Rys Historyczny

105 lat w Mosinie działa Ochotnicza Straż Pożarna bez względu na ustrojowe systemy, polityczne zawirowania i zakręty naszej historii służy społeczeństwu ofiarnością swych członków, odwagą i znajomością wykonywanej służby. Trudno mówić o Ochotniczej Straży Pożarnej, nie wspominając historii i ludzi którzy ją tworzyli. Według zapisów posiadanych przez naszą jednostkę, OSP Mosina powstała dnia 9 sierpnia 1902 roku. W lokalu pana Edwarda Degena odbyło się zebranie założycielskie, w którym uczestniczyło około 30 osób. Chęć przystąpienia do straży wyraziły następujące osoby:

Jakub Baum kupiec
Karl Bruhl mistrz kominiarski
Stefan Brozdziński kupiec
Franciszek Cieślewicz mistrz bednarski
Paweł Degers właściciel tartaku parowego
Gustaw Gacrtner blacharz
Otto Hauff nauczyciel
Rudolf Henke robotnik
Walenty Hertig stelmach
Albert Hirsch restaurator
Mieczysław Jaworski murarz
Jan Kurkiewicz stolarz
Mieczysław Kurkiewicz mistrz stolarski
Bernard Kordylewski mistrz garncarski
Feliks Malicki mistrz stolarski
Józef Mayer pomocnik biurowy
Gustaw Meth syn restauratora
Adolf Neumann mostowniczy
Feliks Niemczewski murarz
Leon Niemczewski budowniczy
Michał Przybylski robotnik
Józef Raabe kupiec
Ernst Schincke cieśla
Adolf Schincke robotnik
Paul Seidlitz mistrz stolarski
Konrad Stark kupiec
Keichel (imienia brak) burmistrz

Ciekawostką jest, że w okresie zaboru pruskiego działała duża ilość Polaków. Wielu spośród tych, którzy byli współzałożycielami OSP, działało nadal po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Dnia 6 lutego 1904 roku odbyło się zebranie na którym zatwierdzono statut, strukturę organizacji oraz dokonano wyboru pierwszych władz :

Komendantem został burmistrz Keichel
Sekretarz - Jakub Baum
Z-ca Sekretarza - Paweł Seidlitz
D-ca Oddziału Ratunkowego - Karl Bruhl
Z-ca D-cy - Wojciech Zbierski
D-ca Oddziału Sikawkowego - Paweł Leidlitz
Z-ca D-cy - Adolf Loewy
D-ca Oddziału Wodnego - Samuel Manasse
Z-ca D-cy - Adolf Neumann
D-ca Oddziału Porządkowego - Izydor Franke (junior)
Z-ca D-cy - Gustaw Manasse

Lata 1905 do 1918 roku stanowią białą plamę w historii jednostki. Nie zachowało się zbyt wiele dokumentów, a z tych które odnaleziono wynika, że straż powoli, ale systematycznie rozszerzała swe szeregi, zdobywając coraz to nowszy i nowocześniejszy sprzęt. Wiemy jednak na pewno że OSP posiadała sikawkę konną, topory ciężkie, bosaki ciężkie, drabiny hakowe, wiadra, maski przeciw dymne, pasy, 2 trąbki alarmowe oraz mundury. Z ocalałych protokołów wynika, że do 1913 roku przyjęto w szeregi dalszych Polaków. Oto ich nazwiska : Jan Radowicz, Wawrzyn Hemmerling, Wacław Werner, Władysław Polus, Józef Cieślewicz, Julian Cygański, Tomasz Cieślewicz, Władysław Sikora, Jan Bartkowiak, Stefan Mączyński, Kubiak, Paluszkiewicz i Rojke (imion nie ustalono).

Pierwsze zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w wolnej już Polsce odbyło się 22 września 1919 roku. Dokonano wyboru nowego zarządu straży – Komendantem został burmistrz Rembowski, jako dalsi w skład komendy weszli : Jakub Baum, Józef Cieślewicz, Folda, Cygański, Franciszek Cieślewicz, Wacław Werner i Gustaw Manasse. Nie wiadomo dlaczego protokół z zebrania pisany był jeszcze w języku niemieckim. Zarząd ten nie działał jednak długo, bo już w sierpniu 1920 rok dokonano reorganizacji władz.

