ORKIESTRA DĘTA

Orkiestra Dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Murowanej Goślinie

Należy tu również wspomnieć o zasługach strażackiej Orkiestry Dętej, która w tym roku obchodzi podwójny Jubileusz 110 lat istnienia i 35-lecie działalności jako Orkiestry Straży Pożarnej.
Orkiestra powstała w 1898 roku. Jej założycielem był Jan Fiedler, orkiestra liczyła wtedy 9 osób. Jej pierwszy publiczny występ miał miejsce w 1898 roku, na imprezie sportowej. Od tej pory występowali, w zależności od charakteru występu, w zespole liczącym od 5 do 10 osób. Grali na zabawach, wieczorkach i imprezach sportowych. Wszyscy posiadali własne instrumenty. W latach 1908 - 1913 w okresie działalności "Związku dla Popierania Niemczyzny na Kresach Wschodnich", Niemcy szczególnie gnębili i szykanowali Polaków. Nastąpił rozłam w zespole. W okresie I wojny światowej występy zespołu były bardzo sporadyczne.
W roku 1918, w orkiestrze pojawiła się nowa postać Franciszek Pędziński. Kochał wszystko, co związane było z muzyką. Uparcie ćwiczył na trąbce, aby zagrać w zespole. Posiadał wiele utworów na orkiestrę dętą. Chcąc je wykorzystać, rozpoczął muzykowanie z orkiestrą Jana Fiedlera. Pozyskują nowych członków i rozpoczynają koncertowanie. Nadszedł rok 1926, kończy życie kapelmistrz Orkiestry Dętej Jan Fiedler. Po nim batutę przejmuje Franciszek Pędziński. Już w 1927 roku orkiestra liczy 21 osób. Od tego czasu orkiestra pozyskuje nowych członków, kupują instrumenty i koncertują.
Okres okupacji hitlerowskiej spowodował przerwanie działalności orkiestry. Po wyzwoleniu w 1945 roku orkiestra rozpoczyna na nowo swoją działalność muzyczną. Liczba członków w porównaniu ze stanem przedwojennym uległa zmniejszeniu. Prowadził ją nadal Franciszek Pędziński. Orkiestra rozwijała się, przybywało członków i instrumentów. Jeden z nich lirę wykonał własnoręcznie p. Franciszek Pędziński.
W 1958 roku Franciszek Pędziński mianuje na czas swojej choroby w latach 1958 - 1959 Benedykta Majchrzaka na zastępcę kapelmistrza. W lipcu 1960 roku z okazji otwarcia Szkoły Podstawowej tzw. Tysiąclatki w Murowanej Goślinie, Franciszek Pędziński ostatni raz dyryguje orkiestrą. Odchodzi ze względu na zły stan zdrowia. Od tego roku prowadzenie orkiestry powierzono p.Benedyktowi Majchrzakowi.
W 1973 roku dzięki staraniom ówczesnego prezesa OSP p. Adama Sterna, orkiestra wraca pod patronat Ochotniczej Straży Pożarnej. Od tego roku orkiestra błyskawicznie się rozwija, odnosi sukcesy artystyczne, zbiera laury. Jest zapraszana na występy do wielu miast Polski, bierze udział w konkursach i festiwalach.
Do większych sukcesów należy przede wszystkim zaliczyć: udział w konkursie Orkiestr Dętych Polski Centralnej. Wśród 15 orkiestr z różnych miejscowości, nasza zajmuje 2 miejsce. W Festiwalu Ogólnopolskim Strażackich Orkiestr Dętych w Koszalinie w 1975 roku orkiestra zdobywa 8 miejsce w Polsce. Była również dwukrotnie na tournee we Francji, grała nad Wybrzeżem Atlantyku, jak i również w centrum Paryża na słynnych Polach Elizejskich. Gościła też w Holandii, gdzie zdobyła szacunek i uznanie społeczeństwa holenderskiego. Gościła również u siebie Holendrów i Francuzów.
Na początku lat 90-tych, odchodzi ze względu na stan zdrowia, długoletni i zasłużony dyrygent p. Benedykt Majchrzak. Po nim na krótko batutę przejmuje p. Albin Koźlinka, lecz niestety również ze względów zdrowotnych odchodzi.
Jego następcą został p. Wiesław Pawlak z Piły, który z typowej orkiestry dętej grającej w rytmie marsza, przeobraża zespół w jazzband, grający znane standardy muzyki rozrywkowej. W tym czasie orkiestra bierze udział w wielu koncertach i przeglądach.
