OSP Amica Wronki
Borne Sulinowo - szkolenie strażaków.

Borne Sulinowo - szkolenie strażaków.

Borne Sulinowo - szkolenie strażaków.

W dniu 28 i 29 września br. strażacy z naszej jednostki udali się do miejscowości Borne Sulinowo, gdzie odbyło
się szkolenie.
Celem szkolenia było przygotowanie strażaka - ratownika do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo
- gaśniczych na terenach leśnych.
Zanim przystąpiliśmy do szkolenia, każdy z nas przeszedł badania lekarskie.
Podczas szkolenia uczyliśmy się;
o procesie spalania i rozwoju pożaru lasu,
o gaszeniu pożarów lasów i środkach gaśniczych w tym celu stosowanych,
o działaniach w czasie innych miejscowych zagrożeń,
o ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia.
Tego wszystkiego uczyliśmy się w trakcie wycieczki rowerowej po lesie.
Po pierwszym dniu szkolenia wystąpił dla nas miejscowy zespół, który przygotował dla nas różne konkursy i zabawy.
Następnego dnia zwiedzaliśmy bunkry.

Dołącz do nas
Google+