KRÓTKA HISTORIA OSP POZNAŃ - KRZESINY

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

POZNAŃ – KRZESINY

Gmina Poznań

Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań – Krzesiny w Poznaniu – historia dawna

1905 rok – po parcelacji Polskiego Majątku w Krzesinach działa Niemiecka Straż Ogniowa,

1920 rok – powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań – Krzesiny - reaktywacja straży w miejscu po majątkowej kuźni, która stała na głównym placu w Krzesinach przed Dworem i Folwarkiem oraz Kościołem, straż dysponowała sikawką konną pompowaną ręcznie,

1945 rok – po II Wojnie Światowej OSP Poznań – Krzesiny miała swoją strażnicę w blokach przy dzisiejszej ulicy Nowotarskiej w Krzesinach, dysponując już sprzętem zmechanizowanym,

1956 rok – budowa w czynie społecznym nowej strażnicy przy dzisiejszej ulicy Rudzkiej 1 w Krzesinach, która po remontach służy do dziś.

Rok powstania: 1920

Liczba członków 30

Prezes NARCYZ SZULCZYŃSKI

Naczelnik JACEK JAKUBIAK

Wiceprezes ZYGMUNT ROZMIAREK

Z-ca Naczelnika NORBERT NOWAK

Sekretarz MACIEJ GORZELANNY

Skarbnik TOMASZ PROŻALSKI

Gospodarz HENRYK POZORSKI

Kronikarz ADAM SOSIŃSKI

Adres do korespondencji: OCHOTNICZ STRAŻ POŻARNA POZNAŃ – KRZESINY

61-320 POZNAŃ, ULICA RUDZKA 1

NIP: 782-22-26-834, REGON: 634266922

http://www.poznan-krzesiny.osp.org.pl/,

e-mail: poznan-krzesiny@web.osp.org.pl

Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań – Krzesiny w Poznaniu – historia dzisiejsza

2012 rok – Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań – Krzesiny mieści się nadal w Krzesinach przy ulicy Rudzkiej 1 w Poznaniu

w sąsiedztwie PSP - JRG6. Czynnych członków OSP jest 30, MDP liczy 5 członków, a szanowanych honorowych członków jest 10.

Dzisiejsza Ochotnicza Straż Pożarna Poznań – Krzesiny działa na terenie miasta Poznania oraz Powiatu Poznańskiego biorąc udział

w licznych działaniach ratowniczo – gaśniczych, przeciwpowodziowych, ratownictwa przedmedycznego oraz likwidacji owadów błonkoskrzydłych. OSP Poznań – Krzesiny dysponuje samochodem gaśniczym 318 P 51 – GCBA 3,8/16 Jelcz 442 w zabudowie Schmitz oraz samochodem 318 P 52 – SLR VW – T4 oraz 318 P 53 - Renault S150.

Dołącz do nas
Google+