Historia jednostki

Ochotnicza Straż Pożarna w Uchorowie powstała 10 października 1928 r. Pierwszym naczelnikiem był Michał Styszyński. OSP Uchorowo podczas okupacji nie zaprzestała działalności; chociaż pod groźbą śmierci, niosła pomoc tym , którzy jej potrzebowali. Pierwszym sprzetem była sikawka ręczna i kilka węży. W ostatnich dniach okupacji sprzęt został skradziony przez uciekającego okupanta. Po wojnie staraniem ówczesnego naczelnika Józefa Koralewskiego, sprzęt gaśniczy zostaje odbudowany i straż w Uchorowie ponownie zaczyna gasić pożary. W 1954 r. z Komendy Rejonowej w Obornikach zostaje przydzielona pierwsza motopompa 4-setka i kilka węży. Również w tym samym roku patronat nad OSP przejmuju miejscowy PGR i jednostka staje się Zakładową Ochotniczą Strażą Pożarną. W 1958 r. zostaje zakupiona nowa motopompa o większej wydajności.

W 1966 r. ZOSP przeżywa wielki dzień, kiedy to zostaje przyprowadzony samochód bojowy Star 25 GBAM 2/8+8 "BABCIA" z pełnym wyposażeniem, jeden z najnowocześniejszych na tamte czasy w tym rejonie

W latach 80-tych i 90-tych straż rozwija się, zostają zakupione nowe mundury i sprzęt przez zakład PGR Uchorowo
Jednostka bierze udział w zawodach pożarniczych zakładowych, gminnych i powiatowych gdzie odnosi sukcesy. Prowadzone są działania prewencyjne. Druhowie biora udział w czynach społecznych. Za zarobione pieniądze  na zbiórkach złomu i kamieni na polach PGR-u , przeznacza na organizację spotkań, działalność kulturalną i zakup umundurowania.

Uchwałą zebrania sprawozdawczego odbytego w styczniu 1990 r. zostaje powołana Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Ochotnicza Straż Pożarna w Uchorowie jest gotowa nieść pomoc potrzebującym o każdej porze dnia i nocy.

Dołącz do nas
Google+