostało przeprowadzone na bazie i z wykorzystaniem kadry dydaktycznej Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Program szkolenia obejmował 6 godz. zajęć teoretycznych i 6 godz. zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne przeprowadzone zostały w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu.
Jednostka OSP bierze czynny udział w zabezpieczeniu meczy I ligi Amica Wronki oraz imprez masowych organizowanych przez Klub Sportowy i Zakład.

1999 - zarząd zakładu przekazał samochód marki Fiat Tipo - przystosowany jako operacyjny Od tego okresu jednostka OSP sukcesywnie doposażona jest w sprzęt bojowy stanowiący wyposażenie wozów bojowych oraz pełne umundurowanie strażaka. W zawodach sportowo - pożarniczych w Wartosławiu strażacy zajęli 1 miejsce. W sierpniu zorganizowano wycieczkę nad morze do Kołobrzegu. 22 grudnia zakład Amica Wronki zakupił na potrzeby jednostki samochód Ratownictwa Technicznego Lublin 3 wraz z pełnym jego wyposażeniem. Samochód ten posiada sprzęt do likwidacji zagrożeń w ratownictwie technicznym i drogowym.

2000 - w styczniu jednostka przekazała do OSP Wronki samochód GCBA 2,5/32 Jelcz 315,
10 stycznia zakupiony samochód w grudniu ubiegłego roku uczestniczy poraz pierwszy w wypadku drogowym w Samołężu, w czerwcu zostały wymienione żaluzje boczne przy samochodzie Star GBA 2,5/16 . W zawodach sportowo - pożarniczych w Kłodzisku strażacy zajęli 2 miejsce, a dwa dni później wzięli udział w pierwszych zawodach wojewódzkich województwa wielkopolskiego w Międzychodzie.

2001 - Uchwałą Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP Amica, z dnia 16 lutego 2001r., wybrano nowy zarząd na
5-letnią kadencję, w następującym składzie:

Zarząd OSP Amica od 16.02.2001r.

Prezes - Wojciech Rodak
Wiceprezes - Tadeusz Pędzich
Wiceprezes-naczelnik - Grafka Andrzej
Naczelnik - Władysław Garncarek Z-ca Naczelnika - Roj Ryszard
Sekretarz - Hibner Jan
Skarbnik - Hibner Jan
Gospodarz - Kawka Łukasz
Członek - Ziołek Romuald

Komisja Rewizyjna OSP Amica

Przewodniczący - Nykiel Jacek
Członek - Kucharczyk Jacek
Członek - Kubiak Robert

Jednostka w dniu zebrania liczyła 42 członków czynnych gotowych do walki z pożarami i innymi zagrożeniami. W maju jednostka zakupiła motopompę marki TOHATSU, W zawodach sportowo - pożarniczych w Lubowie strażacy zajęli 8 miejsce.

2002 - jednostka organizuje pokaz sprzętu strażackiego z okazji 10 - lecia klubu sportowego Amica, w maju zorganizowano wycieczkę do Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, W zawodach sportowo - pożarniczych w Jasionnie strażacy zajęli 5 miejsce,

2003 - w 2002 roku rozchorował się dh Wojciech Rodak, choroba nie pozwoliła mu wrócić do swej pełnionej funkcji, dlatego Zarząd powierzył funkcje prezesa dh Maciejowi Michalskiemu, Przeszkolono 8 osób z zakresu obsługi pilarek do drewna, W zawodach sportowo - pożarniczych w Ćmachowie strażacy zajęli 8 miejsce, W zawodach sportowo - pożarniczych w piłce nożnej we Wróblewie strażacy zajęli 1 miejsce, w grudniu zamontowano nowy system powiadamiania strażaków.

2004 - od 21.02 - 13.03 przeprowadzono szkolenie na naczelników które zorganizowała KP PSP w Szamotułach, zakupiono pilarkę do drzewa STIHL MS 250, jednostka bierze udział w zawodach sportowo - pożarniczych w piłce nożnej we Wróblewie, pokaz sprzętu strażackiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

2005 - W zawodach sportowo - pożarniczych w Chojnie strażacy zajęli 5 miejsce, W zawodach sportowo - pożarniczych (rodzinnych) w Gołańczy startowały dwie drużyny, jedna drużyna zajęła 10 miejsce, a druga 15 miejsce

2006 - Uchwałą Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP Amica, z dnia 25 lutego 2006r., wybrano nowy zarząd na
5-letnią kadencję, w następującym składzie:

Zarząd OSP Amica od 25.02.2006r.

