Lata 1921-1945

W

dniu 4 maja 1921 roku na apel sołtysa Wincentego Sroki powołano do życia i działalności Straż Ogniową wsi Golęczewo, wójtostwo Rokietnica. Na zebranie zaproszono Komisarza Policji z Rokietnicy i pana wójta Stefana Urbańskiego. Na zebranie pisemnie zaproszono również 22 mieszkańców, którzy posiadali zabudowania. Wybrano Zarząd Straży Ogniowej w Golęczewie. Na pierwszego prezesa pana Jana Janakowskiego, dalej na komendanta pana Romana Srokę, syna Wincentego, na członka pomocniczego wybrano Juliana Wygachewicza. Pozostali członkowie, w ilości czternastu to osadnicy niemieccy pochodzenia węgierskiego.

Następne zebranie wyznaczono na dzień 20 maja 1921 roku. Na tymże zebraniu postanowiono zakupić w Niemczech sikawkę ręczną, konną oraz beczkowóz do przewożenia wody o pojemności 1000 litrów do powstałego ognia.

Po zakupieniu beczkowozu i sikawki wyznaczono garaż, gdzie mieściła się łaźnia publiczna i piekarnia. Zaczęto ćwiczyć obsługę sikawki, ćwiczenia zostały wyznaczone na rychłą godzinę niedzielną. Zostały także wyznaczone konie do pożaru. U wyznaczonego gospodarza mieściła się tablica na płocie "Konie do pożaru".

Również wyznaczono trzy punkty alarmowe z trąbkami ustnymi, a miejsca te oznaczono napisem na budynku "Punkt alarmowy Straży Ogniowej".

Pierwsza sikawka ręczna, konna, l. 20.

Stróż wiejski, pan Karpiński miał również trąbkę ustną, którą w czasie pełnienia nocnej służby alarmował o powstaniu pożaru we wsi oraz sąsiednich. Uchwalono, by w czasie trwania silniejszych burz Straż Ogniowa nie wyjeżdżała do sąsiednich wsi gasić pożar, tylko zabezpieczała swoją.
Straż Ogniowa w Golęczewie była bardzo prężna, przybywało ochotników, powiększył się zarząd. Osiągnęła dobre wyniki wygaszania powstałych pożarów. Zaczęto rywalizować z innymi strażami powstałymi później w innych wioskach. Następnie rozpoczęto organizowanie zawodów strażackich, zabaw majowych oraz ćwiczeń pokazowych.
W roku 1931 wybrano nowy zarząd, a mianowicie: na prezesa wybrano Walentego Siennickiego, na komendanta Józefa Walkowiaka, do zarządu: Stanisława Sadurę, Stefana Rudnickiego, Andrzeja Bengscha, Jana Gembiaka, Zygmunta Turowskiego i Stanisława Pedzińskiego. Pozostali członkowie Straży Ogniowej to: Józef Gembiak, Symforian Turowski, Józef Gocałek, Franciszek Piwek, Jan Grzechowiak, Franciszek Walkowiak. Straż zaczęła być bardzo silna.

Legitymacja nr 1 w OSP Golęczewo

Postanowiono wybudować dwupiętrową wspinalnię do ćwiczeń na działce przy bocznicy kolejowej nadanej na własność przez Urząd Ziemski. Toteż po podjęciu decyzji przez zarząd o budowie wspinalni, przy pomocy kasy sołeckiej w ciągu roku wybudowano wyżej wymienioną wspinalnię i w roku 1931 rozpoczęły się już ćwiczenia. Najlepszym strażakiem z drabiną hakową i linką ratowniczą był Józef Gembiak. Na wspinalni zrobiono pokazy, a na terenie przyległym tak zwane majówki taneczne. Straży nadano tytuł Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej.

