ZOP ZOSP RP Szamotuły

ZOP ZOSP RP Szamotuły

Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach

W dniu 22 kwietnia 2006r., odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach, w Sękowie, Zjazd otworzył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach dh.Wiesław Włodarczak, powitał zaproszonych gości Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbrygadiera Ryszarda Kamińskiego, Dyrekotora Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu dh.Andrzeja Jankowskiego, Starostę Powiatu Szamotulskiego Paweła Kowzana, Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach st.bryg.Michała Ziemskiego, Ks.Kan. Andrzeja Grabańskiego. Następnie wybrano Przewodniczącego Zjazdu dh.Stefana Kaszkowiaka i sekretarza obrad dh.Marka Jakubowskiego. Powołano komisje zjazdowe: mandatową, wyborczą oraz uchwał i wniosków w następujących składach: Komisja mandatowa: Henryk Greczka, Grzegorz Hoffa, Marek Kaczmarek; Komisja wyborcza: Marian Matuszak, Bogusław Grzybek, Marek Magdziński; Komisja uchwał i wniosków: Stanisław Jarząb, Stanisław Kłos, Józef Śmigielski. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Druh Wiesław Włodarczak złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku, sprawozdanie uzupełnił Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach st.bryg.Michał Ziemski. Druh Stanisław Kłos złożył sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku i postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału powiatowego Związku. Następnie Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach oraz powołał nowy Zarząd, który ukonstytuował się następująco: Prezes dh.Wiesław Włodarczak, Wiceprezes dh.Stefan Kaszkowiak, Wiceprezes dh.Wojciech Dukat, Sekretarz dh.Marek Jakubowski, Skarbnik dh.Kazimierz Tomaszyk, Członek Prezydium dh.Michał Ziemski i dh.Paweł Kowzan, dh.Zbigniew Wleklak, Członek Zarządu dh.Marian Zaglaniczny, dh.Leszek Chojnacki, dh.Zenon Pawlaczyk, dh.Mieczysław Coda, dh.Feliks Burdajewicz, dh.Tadeusz Kaźmierczak, dh.Ryszard Woźniak, dh.Jarosław Łuczak, dh.Andrzej Liszkowski. Zjazd powołał również Komisję Rewizyjną Oddziału Powiatowego ZOSP RP w składzie dh.Stanisław Kłos, dh.Henryk Greczka, dh.Roman Cichy. Zjazd wybrał delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh.Paweła Kowzana, dh.Marka Wendta, dh.Henryka Jóźwiakowskiego. Przedstawicielem Oddziału Powiatowego do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego został wybrany dh.Wiesław Włodarczak.

Dołącz do nas
Google+