Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy

Obraz 120.jpg
Z inicjatywy druhów Ludwika Dopierały, Władysława Mośnika, Stanisława Łuczaka i Stanisława Rumińskiego postanowiono utworzyć Ochotniczą Straż Pożarną w Kobylnicy. Dnia 1 lipca 1931r. odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne na które zgłosiło się 18 osób i wszyscy przybyli na to zebranie zapisali się do OSP. Pierwszy zarząd naszej jednostki przedstawiał się następująco:
Prezes druh Stanisław Rumiński
Z-ca Prezesa druh Franciszek Bączkiewicz
Naczelnik druh Stanisław Majchrzak
Z-cz Naczelnika druh Stanisław Łuczak
Sekretarz druh Andrzej Jędrzejczak
Skarbnik druh Ludwik Dopierała
Rewizor konny druh Leon Ciepliński i druh Marian Kucharski
Sprzętem gaśniczym jakim wówczas dysponowano były wiadra i łopaty. W pierwszych latach organizowano zabawy taneczne i przedstawienia, a za pieniądze uzyskane w ten sposób zakupiono sikawkę konną. Środkiem alarmowym, były dwie trąbki, które mieli druhowie zamieszkali na krańcach naszej miejscowości. Żeńską sekcję tzw. Samarytanek utworzono 10 marca 1934r. Zebrania zarządu i walne zebrania członków OSP odbywały się w lokalu udostępnionym przez Pana Goderskiego. W grudniu 1934r. zwrócono się do UMiG Swarzędz o zezwolenie na budowę strażnicy. Budowę rozpoczęto w 1936r. Ochotnicy brali udział w zawodach, pogadankach, ćwiczeniach. W chwili wybuchu wojny sprzęt oraz część umundurowania zostały w remizie, natomiast zebrania zarządu odbywały się w ukryciu. Po zakończonej wojnie druh Rumiński z pozostałymi członkami zarządu reaktywował OSP. W pierwszych latach po wojnie organizowano ćwiczenia, brano udział w zawodach rejonowych i powiatowych. Największym sukcesem był udział w zawodach Wojewódzkich w 1955r. drużyny żeńskiej we Wrześni. W 1956r. zakupiono motopompę M-800 a w 1960r. udało się zrealizować marzenie jakim było kupno z licytacji samochodu marki Chevrolette. W roku 1965 druhowie postanowili powiększyć remizę o świetlicę, którą ukończono w 1967r. Gromadzka Rada Narodowa w Kobylnicy w 1966r. zakupiła motopompę M-800 Polonia. Drużyna męska w 1971r. zakwalifikowała się i brała udział w Wojewódzkich Zawodach Sportowo Pożarniczych w Wągrowcu. Widząc i oceniając prace naszej jednostki Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Poznaniu przydzieliła nam samochód pożarniczy "Żuk", który w roku 1979 Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Poznaniu zamieniła nam na samochód gaśniczy GBAM-Star25. W roku 1986 obchodziliśmy 55- lecie istnienia naszej jednostki. Dnia 20.07.1986r; Zarząd Wojewódzki w Poznaniu Nadaje Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy, jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarniczej. W 1991 roku w Kobylnicy miał miejsce bardzo duży pożar cystern kolejowych z paliwem dla wojska. Palące sie paliwo płynęło rowami melioracyjnymi obejmując coraz większy obszar. Nasza jednostka jako pierwsza pojawiła się na miejscu pożaru. Druhowie z Kobylnicy pomimo braku specjalistycznych ubrań podjęli walkę z żywiołem ryzykując swoje życie i zdrowie. Kobylniccy strażacy bronili okolicznych zabudowań mieszkalnych przed płonącym rozlewającym się paliwem. płomieni. Udział w akcji brały 82 osoby, a cała akcja trwała 12 godzin. Po ciężkich czasach jakie przeżywała kobylnicka OSP od roku 1997 strażacy zaczęli działać bardzo intensywnie do jednostki zapisała się grupa młodych zapaleńców którzy za cel postawili sobie stworzenie prężnie działającej profesjonalnej straży pożarnej. W 1999 roku strażacy pozyskali używanego gaśniczego stara 244 GBA,001.jpg który dzięki zaangażowaniu i pracach remontowych przeprowadzonych przez naszych strażaków przeżywał druga młodość. Nasza jednostka w 2001r. obchodziła 70-lecie - w tym czasie służbę w OSP pełniło 28 ochotników w tym 3 kobiety. Druhowie w czynie społecznym zaczęli rozbudowywać remizę, w dobudówce znajduje się zaplecze socjalne z łazienką, kuchenką oraz podręcznym magazynem. W OSP działa również młodzieżowa drużyna pożarnicza, która liczy 15 członków. W roku 2001 otrzymaliśmy z OSP Swarzędz samochód gaśniczy GBA MAN. Natomiast w roku 2003 dostaliśmy samochód pożarniczy GLM Ford Transit.STA40997 (2).JPG Sekcja męska OSP Kobylnica w roku 2005 na manewrach strażackich "JEZIERCE zajęła zaszczytne III miejsce. Na 75-lecie istnienia w 2006 decyzją Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy została odznaczona Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa . Z okazji 75-lecie istnienia w naszej remizie wykonano elewacje, wymieniono bramę garażową oraz drzwi wejściowe. Wymieniono także starego wysłużonego Forda Transita na nowego Fiata Ducato. Zakup tego samochodu był możliwy dzięki dużemu zaangażowaniu druhów którzy pozyskali środki finansowe z okolicznych firm i Fundacji „Kierowcy Dzieciom ” brakującą kwotę dołożył Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu. Samochód ten okazał się niezbędny przy wyjazdach do wypadków m.in. na pobliskiej Drodze Krajowej nr.5. Kobylniccy strażacy stawiali sobie coraz ambitniejsze cele. Swoim zaangażowaniem podczas akcji ratowniczych przyczynili się iż Komenda Miejska PSP w Poznaniu coraz częściej dysponowała nas do różnego rodzaju zdarzeń. Przełomowy w historii naszej jednostki był rok 2008. Tego roku pozyskano używany samochód GBA Star 1142 z OSP Swarzędz a wieloletnie starania naszych członków zaangażowanie mobilność i intensywny rozwój zaowocowały włączeniem naszej jednostki w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W roku 2008 zanotowaliśmy największą ilość wyjazdów w całej naszej dotychczasowej historii było ich 260. W 2009r. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy podjęła się organizacji Powiatowych Zawodów Medycznych, które okazały się bardzo trafioną inicjatywa i kolejne edycje są organizowane do dnia dzisiejszego. 2009 rok to również nominacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy do tytułu honorowego „Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna Roku”, a ówczesny naczelnik druh Artur Siemaszko został nominowany do tytułu honorowego „Wielkopolski Strażak Roku”rok 2012.JPG W listopadzie 2010r. rozpoczęto rozbudowę naszej strażnicy. Dotychczasowa praca, działalność i zaangażowanie kobylnickich strażaków została zauważona i doceniona w roku 2011 kiedy to Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej odznaczyło Ochotniczą Straż Pożarną w Kobylnicy Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Na początku roku 2012 spełniło się kolejne marzenie kobylnickich strażaków oddano do użytku rozbudowaną nowoczesną remizę, w której znajdowały się 4 boksy garażowe, zaplecze sanitarne, dyżurka kierowców, magazyn Gminnego Zarządzania Kryzysowego, szatnia, warsztat, kuchnia, pokój dla strażaków, salka szkoleniowa, pokój zarządu, biuro Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSPRP oraz świetlica wiejska z pełnym zapleczem. Strażacy pozyskali z OSP Koluszki używany ciężki samochód gaśniczy Jelcz 315.100_0600.JPG