W pod koniec sierpnia 1939 roku przybył do wsi dowódca Batalionu Obrony Narodowej z Szamotuł i wydał rozkaz prezesowi straży Walentemu Siennickiemu, ażeby odebrać mieszkającym we wsi Niemcom rowery, radia, motocykle i zlokalizować w remizie. Prezes zwołał strażaków i rozkaz przekazał, a strażacy go wykonali. Po paru dniach, 4 września 1939 roku, wkroczyli Niemcy i natychmiast aresztowali prezesa Walentego Siennieckiego, i bestialsko zamordowali. Pozostali członkowie byli doprowadzeni do remizy i tam katowani, toteż niektórzy pomarli: Franciszek Piwek i Franciszek Gocałek.
Okupant stworzył z Polaków też straż. Zakupił motorową pompę marki „Karol-Metz” z wyposażeniem. Polacy musieli pod nadzorem Niemców, co niedzielę odbywać ćwiczenia.

Lata 1945-1991

W lutym 1945, gdy okupant był zmuszony do odejścia z ziem zagarniętych, natychmiast stworzono Ochotniczą Straż Pożarną w Golęczewie liczącą 47 członków.

Na prezesa wybrano Jana Konarskiego, na komendanta Jana Tamę. Zaczęto aktywne ćwiczenia. Zaczęła się znów codzienna działalność strażacka: zawody, zabawy.

Następnie prezesem został Edmund Sroka a naczelnikiem Jan Goch, a po śmierci Edmunda Sroki na prezesa wybrano Józefa Szymalskiego. Naczelnikiem nadal pozostał Jan Goch, a po śmierci Józefa Szymalskiego, w roku 1964 na prezesa straży wybrano Franciszka Adamowicza.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Golęczewie, l. 30.

1964rok

Zarząd

Prezes: Franciszek Adamowicz

Naczelnik: Jan Goch

II wiceprezes: Henryk Miński

Sekretarz: Roman Lamch

Skarbnik: Stanisław Celuch

Gospodarz: Ryszard Nowak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Jan Tama

Członkowie: Zygmunt Króliczak, Ryszard Nowak

1966 rok

Zarząd

Prezes: Franciszek Adamowicz

Naczelnik: Jan Goch

II wiceprezes: Henryk Miński

Sekretarz: Roman Lamch

Skarbnik: Stanisław Celuch

Gospodarz: Henryk Sobieraj

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Jan Tama

Członkowie: Zygmunt Króliczak, Zygmunt Trzybiński

W roku 1971 OSP obchodziła pięćdziesięciolecie istnienia. Zorganizowano dużą uroczystość, pomimo zakazu, na apel komendanta Jana Gocha, zamówiono w kościele parafialnym Mszę św., na której strażacy wystąpili w umundurowaniu. Szereg strażaków zostało odznaczonych, anajważniejsze to, że został jednostce OSP Golęczewo przekazany wóz bojowy Dodge.

Wóz bojowy Dodge, l. 60.

Działalność straży powiększyła się o częściowo rozbudowaną remizę, założono syrenę elektryczną, wyremontowano świetlicę, nabyto dużo sprzętu i umundurowania. Po śmierci prezesa Franciszka Adamowicza wybrano na prezesa Zdzisława Maciaszka, naczelnikiem nadal pozostał Jan Goch.
Przy wszystkich pogrzebach członków OSP Strażacy pełnili Wartę Honorową oddając ostatnią przysługę zmarłym druhom.

Ostatnie pożegnanie dh. Edmunda Sroka, 1966 r.

Jednostka OSP Golęczewo brała udział w każdych organizowanych zawodach osiągając dobre wyniki. Wystawiano do zawodów, co roku 4-5 sekcji. W 1982 roku złożono Wniosek do naczelnika gminy w sprawie budowy świetlicy wiejskiej, zadeklarowano wykonanie społecznie wielu prac budowlanych. Powołano komitet „do kierowania i wykonania spraw związanych z budową świetlicy”.

Przewodniczący: Jan Goch

Zastępca: Franciszek Adamowicz

Skarbnik: Stanisław Kozieł

Sekretarz: Tadeusz Głogowski

Członkowie: Szymon Gocałek, Marian Rybarski

W roku 1984 zainstalowano drugą syrenę elektryczną o większej mocy, co poprawiło alarmowanie straży na wypadek pożaru.

LATA 1991-2011

W roku 1991 został ufundowany sztandar dla naszej straży. W dniu 5 maja tego roku na uroczystości połączonej z mszą polową został wręczony, jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarniczej.

