Historia OSP Pecna

W latach 50-dziesiątych z inicjatywy ówczesnego sołtysa Antoniego Domagały i Rady Sołeckiej na skrzyżowaniu ulic Makowej i Głównej w Pecnej, pojawiła się pierwsza strażnica – zwykłą drewniana szopa. Zgromadzono w niej sprzęt pożarniczy rozpoczynając wówczas działalność miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pecnie. Był styczeń, rok 1953. Rolę pierwszej jej siedziby pełnij jeden z garaży Międzykółkowej Bazy Maszynowej, gdzie zabezpieczony został skromny sprzęt: motopompa, 4 łopaty i ręczna syrena. Pierwszym prezesem został dh Antoni Domogała, naczelnik – dh Jan Łukasik, skarbnik – dh Czesław Szyrej, do Zarządu OSP weszli także: dh Czesław Beba, dh Bronisław Krajewski, dh Władysław Mania. Koncepcja wzniesienia nowej strażnicy powstała już na początku lat 60-dziesiątych, jednakże z powodu braków środków finansowych nie doczekała się realizacji. Historia OSP Pecna toczy się jednak dalej. Na początku lat 80-dziesiątych jednostka z własnych środków zakupuje samochód marki – Żuk. W roku 1985 następuje zmiana w Zarządzie: prezesem jednostki zostaje dh Kazimierz Wróbel, a naczelnikiem dh Władysław Duszyński. W następnym roku powstaje „Społeczny Komitet Budowy Remizy OSP”. W skład Komitetu weszło 18 osób. Na czele z Józefem Kurkiem, Stanisławem Kowalskim, Hanną Siewkowską oraz sołtysem Czesławem Jenczem.

Rozpoczyna się budowa budynku wielofunkcyjnego, w którego w skład wchodzi remiza OSP. Prace trwają do roku 1995. Trudna sytuacja ekonomiczna kraju powoduje zahamowanie prac oraz całej inwestycji. Następują kolejne zmiany w Zarządzie. Prezesem zostaje dh Czesław Jencz, a naczelnikiem dh Grzegorz Kwiatkowski. Nowy zarząd OSP wspólnie z ówczesnymi władzami gminy Mosina pod przewodnictwem burmistrza Jana Kałzińskiego i wiceburmistrza Jana Marciniaka doprowadzają do częściowego zakończenia prac oraz otwarcia remizy. Po rezygnacji Grzegorza Kwiatkowskiego naczelnikiem zostaje dh Robert Cieleński. W 1999r. Jednostka otrzymuje wóz bojowy GCBA Jelcz przekazany przez Radę Miejską w Mosinie. Jednostka rozpoczyna działalność z młodzieżą biorąc udział w manewrach, szkoleniach i zawodach pożarniczych. Z powodu choroby z funkcji prezesa rezygnuje Czesław Jencz i zostaje prezesem honorowym. W 2000r. Po wyborach do władz OSP prezesem zostaje dh Tomasz Kukiełka, naczelnikiem dh Robert Cieleński. Władze przygotowują się do uroczystości jubileuszu 50-lecia.

W 2002r rezygnuje dh Robert Cieleński z funkcji naczelnika, na jego miejsce zostaje powołany dh Adam Kawczyński. W roku jubileuszu 15 maja 2004r na wieczny spoczynek odchodzi w wieku 59 lat dh Czesław Jencz prezes honorowy jednostki. Tego samego dnia jednostka otrzymuje sztandar oraz zostaje odznaczona srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. 14 listopada 2006r odchodzi na wieczną wartę zasłużony prezes, budowniczy remizy, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, sołtys wsi Pecna, odznaczony złotą odznaką Związku, prezes jednostki OSP Pecna dh Tomasz Kukiełka. W jego miejsce prezesem zostaje dh Henryk Adamczak do 2008r. W lutym 2008r Walne Zebranie OSP Pecna dokonuje zmian w Zarządzie. Prezesem zostaje dh Zdzisław Gierek, naczelnikiem dh Karol Pietruszewski, a jako zastępca naczelnika dh Robert Cieleński. Jednocześnie nowy zarząd podejmuje starania o przystąpieniu do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Dzięki staraniom nowego Zarządu jednostka wzbogaciła się o nowy samochód GLM Lublin pozyskany z firmy Aquanet. W następnym roku przy znacznym poparciu prezesa powiatowego dh Dariusza Piechockiego jednostka otrzymuje z jednostki OSP Luboń samochód bojowy jelcz. W tym samym roku kobieca drużyna pożarnicza po raz pierwszy bierze udział w zawodach europejskich sikawek konnych w Cichowie. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze biorą czynny udział w zawodach wg regulaminy CTiF odnosząc znaczące sukcesy na szczeblach powiatowych i wojewódzkich.

Po wyborach w 2011r prezesem pozostaje dh Zdzisław Gierek, naczelnikiem dh Karol Pietruszewski, wiceprezesem dh robert Cieleński. W skład Zarządu wchodzą ponadto: sekretarz dh Marika Tylczyńska, skarbnik dh Rafał Kubinka, gospodarz dh Damian Pietruszewski, członek zarządu dh Wiesław Cieleński. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: dh Stanisław Kowalski, dh Bogdan Ambroży, dh Szymon Szymanowski.

Dołącz do nas
Google+