OSP Amica Wronki
Amica Wronki - Wydział płyt grzejnych - pożar w szatni.

Amica Wronki - Wydział płyt grzejnych - pożar w szatni.

Amica Wronki - Wydział płyt grzejnych - pożar w szatni.

W dniu 17 września br. Ochrona zakładu została poinformowana o pożarze na wydziale płyt grzejnych w
pomieszczeniach szatni na drugim piętrze.
Pracownik Ochrony zakładu alarmuje OSP Amica oraz powiadamia Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w
Szamotułach o pożarze.
Na miejsce zdarzenia udają się dwa zastępy OSP Amica, natomiast dyżurny SK w Szamotułach dodatkowo do zdarzenia
dysponuje jeden zastęp JRG Szamotuły oraz dwa zastępy OSP Wronki.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów SP zuważyli, że nastąpiła ewakuacja pracowników na zewnątrz oraz otrzymali informację o dwóch osobach poszkodowanych, które mogą znajdować się w pomieszczeniach sztni.
Działania zastęp Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji dwóch osób poszkodowanych przy pomocy podnośnika SH-18, udzieleniu pomocy medycznej osobom poszkodowanym, ugaszeniu pożaru w pomieszczeniach szatni oraz przewietrzeniu pomieszczeń.
Na miejsce zdarzenia przybył Dowódca JRG w Szamotułach kpt. Przemysław Chojan, który wspólnie ze służbami BHP i P.poż przyglądał się nad prawidłowym przeprowadzeniu warunków ewakuacji.
Głównym celam ćwiczeń na obiekcie było sprawdzenie czasów dojazdu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu, sprawdzenie możliwości ewakuacji i udzielaniu pierwszej pomocy medycznej, ocena wzajemnej współpracy
służb i podmiotów przewidzianych do współdziałania.
Była to również okazja do zapoznania się z obiektem, z zagrożeniem pożarowym, zaopatrzeniem wodnym oraz z drogami ewakuacyjnymi.
Doświadczenia nabyte podczas tych działań z pewnością będą procentowały przy prowadzeniu realnych akcji.
Po zakonczeniu ćwiczeń kierownik wydziału oprowadził ćwiczących strażaków po obiektach w celu zapoznania się z
produkcją, występującymi zagrożeniami oraz warunkami budowlanymi.

Dołącz do nas
Google+