OSP Golęczewo liczyła razem 46 członków. Prezesem był dh Zdzisław Maciaszek, naczelnikiem od prawie 40 lat dh Jan Goch, sekretarzem dh Andrzej Stańko, sprawy kasowe prowadził dh Stanisław Kozieł, w komisji rewizyjnej należeli druhowie: Jerzy Janakowski i Janusz Konarczyk, obsługę sprzętu powierzono dh. Markowi Cyplikowi, dużo pomagał członek zarządu dh Marek Kamiński.

Kadencja 1991-1996

Prezes: Zdzisław Maciaszek

(Od 1994r. Marian Bajer)

Naczelnik: Jan Goch

Sekretarz: Andrzej Stańko

Skarbnik: Stanisław Kozieł

Gospodarz: Marceli Cyplik

Członkowie: Tadeusz Walkowiak, Jerzy Janakowski, Jan Celina, Eugeniusz Bura, Piotr Ancuta

Strażacy z Golęczewa chętnie uczestniczyli w zawodach sportowo-pożarniczych. W 1999 roku wygrali oni powiatowe zawody. Swoim przeciwnikom nie dali szans. Wspaniale są przygotowani do gaszenia pożarów. Udowodnili to podczas wielkiego pożaru w Sobocie, w którym uczestniczyło ponad 20 jednostek straży, w akcjach biorą udział również kobiety, które podczas tego pożaru kierowały ruchem.

W tym też roku w Golęczewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Pierwsze miejsce seniorów było premiowane wyjazdem na powiatowe zawody w Konarzewie. Do zawodów przystąpiło 13 najlepszych drużyn, Golęczewo nie dało nikomu wygrać i znów zajęło pierwsze miejsce.
W 2000 roku zorganizowaliśmy powiatowe zawody strażackie wszystkich sekcji. Wzięło w nich 700 strażaków z 13 gmin powiatu poznańskiego. Razem z kibicami na boisku wiejskim w Golęczewie zgromadziło się ponad 1000 osób.

Kadencja 1996-2001

Prezes: Jan Goch

Wiceprezes: Marian Bajer

Naczelnik: Piotr Ancuta (do 1997r.)

Zastępca naczelnika: Marek Kozieł

Sekretarz: Zygmunt Trzybiński

Skarbnik: Andrzej Stańko

Gospodarz: Tomasz Konarczyk

Członkowie: Marceli Cyplik, Zbigniew Olech

Kadencja 2001-2006

Prezes: Marian Bajer

Wiceprezes: Wojciech Ancuta

Naczelnik: Marceli Cyplik

Zastępca naczelnika: Marek Kozieł

Sekretarz: Urszula Ćwiertnia

Skarbnik: Przemysław Hędrzak

Gospodarz: Sławomir Cyplik

Zastępca gospodarza: Wojciech Walkowiak

W roku 2003 zmarł naczelnik i komendant Jan Goch - pełniący te funkcję przez ponad 45 lat.
23 października 2004 roku odbyła sie uroczystość przekazania golęczewskim strażakom nowej remizy. Poprzedził ją pochód strażaków na czele z orkiestrą dętą z Chludowa. Na tej uroczystości nastąpiło podpisanie porozumienia w sprawie włączenia jednostki OSP Golęczewo do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
W kwietniu 2005 roku odszedł nasz duszpasterz Jan Paweł II największy autorytet dla naszych młodszych i starszych strażaków.

Otrzymaliśmy również sprzęt do ratownictwa drogowego i technicznego.
Rok 2006 rozpoczęliśmy od wizyty duszpasterskiej. Kapłan, co roku odwiedza każdą rodzinę. I tak staropolskim obyczajem 3 stycznia, w budynku remizy strażacy podjęli proboszcza swojej parafii, ks. Krzysztofa Andrzejewskiego. Z tej okazji został poświęcony obraz orędownika strażaków św. Floriana, który zdobi remizę, chroniąc nasze rodziny i wieś od klęski.

W marcu kilkoro strażaków własnymi siłami i środkami postanowiło przystosować pojazd Żuk do ratownictwa technicznego. Na przełomie marca i lutego wybrano zarząd i komisję rewizyjną w jednostce.

Kadencja 2006-2011

Prezes: Marian Bajer, Artur Goslinski Wiktor Jurga, od 2009 r. Marek Kozieł

Naczelnik: Marceli Cyplik

Zastępca naczelnika: Marek Kozieł (do 2009r.)