Prezes - Michalski Maciej
Wiceprezes - Tadeusz Pędzich
Wiceprezes-naczelnik - Władysław Garncarek
Z-ca Naczelnika - Roj Ryszard
Sekretarz - Kucharczyk Jacek
Gospodarz - Kawka Łukasz
Członek - Ziołek Romuald

Komisja Rewizyjna OSP Amica

Przewodniczący - Lebioda Ireneusz
Członek - Górowski Marcin
Członek - Kubiak Robert

Jednostka w dniu zebrania liczyła 38 członków czynnych.
W zawodach sportowo - pożarniczych w Jasionnie strażacy zajęli 6 miejsce,
W dniach od 3 do 17 marca 2006r., został przeprowadzony kurs dla ratowników medycznych jednostek OSP Wronki, OSP Amica, OSP Chojno, OSP Kłodzisko. W dniu 18 marca 2006r. kurs ratowników medycznych został zakończony egzaminem, który przeprowadziła komisja egzaminacyjna pod przewodnictwem Koordynatora Ratownictwa Medycznego Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu Pani st. kat. Grażyny Gugały, w składzie komisji egzaminacyjnej był również Z-ca Dyrektora ZOZ Szamotuły lek. med. Andrzej Leja, Wicedyrektor Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu Pani Violetta Matecka, Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach st. bryg. Michał Ziemski oraz instruktorzy prowadzący kurs Marcin Sydor, Marcin Rzetelny, Maciej Jarzenbowski. Następnie nastąpiło uroczyste wręczenie świadectw, kursanci którzy zdali pozytywnie egzamin otrzymali w prezencie od Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu zestawy do ratownictwa medycznego z podręcznikiem, aby mogli nadal utrwalać swoje wiadomości, wręczenia zestawów dokonał Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach st. bryg. Michał Ziemski i Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach dh Wiesław Włodarczak.
W sierpniu zorganizowano wycieczkę dla strażaków i ich rodzin nad morze do Pobierowa.
We wrześniu jednostka straży reprezentowała zakład w I Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego w Zawierciu.
W dniu 30 listopada 2006r. z funkcji prezesa OSP Amica zrezygnował dh Maciej Michalski a na jego miejsce Zarząd OSP wybrał Tadeusza Pędzicha. Na Wiceprezesa jednocześnie Gospodarza OSP Zarząd wybrał dh Łukasza Kawkę, jednoczenie dh Władysław Garncarek i dh Ryszard Roj zamienili się swoimi funkcjami.

Zarząd OSP Amica od 01.12.2006r.

Prezes - Tadeusz Pędzich
Wiceprezes - Kawka Łukasz
Wiceprezes-naczelnik - Roj Ryszard
Z-ca Naczelnika - Garncarek Władysław
Sekretarz - Kucharczyk Jacek
Gospodarz - Kawka Łukasz
Członek - Michalski Maciej
Członek - Ziołek Romuald

Komisja Rewizyjna OSP Amica

Przewodniczący - Lebioda Ireneusz
Członek - Górowski Marcin
Członek - Kubiak Robert

W 2006 roku zakupiono pilarkę do drzewa STIHL MS 361, torbę medyczną PSP R1 Obecnie jednostka liczy 45 członków czynnych posiadających pełne umundurowanie. Strażacy zawsze gotowi są nieść pomoc i bezinteresownie walczyć z czerwonym kurem.

2007 - 30.01.2007r.odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w trakcie, którego decyzją zgromadzonych przyjęto w poczet członków honorowych OSP Jacka Rutkowskiego - Prezesa Zarządu Amica Wronki S.A. i Andrzeja Kadzińskiego Wiceprezesa Zarządu Amica Wronki S.A.
W dniach od 28.03. - 30.03.2007r. prezes i w-ce prezes OSP Amica uczestniczyli w Zjeździe Pożarników Polskich, które odbyło się w miejscowości Bałoszyce k/ Iławy. Celem spotkania była narada prezesów i komendantów ZSP, ZSR i ZOSP oraz zaprezentowanie nowości w sprzęcie p.poż przez firmy takie jak "Deta", "Poż - Pliszka"
4.05.2007r. obchody Dnia Strażaka w Gminie Wronki zostały przerwane informacją o pożarze pałacu w Oporowie z naszej jednostki brały udział 2 zastępy.
W zawodach sportowo - pożarniczych MiG Wronki w Rzecinie strażacy OSP Amica zajęli 1 miejsce
W zawodach sportowo - pożarniczych powiatowych w Dusznikach strażacy OSP Amica zajęli 4 miejsce
W sierpniu zorganizowano wycieczkę dla strażaków i ich rodzin nad morze do Pobierowa.
W dniu 14 - 15.09.2007r. odbyły się obchody 150-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronkach i 55-lecia powstania orkiestry dętej w której uczestniczyła nasza jednostka.
W dniach od 13-14 października pracownicy Spółki Amica Wronki S.A (jednocześnie członkowie OSP Amica) wzięli udział w II Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego "Bezpieczna Firma". Mistrzostwa zostały zorganizowane w Józefowie k/Warszawy. Na 38 drużyn startujących nasza drużyna zajęła bardzo dobre 9 miejsce. Nagrodą za zajęcie tego miejsca jest torba medyczna PSP R1 (wersja plecak) - do ratowania życia ludzkiego. Drużynę naszą reprezentowali: Iwona Kaprykowska, Julita Przybył, Łukasz Kawka, Robert Kubiak i Lidia Pawlak - opiekun drużyny.
Obecnie jednostka liczy 60 członków w tym: 46 czynnych, 12 kobiet i 2 członków honorowych. Strażacy zawsze gotowi są nieść pomoc i bezinteresownie walczyć z czerwonym kurem.
W 2007 roku zakupiono - terminal DTG-53 do powiadamiania strażaków za pomocą SMS - ów, mundur wyjściowy dla kobiet - 11kpl. czujnik bezruchu - 4szt. wyposażenie torby medycznej, deska ortopedyczna, szyny Kramera.

