OSP Swarzędz
Ratownictwo chemiczne

Ratownictwo chemiczne

W 23 kwietnia w naszej remizie odbyło się szkolenie o tematyce Ratownictwa Chemicznego.

  W szkoleniu brały udział członkowie JOT oraz MDP.Szkolenie z dziedziny ratownictwa chemicznego poprowadzili dla nas strażacy z JRG-6 w Krzesinach specjalizujący się w tej oto dziedzinie. Załoga JRG-6 przygotowała krótką prezentacje oraz omówili zakres działań jednostek w KSRG przed przybyciem specjalistycznej jednostki.Omówione zostały tematy m.in. BHP ,tablice ADR , rozpoznanie substancji , zabezpieczenie miejsca zdarzenia , ewakuacja , oraz sprzęt na wyposażeniu naszej jednostki ,który może być wykorzystany do w/w działań.Na koniec szkolenia jednostka JRG-6 zaprezentowała i omówiła sprzęt na wyposarzeniu swoich wozów bojowych.Warto zaznaczyć ,iż jest to pierwsze spotkanie z kilku szkoleń z JRG-6 w tej tematyce

Dołącz do nas
Google+