OSP Amica Wronki
Zebranie sprawozdawcze 2013

Zebranie sprawozdawcze 2013

Zebranie sprawozdawcze 2013

W dniu 28 lutego 2013 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w OSP Amica, na które przybył Prezes Zarządu Amica Wronki Pan Jacek Rutkowski, Doradca Prezesa Zarządu Amica Wronki Pan Andrzej Kadziński, W-ce Prezes ds. operacyjnych Pan Marcin Bilik, Starosta Powiatu Szamotulskiego Pan Paweł Kowzan, st.kpt. Ireneusz Pers - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, dh Stefan Kaszkowiak - Komendant Miejsko - Gminny ZOSP RP we Wronkach.
Zebranie otworzyła i zaproszonych gości powitała Prezes OSP Amica dh Marta Napierała -Werner, na przewodniczącego zebrania wybrano dh Łukasza Kawkę, a na protokolanta wybrano dh Łukasza Hodrycha. Sprawozdanie z działalności za 2012 rok i plan działalności na rok bieżący przedstawił dh Łukasz Kawka. Sprawozdanie Komisji Rewizyjne przedstawiał dh Marcin Górowski.Na wniosek Komisji Rewizyjnej walne zebranie udzieliło Zarządowi OSP Amica absolutorium za rok
sprawozdawczy.
Nastepnie dokonano wręczenia odznaczeń za wysługę lat oraz przedstawiono prezentację multimedialna z działań OSP.
Odznakę za wysługę 50 lat w OSP otrzymał dh Jan Hibner, odznakę za wysługę 45 lat w OSP otrzymał dh Władysław Garncarek, odznakę za wysługę 25 lat w OSP otrzymał dh Jacek Kucharczyk, Romuald Ziołek, odznakę za wysługę 20 lat w OSP otrzymał dh Radosław Smolarkiewicz, odznakę za wysługę 15 lat w OSP otrzymał dh Marcin Górowski, Krzysztof Hercka, Robert Kubiak, odznakę za wysługę 5 lat w OSP otrzymały dh Jolanta Kalinowska, Katarzyna Kubiak, Julita Przybył, Anna Grzelak, Monika Sikora – Gałązka, Iwona Kaprykowska, Marta Napierała – Werner, Halina Roj.

W 2012 roku OSP Amica pozyskała następujący sprzęt: nowy samochód GBARt 2,5/24 marki MERCEDES ATEGO, mundur wyjściowy 15 kpl, hełm bojowy - 12szt, pas bojowy - 12szt, zatrzaśnik - 12szt, linki ratownicze, spodniobuty, rękawice specjalne, wąż W52, wąż W75.
Prezes Jacek Rutkowski złożył podziękowanie wszystkim druhnom i druhom za bezinteresowną pomoc niesioną innym ludziom, za poświęcenie własnego wolnego czasu, oraz życzył dalszych sukcesów w naszej pracy.
Paweł Kowzan – Starosta Powiatu Szamotulskiego złożył podziękowanie wszystkim druhnom i druhom za bezinteresowną pomoc niesioną innym ludziom, życzył dalszych sukcesów w naszej pracy, podziękował zarządowi Amica Wronki S.A. za dotrzymanie słowa i spełnienia marzania strażaków w postaci zakupu nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego.
st. kpt. Ireneusz Pers – Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach podziękował za kolejny rok współpracy między jednostkami z terenu powiatu, podziękował zarządowi Amica Wronki S.A. za zakupu nowego samochodu
ratowniczo - gaśniczego oraz za przekazanie samochodu marki STAR 244L do jednostki OSP Podrzewie.
Prezes OSP Amica podziękowała wszystkim członkom OSP Amica za dotychczasową działalność w naszej jednostce. Podziękowała również kierownictwu Amica Wronki S.A. za udzielenie daleko idącej pomocy w sprawie działania OSP.
Jednostka liczy aktualnie 51 członków czynnych (w tym 13 kobiet) i 4 członków honorowych.
OSP Amica w roku 2012 uczestniczyła 19 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 3 raz, w likwidacji
miejscowych zagrożeń - 16 razy.

Dołącz do nas
Google+