2008 - W dniu 21 lutego 2008 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w OSP Amica, na które przybył Prezes Zarządu Amica Wronki Pan Jacek Rutkowski, W-ce Prezes Zarządu Amica Wronki Pan Andrzej Kadziński, Pan Paweł Kowzan Starosta powiatu szamotulskiego, Pan Mirosław Wieczór Burmistrz MiG Wronki, mł. bryg. Andrzej Ranuszkiewicz - Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach, dh Andrzej Liszkowski Prezes ZO MG ZOSP RP we Wronkach, dh Stefan Kaszkowiak Komendant ZO MG ZOSP RP we Wronkach. Zebranie otworzył i zaproszonych gości powitał Prezes OSP Amica dh Tadusz Pędzich, następnie dokonano wręczenia legitymacji dla nowych członków, odznaczeń za wysługę lat, medali za zasługi dla pożarnictwa oraz certyfikatów za udział w zawodach Bezpieczna Firma. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes OSP Amica dh Tadusz Pędzich. Jednostka liczy aktualnie 58 członków czynnych i 2 honorowych.
Komenda Powiatowa PSP w Szamotułach przeprowadziła szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków pełniących funkcje dowódców sekcji w Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu powiatu szamotulskiego. Zajęcia były prowadzone w każdą sobotę i niedzielę. W kursie wzięło udział 70 strażaków ochotników z jednostek OSP z KSRG. Zakończyło się ono egzaminem teoretycznym i praktycznym w dniu 12 kwietnia 2008r. w świetlicy OSP Kłodzisko. Wręczenia zaświadczeń o ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu dokonał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach - st.kpt. Albert Kłaczkiewicz.
W dniu 3.05.2008r. jednostki OSP MiG Wronki wzięły udział w mszy św. z okazji 3 maja a następnie w przemarszu ulicami Wronek i złożyły kwiaty pod pomnikami pamięci.
W dniu 4.05.2008r. jednostki OSP MiG Wronki wzięły udział w capstrzyku z okazji DNIA STRAŻAK, nastąpił przejazd ulicami miasta.
KP PSP w Szamotułach przeprowadziła szkolenie na strażaka podstawowego. Zajęcia były prowadzone do 01.02. do 15.05.2008r. w kursie wzięło udział 19 strażaków w tym 10 kobiet z naszej jednostki.Szkolenie zakończyło się egzaminem teoretycznym i praktycznym w dniu 16.05.2008r. na salce BHP w Amice. Wręczenia zaświadczeń o ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu dokonał Zenon Golon i komendant MiG Wronki Stefan Kaszkowaiak.
W dniu 24 maja 2008 roku odbyły się obchody 70-lecia istnienia OSP Ćmachowo w których uczestniczyła nasza jednostka.
W dniach od 04.06. - 06.06.2008r. Prezes i w-ce Prezes OSP Amica uczestniczyli w Zjeździe Pożarników Polskich, które odbyło się w miejscowości Sielpia k/Końskich. Celem spotkania było przedstawienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla budynków przemysłowych, zastosowanie prądów mgłowych podczas pożaru, sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi oraz zwiedzanie Targów EDURA 2008.
W dniach od 13-14 czerwca pracownicy Spółki Amica Wronki S.A wzięli udział w eliminacjach do III Mistrzostw Ratownictwa Medycznego "Bezpieczna Firma". Zawody zostały zorganizowane w miejscowości Rytro k/Piwnicznej. Na 24 drużyny startujące nasza drużyna zajęła 6 miejsce. Drużynę naszą reprezentowali: Iwona Kaprykowska, Marta Napierała, Marcin Szczepski, Robert Kubiak i Lidia Pawlak - opiekun drużyny.
W dniu 21.06.2008r. odbyły się obchody 60-lecia powstania OSP Marianowo w których uczestniczyła nasza jednostka.
W dniu 29.06.2008r. został zorganizowany wyjazd do Rogowa na zwiedzanie parku Dinozaurów oraz Biskupina.
W dniu 30.06.2008r. w Obelzankach k/Wronek zostało zorganizowane spotkanie dla strażaków z naszej jednostki i ich rodzin. Były zabawy i konkursy dla dzieci oraz strażaków.
23.08.2008r. w Ostrorogu k/Wronek druhna OSP Amica Marta Napierała zawarła związek małżeński z Bartoszem Wernerem. Do Ostroroga na mszę pojechaliśmy dwoma samochodami. Po mszy ustawiliśmy się przed kościołem i utworzyliśmy szpaler. Para młoda przeszła pod toporkami a delegacja złożył życzenia i wręczył kwiaty oraz przekazała prezent. Po życzeniach na sygnałach, przejechaliśmy wraz z Para Młodą na sale do Ćmachowa gdzie była uroczystość weselna.
W dniach od 05 - 07. września została zorganizowana wycieczka dla strażaków i ich rodzin do Karpacza. W pierwszym dniu naszej wyprawy zwiedziliśmy Miasteczko Western City, a później udaliśmy się do pensjonatu na zasłużony odpoczynek. W drugim dniu naszej wycieczki skorzystaliśmy z pomocy przewodnika który na początek zaprowadził nas na Zamek Chojnik, następnie odwiedziliśmy Hutę Szkła, muzeum ziemi, wodospad Szklarka. Na zakończenie dnia zostało zorganizowane dla uczestników wycieczki ognisko. W ostatni dzień naszej wycieczki udaliśmy sie do Kowar żeby zwiedzić Sztolnie w których kiedyś wydobywano uran. Na tym zakończyliśmy nasza wycieczkę w górach i wszyscy wróciliśmy zadowoleni i zdrowi do domu.
W dniach od 10-11 października pracownicy Spółki Amica Wronki S.A (jednocześnie członkowie OSP Amica) wzięli udział w III Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego dla Zakładowych Drużyn Ratowniczych "Bezpieczna Firma 2008". Mistrzostwa zostały zorganizowane w Dębe k/Warszawy.

