OSP Nowinki
ENEA - planowane wyłączenia

ENEA - planowane wyłączenia

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

M O S I N A
W dniach: 2014-02-12,w godzinach: 08:00 - 10:00 w miejscowości Mosina ul. Czereśniowa 19, 17, 15, 13, 11,9, 7, 5, 3, 4, 2, ul. Brzoskwiniowa 9,

W dniach: 2014-02-12,w godzinach: 10:00 - 12:00 w miejscowości Mosina ul. Brzoskwiniowa 15, 2, 3, 4, 5, 12,6, 7, 8, 11, 10, ul. Czereśniowa 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,30, ul. Poziomkowa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,

W dniach: 2014-02-12,w godzinach: 12:00 - 14:00 w miejscowości Mosina ul. Łąkowa 16, 18, 20, 21, 22, 24,23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, ul. Poziomkowa 19, ul.Czereśniowa 34, 32,

W dniach: 2014-02-12,w godzinach: 14:00 - 15:00 w miejscowości Mosina ul. Jagodowa 2, 4, 6, 1, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15, ul. Poziomkowa 18, ul.Skrajna 19,

P U S Z C Z Y K O W O
W dniach: 2014-02-13,w godzinach: 08:00 - 15:30 w miejscowości Puszczykowo ul. Bałtycka 1, 2, 21, 26A, 26,17, 19, 24, 22, 15, 13, 9, 18, 7, 16, 10, 3, 6, 2A, ul.Grunwaldzka 10, 12, 5, 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, ul. Leśna 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7A, 6, 9, 9A, 8,10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ul.Odskok 2, 1, ul. Wawrzyniaka 1, 3, 4, 6, 8, 3A, 3B, 10, 12, 14, 5A, 7, 9, 11, 13, 15, 22, ul. Pomorska 1, 2, 3, 8, 7, 10, 7A, 14, 9, 16, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23A,25, 27, 29, ul. Mazurska 8A, 8, 7, 6, 5, 4, 4A, przepompownia ścieków, ul. Gajowa 2, 1, 3, 3A,3B, 5, 7, 9, 11, 13, 10, 10A, 12, 12B,

W dniach: 2014-02-20,w godzinach: 09:00 - 13:00 w miejscowości Puszczykowo ul. Czarnieckiego 23, 6, 3, 5, 8,10, ul.Gliniana 3, 3A, 6, 12, 14, 9, ul.Boczna 1, 4, 6, 8, 9, 10,11,

P E C N A
W dniach: 2014-02-18,w godzinach: 09:00 - 11:00 w gminie Mosina: Pecna

C Z A P U R Y - B A B K I
W dniach: 2014-02-20,w godzinach: 08:00 - 17:00 w gminie Mosina: Czapury ul. Wiśniowa, Gruszkowa, Czereśniowa, Jodłowa, Brzozowa, Świerkowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa, Leśna, Poziomkowa, Borówkowa, Malinowa, Jagodowa, Babki od 8 do 42,

R O G A L I N E K  - S A S I N O W O
W dniach: 2014-02-24,w godzinach: 08:00 - 10:00w gminie Mosina: Rogalinek ul. Północna, Sikorskiego, Podgórna, Polna, Krótka, Wodna, Sasinowo ul. Leśna, Poznańska,

K R O S I N K O
W dniach: 2014-02-24,w godzinach: 08:00 - 15:30 w gminie Mosina: Krosinko ul. Stęszewska, Zielona,Wodziczki,

 

 

Dołącz do nas
Google+