OSP Uchorowo
Walne Zebrania Sprawozdawcze Członków OSP

Walne Zebrania Sprawozdawcze Członków OSP

Swoją obecnością zaszczycili nas: dh Leszek Sommerfeld - Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP, dh Tadeusz Marciniak - Komendant Gminny OSP, dh Łukasz Lech - podinspektor ds. OSP w UMiG, Piotr Piątkowski, Piotr Borowicz z lokalnej prasy, oraz nasi członkowie dh Dariusz Urbański Burmistrz Murowanej Gośliny i dha Krystyna Nowak sołtys Uchorowa.

Zebranie otworzył dh prezes Krzysztof Matuszewski, witając przybyłych gości i druhów. Następnie wybrano przewodniczącego Zebrania dh Jacka Zaranka oraz protokolanta dh Mateusza Derecz. Sprawozdanie z działalności za rok 2016 oraz Plan działalności na rok 2017 przedstawił dh prezes Krzysztof Matuszewski, sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz plan finansowy na 2017 rok przedstawił dh skarbnik Piotr Słomiński. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej wygłosił jej przewodniczący dh Wojciech Warguła. Komisja Mandatowa w składzie przewodniczący - dha Krystyna Nowak, sekretarz - dh Dominik Kmita i członek - dh Krzysztof Wojczak, na podstawie obecności stwierdziła że Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał. Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdania za 2016 rok a następnie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządowi OSP. Następnie jednogłośnie przyjęto plan działalności i plan finansowy na 2017 rok. Postanowiono także aby w nowym roku utworzyć KDP - Kobiecą Drużynę Pożarniczą oraz przyjąć nowych członków do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - MDP.
Głos zabrali goście zebrania wyrażając zadowolenie z determinacji druhów do "odzyskania" gotowości bojowej. Burmistrz dh Dariusz Urbański przekazał sygnalizatory świetlne do kierowania ruchem oraz zapowiedział doposażenie jednostki w pilarkę spalinową oraz umundurowanie w bieżącym roku i pozyskanie nowego wozu bojowego w przyszłym roku, w którym to będziemy obchodzić 90 rocznicę założenia naszej jednostki. 

Dołącz do nas
Google+