Drużynę naszą reprezentowali:
Iwona Kaprykowska, Marta Napierała-Werner, Marcin Szczepski, Robert Kubiak i Lidia Pawlak - opiekun drużyny.
Mistrzostwa rozgrywane były w następujących konkurencjach:
- pierwszy dzień zmagań: "Test wyboru", "Upadek ze schodów", "Porażony prądem - zatrzymanie krążenia", "ścieżka rowerowa- poszkodowany nieprzytomny i upadek rowerzysty"
- drugi dzień zmagań: "Bieg sprawnościowy", "Upadek z wysokości", "Zdarzenie w domu - poparzona mama i dziecko"
Jednostka liczy aktualnie 58 członków czynnych i 2 honorowych.
W 2008 roku zakupiono - przenośne centrum pianowe,wytwornica Blizard - 2szt. prądownica Rambojet - 1szt. ubranie bojowe Nomex - 5kpl.

2009 - W dniu 24 lutego 2009 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w OSP Amica, na które przybył Prezes Zarządu Amica Wronki Pan Jacek Rutkowski, W-ce Prezes Zarządu Amica Wronki Pan Andrzej Kadziński, dh Andrzej Liszkowski Prezes ZO MG ZOSP RP we Wronkach, dh Stefan Kaszkowiak Komendant ZO MG ZOSP RP we Wronkach. Zebranie otworzył i zaproszonych gości powitał Prezes OSP Amica dh Tadusz Pędzich, następnie dokonano wręczenia legitymacji dla nowych członków,odznaczeń za wysługę lat,medali za zasługi dla pożarnictwa oraz świadectwa dla osób które ukończyły kurs strażaka - ratownika OSP Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes OSP Amica dh Tadusz Pędzich. Jednostka liczy aktualnie 58 członków czynnych i 2 honorowych. OSP w roku 2008 uczestniczyła 44 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 16 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 28 razy.
W dniu 1 maja 2009 z funkcji gospodarza zrezygnował dh Łukasz Kawka, który od 4 maja 2009 podjął pracę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach,
W dniu 2 maja 2009 roku odbyły się obchody 60-lecia istnienia OSP Lubowo w których uczestniczyła nasza jednostka,
W dniu 4 maja br. Jednostka nasza uczestniczyła w capstrzyku z okazji Dnia Strażak,
W dniu 21 czerwca odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP MiG Wronki, po raz pierwszy w zawodach wystartowała drużyna żeńska która zajęła 1 miejsce, a drużyna męska zajęła 3 miejsce,
W dniu 20 września w Szamotułach odbyły się Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze w których startowała po raz pierwszy drużyna żeńska OSP Amica zajmując 1 miejsce.