W dniu 5 maja nastąpiło oficjalne otwarcie remizy oraz obchody 80-lecia naszej jednostki.
29.września 2012r. kobylniccy strażacy w manewrach strażackich „JEZIERCE 2012” zajęli po raz pierwszy w historii zaszczytne 1 miejsce. Na koniec roku 2012 po raz kolejny zaangażowanie i ambitne cele naszych druhów, zaowocowały pozyskaniem środków dzięki którym nasza jednostka wzbogaciła się o nowoczesny samochód GCBA marki Scania. Początek roku 2013 przyniósł strażakom z naszej jednostki 2 duże pożary hal w miejscowości Janikowo. Za duże zaangażowanie w tych akcjach nasza jednostka otrzymała oficjalne podziękowania od władz Gminy Swarzędz oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W roku 2013 pozyskano nowoczesny zestaw do ratownictwa technicznego firmy LUKAS oraz zestaw podpór do stabilizacji pojazdów. W roku 2013 uczestniczyliśmy w 230 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Pamiętnym dniem dla naszych druhów na pewno będzie 21 grudnia 2013 kiedy to spędziliśmy 800 minut na akcjach ratowniczo-gaśniczych. Były to 4 akcje: wybuch pieca, wypadek samochodu osobowego, wypadek karetki pogotowia oraz wielogodzinne poszukiwanie osoby zaginionej które były kontynuowane w kolejnych dniach. DPP_0081.JPGJednym z ważniejszych wydarzeń minionego roku było podpisanie porozumienia pomiędzy OSP Kobylnica a Harcerskim Klubem Ratunkowym „M*A*S*H” oraz wizyta w naszej jednostce Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu st. brygadiera Jerzego Raneckiego._MG_7812.JPG Nasza jednostka liczy 98 członków, działa w niej JOT kat. II liczący 31 członków.
Obecnie jednostka posiada cztery samochody ratowniczo-gaśnicze: 319[P]41 GBA STAR 1142(1995) 319[P]42 SLRT Fiat Ducato(2006) 319[P]43 GCBA Jelcz 315(1975) oraz 319[P]44 GCBA Scania P360(2012)


Obecny Zarząd OSP Kobylnica w składzie:
1. Prezes - Ćwikliński Henryk
2. V-ce Prezes-Naczelnik - Tomaszewski Tomasz
3. Skarbnik - Nawrocka Blanka
4. Sekretarz - Siemaszko Anna
5. Gospodarz - Sękowski Hieronim
6. Kronikarz - Strojny Patryk
7. Członek - Sękowski Roman

 

Dołącz do nas
Google+