OSP Kobylnica
Strażak Roku Powiatu Poznańskiego

Strażak Roku Powiatu Poznańskiego

Podczas obchodów powiatowych Dnia Strażaka ogłoszono wyniki konkursu Strażak Roku Powiatu Poznańskiego ogłoszonego przez Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego. Drugie miejsce w tym prestiżowym konkursie przyznano druhowi Hieronimowi Sękowskiemu z OSP Kobylnica wieloletniemu strażakowi naszej jednostki.

Druh Hieronim podczas 52 - letniej służby w OSP aktywnie uczestniczy w życiu jednostki. Brał czynny udział w budowie remizy OSP Kobylnica oraz w późniejszych etapach jej rozbudowy. Dzięki druhowi Hieronimowi jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy przetrwała najtrudniejszy okres w swojej historii przez prawie pięć lat kiedy zabrakło młodego pokolenia strażaków wraz z dwoma innymi druhami wyjeżdżał do akcji i nie dopuścił do zamknięcia remizy. Zwerbował młode pokolenie do naszej jednostki dzięki czemu OSP w Kobylnicy zaczęła się intensywnie rozwijać i funkcjonować coraz lepiej . Wprowadził i wyszkolił kilka pokoleń kobylnickich strażaków. Dzięki zaangażowaniu druha Hieronima samochody nawet te najbardziej leciwe były gotowe do akcji. Do dnia dzisiejszego angażuje się we wszystkie prace naprawcze służąc młodszym kolegom radom. Brał udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych za co został wielokrotnie wyróżniany między innym Złotym Medalem ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA oraz MEDALEM HONOROWYM im BOLESŁAWA HOMICZA. Nagrodę wręczył wice Starosta Poznański w asyście Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu.

Dołącz do nas
Google+