2010 - W dniu 18 lutego 2010 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w OSP Amica, na które przybył Prezes Zarządu Amica Wronki Pan Jacek Rutkowski, W-ce Prezes Zarządu Amica Wronki Pan Andrzej Kadziński, dh Andrzej Liszkowski Prezes ZO MG ZOSP RP we Wronkach, Starosta Powiatu Szamotulskiego Paweł Kowzan, Burmistrz MiG Wronki Mirosław Wieczór. Zebranie otworzył i zaproszonych gości powitał Prezes OSP Amica dh Tadusz Pędzich, następnie dokonano wręczenia odznaczeń za wysługę lat oraz przedstawiono prezentację multimedialna z działań OSP. Sprawozdanie z działalności za 2009 rok i plan działalności na 2010 rok przedstawił Prezes OSP Amica dh Tadusz Pędzich. Sprawozdanie komisji rewizyjne przedstawiała dh Marta Napierała - Werner. Jednostka liczy aktualnie 52 członków czynnych i 2 honorowych. OSP w roku 2009 uczestniczyła 40 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 6 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 34 razy.
W akcjach ratowniczych uczestniczyli :
Roj Ryszard - 25
Hodrych Bartosz - 21
Hodrych Łukasz - 21
Kwiatecki Paweł - 20
Kawka Łukasz - 19
Górowski Marcin - 12
Hercka Krzysztof - 15
Morysiak Sylwia - 10
Kubiak Robert - 10
Kaprykowska Iwona - 9
Napierała - Werner Marta - 9
Pędzich Tadeusz - 8
Kucharczyk Jacek - 8
Roj Halina - 7
Sikora - Gałązka Monika - 7
Małecki Marcin - 7
Kubiak Katarzyna - 5
Woźnicki Karol - 13
Krzyżaniak Piotr - 5
Sześciła Zbigniew - 5
Ziołek Romuald - 4
Witasiak Maciej - 4
Orzechowska Katarzyna - 4
Grzelak Waldemar - 4
Grzelak Sławomir - 4

Na wniosek Komisji Rewizyjnej walne zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium za rok sprawozdawczy.
Na przełomie stycznia i lutego zastępy Straży prowadziły działania w odśnieżaniu dachów na halach produkcyjnych, pomagały jednostkom z MiG Wronki w uwalnianiu samochodów z zasp śnieżnych.
W dniu 4 maja br. Jednostka nasza uczestniczyła w capstrzyku z okazji Dnia Strażak,
W dniu 17 czerwca 2010r. dwa zastęp OSP Amica uczestniczyły w szkoleniu na terenie firmy Amica - wydział Armatury, połączonym z praktycznym sprawdzeniem warunków ewakuacji.
W dniu 11 września 2010r. w Wągrowcu odbyły się IV Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP w których rywalizowało 29 drużyn kobiecych w grupie "C" oraz 33 drużyny męskie w grupie "A". Powiat Szamotuły, gminę Wronki w grupie "C" reprezentowała - OSP Amica, gminę Pniewy w grupie "A" reprezentowała jednostka - OSP Psarskie. OSP Amica Wronki i OSP Psarskie startowały w Zawodach Sportowo - Pożarniczych na szczeblu Wojewódzkim po raz pierwszy w historii tych jednostek. Jednostka nasza zajęła 29 miejsce.
Ostatni miesiąc grudnia dał się ponownie we znaki druhom z naszej jednostki, ponowne opady spowodowały usuwanie śniegu i nawisów śnieżnych z hal produkcyjnych oraz pomagaliśmy jednostkom MiG Wronki w uwalnianiu pojazdów z zasp.