Sekretarz: Barbara Hędrzak

Skarbnik: Marzena Ancuta

Gospodarz: Wojciech Ancuta

Członkowie: Urszula Ćwiertnia, od 2009 r. Marian Bajer Do komisji rewizyjnej zostali wybrani druhowie: Roman Lamch, Sławomir Ancuta, Paweł Sroka.
W czerwcu nasza jednostka wyjechała do pożaru hipermarketu Albert w Poznaniu. We wrześniu jednostka OSP Golęczewo obchodziła 85 - lecie istnienia. Główne uroczystości odbyły się w nowej remizie, gdzie w intencji strażaków została odprawiona Masza św., po mszy została odczytana krótka historia OSP Golęczewo, a najbardziej zasłużeni zostali uhonorowani odznaczeniami. Po części oficjalnej przed remizą można było obejrzeć pokazy ratownictwa drogowego, z udziałem naszych strażaków, a także obejrzeć panoramę Golęczewa z drabiny strażackiej.
17 listopada 2006 roku w golęczewskiej strażnicy zaczęła działać Akademia Małego Strażaka. Zajęcia prowadzone są w formie wolontariatu przez strażaków z naszej OSP. Pragniemy w myśl przysłowia "Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał" wpoić najmłodszemu pokoleniu, iż po słowie "kochać" najpiękniejszym słowem jest słowo "pomagać" - pomagać bezinteresownie.
Dnia 6 stycznia 2007 roku w Głosie Wielkopolskim pojawiło się ogłoszenie o konkursie "Pomysł na pomoc" organizowany przez poznańskie kluby „Rotary”, konkurs był skierowany do ludzi, którzy są zainteresowani niesieniem bezinteresownej pomocy. Akademia Małego Strażaka wzięła w nim udział i została zauważona. W ramach nagrody, którą otrzymaliśmy w remizie rozpoczął sie kurs języka angielskiego dla dzieci i młodzieży oraz acykliczne zajęcia dla najmłodszych, dzięki którym nasi kochani adepci mogli się dowiedzieć wielu rzeczy związanych z działalnością straży pożarnej, pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz pożarach.

W roku 2007 mieliśmy zaszczyt gościć w naszych progach księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

Wizyta duszpasterska w Akademii Małego Strażaka

W dniu 17 maja tegoż roku pojawiła się wzmianka w prasie dotycząca nowego sprzętu pożarniczego, który OSP otrzymała od Nadleśnictwa Łopuchówko.
Ochotnicza Straż Pożarna w Golęczewie zakupiła z dofinansowania samochód lekki marki Ford.

Jest to samochód ratownictwa technicznego, który został wyposażony w sprzęt, dzięki któremu dotarcie do osób poszkodowanych oraz udzielenie im pierwszej pomocy przedmedycznej stało się dużo szybsze i dużo łatwiejsze. Agregat prądotwórczy, nożyce hydrauliczne , zestaw PSP R1 i wiele innych ułatwia strażakom z OSP Golęczewo pracę w niesieniu pomocy osobom poszkodowanym i potrzebującym natychmiastowej pomocy, dla których każda minuta jest ważna a dla strażaka najważniejsza jest pomoc takiej osobie w myśl ich motta „ BOGU NA CHWAŁĘ, OJCZYŹNIE W POTRZEBIE, BLIŹNIEMU Z POMOCĄ”.

Nowo zakupiony samochód marki Ford

Aby usprawnić akcje ratowniczo gaśnicze strażacy zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy przed medycznej, kierowania ruchem drogowym, ratownictwa technicznego. Uczestniczyli również w szkoleniach: podstawowym na strażaka, na naczelników, na dowódców.

Przekazanie sprzętu ułatwiającego ratowanie życia poszkodowanych

Kurs pierwszej pomocy

Szkolenie podstawowe na strażaka

W roku 2008 golęczewska straż pożarna została zadysponowana do wielkiego pożaru na ulicy Mogileńskiej w Poznaniu, zniszczeniu uległy magazyny w których przechowywane były kosmetyki, artykuły chemiczne oraz olej.

