OSP Amica Wronki
Zebranie sprawozdawcze

Zebranie sprawozdawcze

Zebranie sprawozdawcze za rok 2013

W dniu 25 lutego 2014 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w OSP Amica, na które przybył Prezes Zarządu Amica Wronki Pan Jacek Rutkowski, W-ce Prezes ds. operacyjnych Pan Marcin Bilik, Starosta Powiatu Szamotulskiego Pan Paweł Kowzan, Burmistrz MiG Wronki Pan Mirosław Wieczór, st.kpt. Ireneusz Pers - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, dh Stefan Kaszkowiak - Komendant Miejsko - Gminny ZOSP RP we Wronkach.

Zebranie otworzyła i zaproszonych gości powitała Prezes OSP Amica dh Marta Napierała - Werner, na przewodniczącego zebrania wybrano dh Łukasza Kawkę, a na protokolanta wybrano dh Łukasza Hodrycha. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 i plan działalności na rok bieżący przedstawił dh Łukasz Kawka. Sprawozdanie Komisji Rewizyjne przedstawiał dh Marcin Górowski. Na wniosek Komisji Rewizyjnej walne zebranie udzieliło Zarządowi OSP Amica absolutorium za rok sprawozdawczy.

Następnie dokonano wręczenia odznaczeń za wysługę lat oraz przedstawiono prezentację multimedialna z działań OSP. Odznakę za wysługę 35 lat w OSP otrzymał dh Roman Mroczkiewicz, odznakę za wysługę 30 lat w OSP otrzymał dh Ryszard Roj, odznakę za wysługę 20 lat w OSP otrzymał dh Maciej Witasiak, odznakę za wysługę 15 lat w OSP otrzymał dh Paweł Kwiatecki, Robert Hercka, Janusz Gendera, odznakę za wysługę 5 lat w OSP otrzymał Marcin Jerzy, Marcin Małecki, Piotr Krzyżaniak.

W 2013 roku OSP Amica pozyskała następujący sprzęt: pompę do substancji niebezpiecznych FLUX, detektor wielogazowyMULTIPRO, piłę do stali i betonu TS 420 STIHL, hełm bojowy - 10szt, rękawice specjalne PENELOP, dyski sygnalizacyjne PULSAR, wąż W52, wąż W75.

Dh Jacek Rutkowski złożył podziękowanie wszystkim druhnom i druhom za bezinteresowną pomoc niesioną innym ludziom, za poświęcenie własnego wolnego czasu oraz życzył dalszych sukcesów w naszej pracy. Prezes podziękował naszej jednostce za współpracę z Fundacją Amicis oraz rodzinom naszych dzielnych strażaków za wsparcie.

Dh Marcin Bilik złożył podziękowanie wszystkim druhnom i druhom za bezinteresowną pomoc niesioną innym ludziom, życzył dalszych sukcesów w naszej pracy oraz zaoferował swoja pomoc w sprawach finansowych w naszej jednostce. Wiceprezes byłby zadowolony z nowych członków w naszej jednostce.

Pan Paweł Kowzan – Starosta Powiatu Szamotulskiego złożył podziękowanie wszystkim druhnom i druhom za bezinteresowną pomoc niesioną innym ludziom, życzył dalszych sukcesów w naszej pracy.

Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach - st. kpt. Ireneusz Pers podziękował za kolejny rok współpracy między jednostkami z terenu powiatu, zadeklarował pomoc w przeszkoleniu członków naszej jednostki.

Prezes OSP Amica podziękowała wszystkim członkom OSP Amica za dotychczasową działalność w naszej jednostce. Podziękowała również kierownictwu Amica Wronki S.A. za udzielenie daleko idącej pomocy w sprawie działania OSP, zaproponowała wymianę bram wjazdowych do garaży oraz stworzenia zaplecza sanitarnego.

Jednostka liczy aktualnie 52 członków czynnych (w tym 14 kobiet) i 4 członków honorowych. OSP Amica w roku 2013 uczestniczyła 16 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 5 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 11 razy.

 

Dołącz do nas
Google+