2011 - W dniu 09 lutego 2011 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze w OSP Amica, na które przybył Prezes Zarządu Amica Wronki Pan Jacek Rutkowski, W-ce Prezes Zarządu Amica Wronki Pan Andrzej Kadziński, mł. bryg. Albert Kłaczkiewicz - Komendant Powiatowy PSP w szamotułach, dh Henryk Rusinek - Wiceprezes ZOSP RP we Wronkach,dh Stefan Kaszkowiak - Komendant Miejsko - Gminny ZOSP RP we Wronkach. Zebranie otworzył i zaproszonych gości powitał Prezes OSP Amica dh Tadusz Pędzich, na przewodniczącego zebrania wybrano dh Stefana Kaszkowiaka, a na protokolanta dh Sylwię Morysiak. Sprawozdanie z działalności za 2010 rok i plan działalności na rok bieżący przedstawił Prezes OSP Amica dh Tadusz Pędzich, następnie dokonano wręczenia dyplomów dla żeńskiej drużyny, która reprezentowała naszą jednostkę na IV Wojewódzkich zawodach sportowo - pożarniczych we Wągrowcu. Sprawozdanie Komisji Rewizyjne przedstawiał dh Marcin Górowski.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej walne zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium za rok sprawozdawczy.

Zarząd OSP Amica od 09.02.2011r.

Prezes - dh Marta Napierała - Werner
Wiceprezes - dh Łukasz Kawka
Wiceprezes - naczelnik - dh Ryszard Roj
Z-ca naczelnika - dh Władysław Garncarek
Sekretarz - dh Łukasz Hodrych
Skarbnik - dh Halina Roj
Kronikarz - dh Iwona Kaprykowska
Gospodarz - dh Bartosz Hodrych
Członek zarządu - dh Romuald Ziołek

W wyniku wyborów wybrano Komisję Rewizyjną OSP Amica:
Przewodniczący - dh Marcin Górowski
Wiceprzewodniczący - dh Robert Kubiak
Członek komisji - dh Monika Sikora - Gałązka
Członek komisji - dh Katarzyna Kubiak
Członek komisji - dh Jacek Kucharczyk

Jednostka liczy aktualnie 56 członków czynnych i 2 honorowych. OSP w roku 2010 uczestniczyła 48 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 0 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 48 razy.
W dniu 4 maja 2011 br., patrona strażaków św. Floriana, odbyły się obchody Dnia Strażaka w Gminie Wronki. O godz. 18.30 nastąpiła zbiórka jednostek OSP MiG Wronki na palcu manewrowym OSP Wronki, następnie samochodami z dźwiękiem syren przejechaliśmy ulicami miasta do kościoła na Borku, gdzie odbyła się msza św. w intencji strażaków.
W dniach od 27 - 29 maja 2011r. w OW Mierzyn odbył się Dzień Strażaka i Dzień Dziecka, były liczne zabawy i konkursy dla dzieci i strażaków.
W sobotę 4 czerwca br. w Obrzycku na rz. Warta odbyły się Pierwsze Zawody Wędkarskie o Puchar Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach w których uczestniczyli zawodnicy z naszej jednostki.
W sobotę 25 czerwca 2011 roku, w Olszynkach odbyły sie zawody sportowo - pożarnicze jednostek OSP MiG Wronki. Otwarcia zawodów dokonał Pan Mirosław Wieczór Burmistrz MiG Wronki. Po otwarciu zawodów nastąpiło oficjalne przekazanie dwóch nowych samochodów pożarniczych marki Renault dla jednostek OSP Jasionna i OSP Chojno. Drużyna żeńska zajęła 2 miejsce, a drużyna męska zajęła 9 miejsce.
W dniu 20 - 21 lipca br. dwa zastępy OSP Amica usuwały skutki gwałtownych opadów deszczu, które przeszły nad gminą Wronki.
W niedzielę 14 sierpnia br. na boisku sportowym w Chojnie gm. Wronki, odbyły sie Powiatowe Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP. W zawodach brały udział jednostki OSP, które w zawodach gminnych zajęły pierwsze miejsca i obrońcy tytułu z poprzednich Zawodów Powiatowych. Drużyna żeńska obrońca tytułu z poprzednich zawodów OSP Amica zajęła 5 miejsce.
W czwartek 29 września 2011r. dwa zastęp OSP Amica uczestniczyły w szkoleniu na terenie firmy Amica - wydział płyt grzejnych, połączonym z praktycznym sprawdzeniem warunków ewakuacji. W trakcie ćwiczeń strażacy poznali zasady prowadzenia i kierowania działaniami ratowniczymi w tego typu obiektach. Zapoznali się z lokalizacją i rozmieszczeniem sprzętu p.poż w budynku oraz zaopatrzeniem wodnym.
W niedzielę 27 listopada Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie otrzymała zgłoszenie od KP Policji w Czarnkowie o prawdopodobnym zaginięciu osoby na jeziorze w miejscowości Biała, w gminie Wieleń. Zaginionego mężczyznę poszukiwały jednostki z Trzcianki, Czarnkowa, Wielenia, Roska oraz w ostatni dzień poszukiwań Strażaków z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na prośbę rodziny wsparli koledzy z naszej jednostki.
Jednostka liczy aktualnie 56 członków czynnych i 2 honorowych. OSP w roku 2010 uczestniczyła 48 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 0 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 48 razy.