Pożar hali magazynowej w Poznaniu, ul. Mogileńska

W tym też roku mieliśmy okazję gościć w naszej remizie rapera Mezo, który przyjechał na zajęcia Akademii Małego Strażaka aby opowiedzieć dzieciom o jego pracy, zainteresowaniach, współpracy z innymi raperami nie tylko tymi, którzy tworzą i mieszkają w Poznaniu. Rozdał dzieciom autografy oraz zagrał z nimi w piłkę nożną. Wizytę poznańskiego rapera w Akademii Małego Strażaka zakończyliśmy pamiątkowym zdjęciem.

Mezo z wizytą w Akademii Małego Strażaka

Przyjechali do nas również przedstawiciele Klubu Rotary z Poznania, dzięki którym zajęcia z języka angielskiego dla dzieci z AMS były możliwe.

Wizyta Klubu Rotary w Golęczewie

W maju 2010 roku w Chludowie odbyły się gminne zawody sportowo pożarnicze, w których wzięli udział młodzi adepci z Akademii Małego Strażaka wraz z sekcją męską. Strażacy otrzymali wyróżnienie.

Zawody sportowo-pożarnicze

Pod koniec maja 2010 przez Polskę przeszła fala powodziowa, która zalała bardzo duże tereny. OSP w Golęczewie wraz z księdzem proboszczem Krzysztofem Andrzejewskim postanowiła zorganizować pomoc dla mieszkańców terenów, których klęska nie oszczędziła. Pomoc została zorganizowana w tempie natychmiastowym a patronatem została objęta gmina Gąbin, dla mieszkańców której zostały zbierane dary. Mieszkańcy wsi oraz okolicznych wiosek dzielili się z poszkodowanymi wszystkim czym mogli od środków czystości, po żywność, artykuły spożywcze, chemiczne, ubrania, sprzęty AGD czy RTV. Dzielili się wszystkim czym potrafili. Z końcem maja wyruszył do gminy Gąbin pierwszy transport z darami dla powodzian, była to głównie woda nadająca się do picia ponieważ była artykułem najbardziej potrzebnym.

Zbiórka darów dla powodzian z gminy Gąbin

Mieszkańcy zalanych terenów byli bardzo wdzięczni za okazywaną pomoc, ponieważ żadnej innej pomocy do tej pory nie otrzymali. Tereny zalane obejmowały kilka miejscowości, ludzie podtopione mieli dosłownie wszystko.

W tym samym czasie gdy jedna grupa strażaków zbierała dary dla powodzian z gminy Gąbin, druga grupa w składzie, druhowie: Krzysztof Bieda, Sławomir Ancuta, Krzysztof Ancuta, Marek Kozieł, Gwidon Tórz,Dawid Konarczyk, Wojciech Ancuta, Robert Żuberek pojechali nad Odrę pomóc strażakom z miejscowości Brody usypać nowe wały przeciwpowodziowe oraz wzmacniać istniejące. Nikt nie potrafił przejść obojętnie obok tragedii ludzi, którzy byli zdani sami na siebie. Pozostawało się im modlić aby strażacy zdążyli i aby fala przechodząc przez ich miejscowości była spokojna i i nie za wysoka.

Układanie wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Odrą.

Udało się, fala powodziowa przeszła obok Brodów, ale dzięki strażakom i każdej parze rąk, która pomagała w usypywaniu wałów tereny tej miejscowości nie zostały zalane. Strażacy z OSP Golęczewo po kilkudniowej walce z wezbraną rzeką, po opanowaniu sytuacji mogli wrócić do Golęczewa. Wrócili, zmęczeni ale zadowoleni, że pomogli, że dali z siebie tyle siły, że potrafili pracować ponad swoje siły żeby pomóc.

Mieszkańcy miejscowości Brody ratujący swój dobytek przed falą powodziową.

Rok 2010 zakończył się akcją w miejscowości Biedrusko, w której płonął budynek mieszkalny.

Pożar budynku mieszkalnego w Biedrusku

Ochotnicza Straż Pożarna w Golęczewie co roku aktywnie uczestniczy w życiu kościoła parafialnego, w procesjach, oktawie Bożego Ciała oraz Drogach Krzyżowych.

 

Dołącz do nas
Google+