Józef Mayer - burmistrz został Prezesem i Komendantem
Paul Jachmann - Z-ca Komendanta
Wawrzyn Hemmerling – D-ca Oddziału Ratowniczego
Oswald Jachmann - Z-ca D-cy

Wybrano też Piotra Bajera na Z-cę D-cy Oddziału Sikawkowego w miejsce zmarłego Wacława Wernera.

W okresie sprawowania władzy przez Komendę działalność OSP była znikoma, mała ilość spotkań i ćwiczeń praktycznych spowodowała, że dnia 12 listopada 1931 roku Wawrzyn Hemmerling zorganizował zebranie członków, na którym dokonano krytycznej oceny działalności minionego okresu i wybrano nowe władze OSP.

Józef Mayer - Prezes
Wawrzyn Hemmerling - Komendant
Feliks Pinkus - Z-ca Komendanta i Sekretarz
Antoni Kołtoniak - Skarbnik
Antoni Owsiany - Gospodarz
Walenty Niedziela - Ławnik
Zygmunt Tomczak - Ławnik

Rok 1931 przyniósł znaczne ożywienie działalności. Ze sprawozdań wynika, że w ciągu dwóch lat OSP uczestniczyło w 9 akcjach gaśniczych, z tego w 5 poza miastem.

W dniu 4 września 1932 roku OSP Mosina uroczyście obchodziła 30-lecie istnienia. Z tej okazji 10 strażaków udekorowano odznakami za wysługę lat. Przedstawiciele ówczesnej Ubezpieczalni Krajowej wręczyli z tej okazji prezent w postaci ręcznej syreny alarmowej.

W roku 1933 funkcję prezesa powierzono Michałowi Stanikowskiemu, zaś rok później kolejnym prezesem został Wojciech Podemski – dyrektor „ Barwy „ OSP liczyła wówczas 44 członków. By doskonalić swe fizyczne umiejętności na przełomie lat 1932/33 postanowiono wybudować wspinalnię, którą oddano do użytku w czerwcu 1934 roku. Za rządów prezesa Podemskiego OSP w Mosinie znacznie się rozrosła. Wyremontowano sprzęt, uzupełniono umundurowanie, a także znacznie podniesiono bojowe wyszkolenie.

Pewnym przełomem były lata 1934/35, kiedy to powołano w Mosińskiej OSP drużynę żeńską – samarytańsko-pożarniczą. Jej pierwszą dowódczynią była Władysława Hofmann.

Żeńska drużyna zapisała się w historii OSP nie tylko w organizowaniu spotkań, ale także w sposób czynny – głównie jako pomoc medyczna działająca podczas akcji. W sprawach medycznych, fachowych rad udzielał im dr Walenty Murkowski.

Drużyna samarytańsko-pożarnicza uczestniczyła również aktywnie w pomocy ludności w początkach II wojny światowej. Niosła pomoc poszkodowanym, przez pierwsze dni wojny pomagała w organizowaniu tzw. „garkuchni” i rozdzielaniu posiłków uchodźcom.

Niestety udało się tylko ustalić 16 nazwisk naszych dzielnych druhen : Władysława Hofmann, Józefa Gorzelańczyk, Łucja Gust, Zofia Kleiberówna, Anastazja Luckner, Maria Łabenda, Józefa Maciejewska, Mieczysława Małecka, Kazimiera Nowak, Maria Pawełczyk, Tekla Radowicz, Mieczysława Słabolepsza, Anna Szewczyk, Maria Szewczyk i Wechtówna (imienia nie ustalono).

Dnia 6 czerwca 1937 roku jednostka w Mosinie uroczyście obchodziła 35 – lecie istnienia. Niewątpliwym wydarzeniem uroczystości było oddanie do użytku samochodu marki „Chevrolet” który był na wyposażeniu do 1952 roku oraz dwóch motopomp z wyposażeniem. Fundatorami byli Zarząd Miasta, Miejska Rada oraz społeczeństwo miasta Mosina.

Okres wojny był szczególnie trudny dla strażaków. Jednak jednostka również wykazywała swą aktywność. OSP działała nadal, chociaż pod komendą niemiecką. Strażacy uczestniczyli dalej w gaszeniu pożarów, zarówno na terenie Mosiny, jak i w okolicy. Nieśli humanitarną pomoc wszędzie tam, gdzie było to możliwe.