2012 - W dniu 01 marca 2012 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w OSP Amica, na które przybył Prezes Zarządu Amica Wronki Pan Jacek Rutkowski, Doradca Prezesa Zarządu Amica Wronki Pan Andrzej Kadziński, W-ce Prezes ds. operacyjnych Pan Marcin Bilik, Starosta Powiatu Szamotulskiego Pan Paweł Kowzan, st. kpt. Roman Mucha - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach, dh Stefan Kaszkowiak - Komendant Miejsko - Gminny ZOSP RP we Wronkach.
Zebranie otworzyła i zaproszonych gości powitała Prezes OSP Amica dh Marta Napierała - Werner.
Sprawozdanie z działalności za 2011 rok i plan działalności na rok bieżący przedstawił dh Łukasz Kawka.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjne przedstawiał dh Marcin Górowski.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej walne zebranie udzieliło Zarządowi OSP Amica absolutorium za rok sprawozdawczy.
W trakcie dyskusji poruszono temat wymiany samochodu ratowniczo - gaśniczego, zarząd OSP Amica zaproponował sprzedaż dwóch posiadanych pojazdów, a w zamian tych pojazdów kupić jeden nowy lub używany (średni lub ciężki) samochód ratowniczo - gaśniczy.
Prezes Jacek Rutkowski złożył podziękowanie wszystkim druhnom i druhom za bezinteresowną pomoc niesioną innym ludziom oraz życzył dalszych sukcesów w naszej pracy oraz obiecał pozyskanie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego.
Dh Andrzej Kadziński wnioskował o przyjęcie w nasze szeregi Pana Marcina Bilika - W-ce Prezes ds. operacyjnych.
Jednostka liczy aktualnie 57 członków czynnych (w tym 14 kobiet) i 2 członków honorowych. OSP Amica w roku 2011 uczestniczyła 19 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 1 raz, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 18 razy.
W dniu 04 kwietnia br. Strażacy z naszej jednostki i Firma Yagi Fryska zamontowali syrenę elektroniczną.
Syreny Elektroniczne serii DSE służą do generowania alarmów we wszystkich trybach alarmowania Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej.
Wykorzystywane są do alarmowania służb publicznych (PSP, OSP) oraz do ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach ekologicznych, militarnych, terrorystycznych, katastrofach, kataklizmach (OC). Syreny elektroniczne służą również do nagłośnienia w systemach ewakuacyjnych np. w dużych halach produkcyjnych, rozległych obszarach przemysłowych.
Syreny DSE są przystosowane do współpracy ze Zintegrowanym Systemem Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 (funkcjonującym na terenie całej Polski od 1995 r.), jak również mogą być wykorzystywane w innych tego typu systemach.
W dniu 14 kwietnia 2012r. w siedzibie OSP Wronki rozpoczęło się szkolenie w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W szkoleniu brało udział 12 strażaków ratowników z jednostki OSP Wronki (KSRG), 6 ratowników z OSP Amica, 3 ratowników z OSP Obrzycko, 6 ratowników z OSP Piotrowo i OSP Słopanowo. Szkolenie zakończyło się egzaminem przed komisją państwową w dniu 29 kwietnia.
W dniu 28 kwietnia 2012 roku, delegacja OSP Amica Wronki wzięła udział w obchodach 100-lecia OSP Kaźmierz.
W dniu 4 maja 2012 br., patrona strażaków św. Floriana, odbyły się obchody Dnia Strażaka w Gminie Wronki. O godz. 18.30 nastąpiła zbiórka jednostek OSP MiG Wronki na palcu manewrowym OSP Wronki, następnie odbył się przejazd ulicami miasta do kościoła na Borku p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej, gdzie została odprawiona msza św. w intencji strażaków MiG Wronki. Po mszy św. nastąpił przejazd kolumny samochodów strażackich ulicami miasta do siedziby OSP Wronki, gdzie odbył się uroczysty apel. Życzenia od dh Waldemara Pawlaka Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, odczytał dh Andrzej Liszkowski Prezes Zarządu Oddziału MG ZOSP RP we Wronkach. Życzenia strażakom z okazji ich święta złożył Pan Mirosław Wieczór Burmistrz MiG Wronki i Pan Ryszard Firlet Przewodniczący Rady MiG Wronki.
W dniach od 23 - 24 maja pracownicy Spółki Amica Wronki S.A (jednocześnie członkowie OSP) wzięli udział w V Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego dla Zakładowych Drużyn Ratowniczych "Bezpieczna Firma 2012".
W tym roku Amicę reprezentowali:
1. Monika Sikora - Gałązka
2. Anita Ciesiółka
3. Robert Kubiak
4. Marcin Górowski
Opiekunem grupy był Leszek Nawrocki - Służba BHP i P.poż.

