OSP Golęczewo
Akademia małego strażaka

Akademia małego strażaka

17 listopada 2006 roku. przy OSP w Golęczewie powstała Akademia Małego Strażaka (AMS) dla najmłodszych mieszkańców naszej wsi. Zajęcia w tak pomyślanej akademii prowadzone są w formie wolontariatu przez strażaków naszej OSP oraz zaproszonych gości.

      Pragniemy w myśl przysłowia, „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”, poprzez zabawę, ćwiczenia sprawnościowe i ciekawe pogadanki wpoić najmłodszemu pokoleniu, iż po słowie „kochać” najpiękniejszym słowem na świecie jest słowo „pomagać” – pomagać bezinteresownie. Gdyż dla nas ochotników strażaków wartością najwyższą jest pomoc w ratowaniu życia i dobytku bliźniego, a dzieci „to czyste kartki papieru” i to od nas dorosłych zależy, co na nich zapiszemy, przecież one są naszą przyszłością.

Prowadzimy zajęcia w systemie integracyjnym. Mamy nadzieję, że przez te działania w naszych dzieciach i młodzieży nie będzie przyszłości rozwijała się agresja, ale będą stawiać jej czoło gdyż „nie da się przejść przez życie bez bólu”. Możemy jedynie nauczyć się, jak wykorzystywać ten ból w swoim życiu.

Nasze spotkania wpisane są w plan zajęć poza lekcyjnych. Odbywają się raz w tygodniu o stałej porze.

Program Akademii Małego Strażaka to przekazywanie małym adeptom w formie zabawy informacji o tym:
- jak się zachować w nietypowych sytuacjach,
- jak mogą pomóc,
- czego powinny unikać,
- jak zachować się w obliczu niebezpieczeństwa,
- jak powiadomić służby ratownicze,
- jak udzielić pierwszej pomocy,
- integracja w grupie,
- nauka poczucia bezpieczeństwa w domu, w szkole, na ulicy,
- wychowanie patriotyczne w myśl słów: "Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek".
- powrót do naszych korzeni: pielęgnowanie gwary naszego regionu.
- pomoc ludziom słabszym, niepełnosprawnym.
- sprzątanie świata w swoim otoczeniu.
- oszczędność wody- ratunek dla przyrody.
- współpraca z innymi strażnicami naszej gminy i powiatu.
- wycieczki do ciekawych miejsc.
- organizacja festynów.
- spotkania z najstarszymi strażakami z Golęczewa.
Uczymy również integracji w grupie.
W związku z narastającą falą przemocy na świecie i brutalizacją życia pojawiała się konieczność pokazania dzieciom pozytywnych wzorców zachowań w celu kształtowania postaw tolerancji i wrażliwości.

Do Akademii na stałe zajęcia uczęszcza około 50 dzieci w przedziale wiekowym od 3 lat do 18 lat w tym jest też młodzież z MDP.

Akademia i MDP to jedno. Działamy razem. Młodzież spotyka się w szerszym gronie w czasie spraw pilnych jak: zawody, prace społeczne przy remizie. Bierzemy też aktywny udział w życiu naszej Parafii. Rokrocznie przygotowujemy: Wieczernice z Janem Pawłem 2., Dzień św. Floriana, Drogę Krzyżową z Golęczewa do Soboty.
W nasz kalendarz wpisany jest również Dzień Dziecka, Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, Dzień Niepodległości 11 Listopada.
W okresie przedświątecznym zamieniamy się w Elfy św. Mikołaja robiąc kartki świąteczne i upominki dla swoich bliskich nasze motto to: „nie sztuka iść i kupić, ale samemu zrobić”.

Mamy piękną nową remizę, ale miejsca mało nieraz cieszymy się jak na zajęcia przychodzi mniejsza liczba dzieci. Planów mam dużo gdyż „Dzieci to coś więcej niż mali ludzie. Dzieci są naprawdę niezwykłe. Na świecie nie ma innych równie wspaniałych istot. To one podpowiadają nam, co możemy dla nich zrobić by czuły się zauważone i szczęśliwe.

Założycielką i opiekunem Akademii jest dh Urszula, której pomagają i wspierają wszyscy strażacy z OSP Golęczewo oraz starsza młodzież z MDP.

W 2007 roku wzięliśmy udział w konkursie „Pomysł na pomoc” organizowanym przez Poznańskie Kluby Rotary. Konkurs skierowany był do podmiotów zainteresowanych niesieniem pomocy na rzecz społeczności lokalnej na wykonanie najlepszego projektu charytatywnego i zostaliśmy wybrani !!! Przez dwa lata Klub Rotary opłacał lektora języka angielskiego, który prowadził zajęcia w naszej remizie dla wszystkich dzieci i młodzieży z Golęczewa a także zakupił przybory i materiały do pracy z dziećmi.

MDP też dzięki Klubowi została wysłana na letni obóz wypoczynkowo- sportowy. Muszę też wspomnieć, że Gmina Suchy Las też w rocznym budżecie przeznacza fundusze na naszą działalność.

Dh. Urszula Ćwiertnia

Dołącz do nas
Google+