OSP Kobylnica
Komendant Miejski w Kobylnicy!!!

Komendant Miejski w Kobylnicy!!!

16 grudnia 2013 r. strażaków z OSP w Kobylnicy odwiedził z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu st. bryg. Jerzy Ranecki oraz z-ca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Kamil Witoszko. W spotkaniu wzięli udział: Komendant Miejsko - Gminny OSP dh Sławomir Kaźmierczak, prezes oraz naczelnik jednostki OSP Kobylnica oraz druhny i druhowie z JOT.

Spotkanie miało na celu omówienie funkcjonowania naszej jednostki i kierunki rozwoju. Początek spotkania upłynął na podziękowaniach druhom za udział w trudnej akcji gaszenia magazynu na terenie starej fabryki mebli w Swarzędzu (pożar z dnia 05.10.2013 r.). Jednostka otrzymała od Komendanta list gratulacyjny.
Jako wyróżnienie, zastępca Komendanta wręczył druhom książkę, pt.: "Była taka akcja", pod redakcją nadbryg. Macieja Schroedera, której współautorem jest sam wręczający st. bryg. Jerzy Ranecki. W dalszej części spotkania głównym tematem było funkcjonowanie jednostki OSP Kobylnica w ramach KSRG. Dyskutowano o gotowości operacyjnej OSP Kobylnica oraz współdziałaniu jednostek OSP i PSP. Poza tym poruszono temat akcji "Gmina bez pożaru, dzielnica bez pożaru". Planowanych działań prewencyjnych strażaków na własnym terenie chronionym, w celu uświadomienia mieszkańcom zagrożeń pożarowych w sezonie grzewczym, w szczególności zatruciom tlenkiem węgla.
Z-ca Komendanta st. bryg. Jerzy Ranecki podziękował druhom za codzienną współpracę i wspólne działania ratowniczo - gaśnicze. Spotkanie zakończyło się życzeniami z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 

 

Zdjęcia Wydział Operacyjno - Szkoleniowy KM PSP w Poznaniu.

Dołącz do nas
Google+