Zadaniem zawodników było:
> rozwiązać test z wiedzy dotyczącej pierwszej pomocy i BHP,
> wykonać zadanie sprawnościowe,
> zdarzenie masowe,
> praktyczne udzielenie pomocy poszkodowanym na przygotowanych - pozorowanych stanowiskach, w tym dwa zdarzenie dla utrudnienia prowadzone były w nocy.
W dniu 8 czerwca br. w Jaryszewie odbył się Dzień Strażaka i Dzień Dziecka, były liczne zabawy, konkursy dla dzieci i strażaków OSP Amica.
W dniu 16 czerwca br. przeszła nad Gminą Wronki i Powiatem Szamotulskim silna burza, połączona z gradobiciem i silna wichurą. W wyniku tego zostały powalone drzewa i konary drzew na drogach, zalane zostały ulice we Wronkach, zerwane zostały linie energetyczne oraz uszkodzone zostały dachy budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, stodół, w Głuchowie zawaliła się stodoła. W działaniach tych uczestniczyły dwa zastępy z naszej jednostki.
W dniu 30 czerwca 2012 roku, delegacja OSP Amica Wronki wzięła udział w obchodach 60-lecia OSP Kłodzisko.
30 czerwca br. w Biezdrowie k/Wronek druh OSP Amica i OSP Wronki Dariusz Hecke zawarła związek małżeński z Anną. Do Biezdrowa na mszę pojechaliśmy dwoma samochodami. Po mszy ustawiliśmy się przed kościołem i utworzyliśmy szpaler. Para młoda przeszła pod toporkami a delegacja złożył życzenia i wręczył kwiaty. Po życzeniach na sygnałach, przejechaliśmy wraz z Para Młodą na sale do Ćmachowa gdzie była uroczystość weselna.
W dniu 19 sierpnia br., delegacja OSP Amica Wronki wzięła udział w obchodach 110-lecia powstania jednostki OSP Chojno.
Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki wszystkich jednostek OSP przed strażnicą OSP Chojno.
Następnie nastąpił przemarsz w asyście orkiestry dętej OSP Sieraków do kościoła, gdzie odbyła się uroczysta msza św. jubileuszowa.
W dniu 21 września br. ślubował nasz kolejny druh Waldemar. Jego uroczystość odbyła się w miejscowości Ostroróg, skąd pochodzi jego wybranka.
W uroczystości uczestniczyli oczywiście strażacy z naszej jednostki, jak również strażacy z OSP Wronki, którzy przybyli na tę uroczystość samochodami strażackimi.
Po mszy strażacy przygotowali szpaler, złożyli życzenia, a na miejsce zabawy parę młodą, jak również gości weselnych poprowadziły samochody pożarnicze na sygnałach.
W dniu 29 września 2012 r. w Kościele p.w. św. Wojciecha w Kruszewie odbyła się ceremonia ślubu W-ce Prezesa naszej jednostki.
Stan kawalerski opuścił dh Łukasz biorąc sobie za małżonkę Monikę. I w zasadzie byłaby to uroczystość jak każda inna, gdyby nie pewne tradycje strażackie.
W uroczystości uczestniczyli oczywiście Druhny i Druhowie z naszej jednostki, jak również strażacy z OSP Wronki i koledzy I zmiany służbowej PSP w Szamotułach, którzy przybyli na tę uroczystość samochodami strażackimi. Po mszy strażacy przygotowali szpaler, złożyli życzenia, a na miejsce zabawy parę młodą do restauracji w Chodzieży, jak również gości weselnych poprowadziły samochody pożarnicze na sygnałach.
15 październik - pożar stogu w miejscowości Wróblewo, w tym dniu druhowie z naszej jednostki czekając na przyjazd nowego samochodu zostali wezwani do pożar, było to ostatni wyjazd samochodu GBA Star 244L.
Marzeniem naszych strażaków był zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
Marzenie się spełniło w postaci nowego samochód marki Mercedes Atego GBARt 2,5/24, który został przekazany naszej jednostce w dniu 19 października, natomiast poprzedni samochód marki STAR 244 GBA 2,5/16 został przekazany do jednostki OSP Podrzewie.
W sobotę 08 grudnia br. jednostka nasza zostaje zadysponowana do pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Pożarowo, był to pierwszy wyjazd samochodu GBARt Mercedes Atego.
W grudniu br. druhowie OSP Amica pomagali fundacji Amicis w dostarczeniu paczek świątecznych dla dzieci.

Opracował: Łukasz Kawka

 

 

Dołącz do nas
Google+