OSP Amica Wronki
Szkolenie medyczne strażaków ratowników.

Szkolenie medyczne strażaków ratowników.

Szkolenie medyczne

W dniu 11 kwietnia 2014r. rozpoczęło się w siedzibie OSP Wronki szkolenie dla 41 ratowników z jednostek OSP z terenu powiatu szamotulskiego, w tym 10 ratowników z jednostki OSP Wronki, 3 ratowników z OSP Amica, 2 ratowników z OSP Chojno w zakresie ratownictwa medycznego.
Celem głównym realizacji szkolenia było podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji strażaków ochotników poprzez przeprowadzenie szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego w celu uzyskania tytułu ratownika medycznego.
Podczas kursu kwalifikowanej pomocy medycznej strażacy nabywali wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Zajęcia praktyczne odbywały się w grupach.
Celem nadrzędnym szkolenia była wspólna nauka właściwego postępowania ratowników w konkretnych sytuacjach z jakimi mogą się spotkać podczas działań ratowniczych. Strażacy szkolili się w zakresie rozmaitych zdarzeń - od utraty przytomności, oparzeń i złamań u poszkodowanego po ucięte kończyny, czy skomplikowane uszkodzenia ciała podczas wypadków komunikacyjnych.
W dniu 27 kwietnia 2014r. szkolenie zakończyło się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed komisją państwową.
Egzamin teoretyczny składał się z 30 pytań testowych, zaliczenie testu było warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego.
Do egzaminu przystąpiło 35 ratowników, a zdało i otrzymało tytuł ratownika medycznego 28 strażaków, w tym 2 strażaków z OSP Amica.

Tekst i foto: OSP Wronki

Dołącz do nas
Google+