W czerwcu 1997 roku orkiestra została zaproszona do udziału w próbie ustanowienia Rekordu Guinnesa w konkurencji Koncertu Największej Orkiestry Świata, który odbył się na placu Piłsudskiego w Warszawie.
W sierpniu 1997 roku orkiestra wyjeżdża na dziesięciodniowe tournee do Francji. W marcu 1998 roku obchodzi jubileusz 25-lecia swojej działalności przy Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz w maju 100-lecia istnienia orkiestry.
W 1999 roku orkiestra znowu zmienia dyrygenta, został nim syn poprzednika - Piotr Pawlak. We wrześniu 1999 roku odbywa się w naszym mieście I Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, którego nasza orkiestra jest współorganizatorem. Jako gospodarze zdobywają w tym przeglądzie II miejsce.
W 2000 roku ponownie zmienia się dyrygent orkiestry, zostaje nim p. Michał Lawrens. 18 maja 2000 roku orkiestra zagrała w wielkim koncercie z okazji 80-tych urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Koncert odbył się na rynku w Wadowicach, zagrało 68 orkiestr i 2500 muzyków z całej Polski.
24.10.2001 roku pożegnaliśmy na zawsze naszego drogiego kolegę, założyciela i długoletniego kapelmistrza orkiestry, twórcę hejnału naszego miasta p. Benedykta Majchrzaka.
Od 2000 roku do 2007 orkiestrę prowadzi Przemysław Neumann, absolwent dyrygentury symfonicznej Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jest to kolejnych siedem lat dynamicznego rozwoju orkiestry.
W 2007 roku, na krótko, bo na kilka miesięcy dyrygenturę orkiestry przejmuje Krzysztof Warguła, a od kwietnia 2008 roku Mateusz Sibilski.
Orkiestra Dęta OSP jest znaną grupą na terenie Murowanej Gośliny i okolic. W ostatnich latach brała udział w licznych konkursach, przeglądach i festiwalach, zdobywając wyróżnienia i nagrody.
Do najważniejszych osiągnięć orkiestry w ostatnich latach zaliczyć trzeba: II nagrodę na I Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Murowanej Goślinie, Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski na X Wielkopolskim Turnieju Orkiestr Dętych "O Złoty Róg" w Grodzisku WLKP., udział w II, III, IV i V Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Murowanej Goślinie, Swarzędzu, Buku i Przeźmierowie.
W 2005 roku Orkiestra gościła w Holandii, w czasie pobytu u zaprzyjaźnionej Orkiestry z Ermelo, orkiestra wzięła najpierw udział we wspólnych próbach i spotkaniach, a następnie w corocznych obchodach miejscowego Święta Orkiestr Dętych. W ostatnich latach dwukrotnie odbyła tournee po Francji, zdobywając uznanie tamtejszej publiczności.
W 2004 roku orkiestra wydała płytę prezentującą możliwości zespołu. Orkiestra ma w swoim repertuarze utwory patriotyczne, wojskowe, kościelne (w tym kolędy), ludowe, rozrywkowe.
Od 1996 roku orkiestrze towarzyszy grupa taneczna.
Orkiestra w dalszym ciągu podnosi swój poziom artystyczny, oraz wzbogaca swój repertuar.
Z pewnością jeszcze nie raz usłyszymy o niej pozytywne wieści.

Orkiestra oferuje profesjonalną oprawę muzyczną wszelkich uroczystości i imprez plenerowych oraz w pomieszczeniach zamkniętych, z udziałem we Mszy św., przemarszem i koncertem:
-religijnych Pasterka, Boże Ciało, odpust
-państwowych 3 maja, 11 listopada
-obrzędowych dożynki
-rozrywkowych festyny, jarmarki
-okolicznościowych jubileusze, zjazdy
-na specjalne zamówienie

Kontakt z orkiestrą:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina
tel. (061) 812-21-20, 811-30-88
e-mail: mgokir@poczta.onet.pl
lucynab@murowana-goslina.pl

Dołącz do nas
Google+