OSP Amica Wronki
Ćwiczenia w Amice - ewakuacja budynku biurowego.

Ćwiczenia w Amice - ewakuacja budynku biurowego.

Ćwiczenia w Amice - ewakuacja budynku biurowego.

W dniu 27 maja br. ochrona zakładu została poinformowana o pożarze w budynku biurowca oraz jednej osobie poszkodowanej. Pracownik ochrony alarmuje OSP Amica, która na miejsce zdarzenia udaje się dwoma zastępami. Głównymi celami było sprawdzenie czasów dojazdu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu, sprawdzenie możliwości ewakuacji i udzielaniu pierwszej pomocy medycznej, ocena wzajemnej współpracy służb i podmiotów przewidzianych do współdziałania. Była to również okazja do zapoznania się z obiektem, z zagrożeniem pożarowym, zaopatrzeniem wodnym oraz z drogami ewakuacyjnymi. Doświadczenia nabyte podczas tych działań z pewnością będą procentowały przy prowadzeniu realnych akcji. Na zakończenie pracownicy spróbowali swoich sił w praktycznym gaszeniu pożarów, zapalona zostala ropa w wannach, która była gaszona trzema rodzajami gaśnic - proszkową, śniegową oraz pianową

Dołącz do nas
Google+