OSP Amica Wronki
Amica Wronki - Pożar w budynku biurowym

Amica Wronki - Pożar w budynku biurowym

Ćwiczenia w Amice - ewakuacja budynku biurowego.

W dniu 19 czerwca br. ochrona zakładu została poinformowana o pożarze w budynku biurowca oraz jednej osobie poszkodowanej.
Pracownik ochrony alarmuje OSP Amica, która na miejsce zdarzenia udaje się dwoma zastępami.
Głównymi celami było sprawdzenie czasów dojazdu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu, sprawdzenie możliwości ewakuacji i udzielaniu pierwszej pomocy medycznej, ocena wzajemnej współpracy służb i podmiotów przewidzianych do współdziałania.
Była to również okazja do zapoznania się z obiektem, z zagrożeniem pożarowym, zaopatrzeniem wodnym oraz z drogami ewakuacyjnymi.
Doświadczenia nabyte podczas tych działań z pewnością będą procentowały przy prowadzeniu realnych akcji.
Na zakończenie pracownicy spróbowali swoich sił w praktycznym gaszeniu pożarów, zapalona zostala ropa w wannach, która była gaszona trzema rodzajami gaśnic - proszkową, śniegową oraz pianową .

 

Dołącz do nas
Google+