Duża część naszych strażaków pełniła żołnierski obowiązek w obronie Ojczyzny. W wyniku terroru i dyskryminacji stosowanych przez władze okupacyjne ucierpieli też nasi strażacy. Byli wśród rozstrzelanych na Mosińskim rynku, torturowanych w Domu Żołnierza i Forcie VII, gineli również w obozach koncentracyjnych – oto ich nazwiska :
Wawrzyn Hemmerling, Roman Jeżewicz, Hieronim Jeżewicz, Paweł Kotlenga, Stefan Królak ,Wojciech Podemski, Józef Paszkowski, Maksymilian Rossa, Michał Stanikowski i Leon Szypura

- Cześć pamięci tych, którzy zgineli za Ojczyznę !!!

Już w pierwszych dniach po odzyskaniu wolności strażacy zaczęli tworzyć jednostkę. Pilnowali porządku, nawet z bronią w ręku, działali także w różnych przedsięwzięciach humanitarnych. Strzegli również samochodu strażackiego i motopompy, które przez okres wojenny znajdowały się na terenie ówczesnej „Barwy”. Udało się również z siedziby Greisera przejąć jeszcze dwie motopompy. Pierwszym powojennym tymczasowym Zarządem kierował prezes Edmund Lisiecki, a funkcję naczelnika pełnił Stanisław Nowak. Jako podstawowy cel do zrealizowania wytyczono sobie ufundowanie sztandaru. Zrobiono to w rekordowym tempie za sprawą ofiarności mieszkańców miasta i okolic. Sztandar wręczono uroczyście jednostce na rynku 9 września 1945 roku. Sztandar został wykonany przez znaną hafciarkę z Mosiny panią Cecylię Derową.

Na pierwszym powojennym Walnym Zebraniu Członków w dniu 9 lutego 1946 roku dokonano wyboru nowego zarządu w składzie :
Prezes - Andrzej Zabel
Wiceprezes - Edmund Lisiecki
Naczelnik - Czesław Walczak
Z-ca Naczelnika - Bronisław Budny
Sekretarz - Feliks Pinkus
Skarbnik - Adam Maćkowiak
Gospodarz - Marcin Stachowiak

W dniu 15 marca 1949 roku na wskutek przeniesienia służbowego dokonano zmiany na stanowisku prezesa – funkcję powierzono Janowi Wernerowi.

W związku z wprowadzeniem nowej ustawy o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji w lutym 1950 roku, nastąpiły duże zmiany. Uległ likwidacji Związek Straży Pożarnej i jego ogniwa terenowe, a powołana została Komenda Główna Straży Pożarnej i Komendy terenowe jako ogniwa państwowe. W Ochotniczych Strażach Pożarnych zarządy zostały zastąpione komendami. Uległa też funkcja prezesa. Komendę OSP stanowili :
Komendant - Czesław Walczak
Z-ca Komendanta ds. kultury i oświaty - Wawrzyn Walczak
Z-ca Komendanta ds. technicznych - Aleksander Stanikowski
Sekretarz - Jan Opielewicz
Skarbnik - Adam Maćkowiak
Gospodarz - Marcin Stachowiak
Członek Komendy - Stanisław Prymka

W okresie tym jednostka posiadała samochód beczkowóz z motopompą, którego w 1964 roku przekazano do Puszczykowa.

Dnia 5 października 1952 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe 50-lecia powołania OSP. Jednostka z tej okazji otrzymała nowy samochód bojowy „Star-20” z motopompom. Jednak głównym celem i zadaniem władz OSP było rozpoczęcie budowy nowej remizy przy ulicy Śremskiej. Cel został w pełni osiągnięty, budowę ukończono w 1959 roku.

Komendy jak i powyższy skład zarządu istniał do połowy grudnia 1957 roku. Od tego czasu Związek Ochotniczych Straży Pożarnych stał się organem społecznym i jeszcze w grudniu nasza jednostka zorganizowała nowe wybory w oparciu o jeszcze stary statut. Skład Zarządu wyglądał następująco :

Prezes - dh Czesław Walczak
Naczelnik - dh Aleksander Stanikowski
Wiceprezes - dh Stanisław Prymka
Z-ca Naczelnika - dh Marcin Walczak
Sekretarz - dh Bronisław Budny
Skarbnik - dh Adam Maćkowiak
Gospodarz - dh Marcin Stachowiak
Członek Zarządu - dh Wojciech Boruszak

W grudniu 1965 roku OSP otrzymała nowy samochód na podwoziu „Star-25” – Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Poznaniu przekazała również nową motopompę.

Dnia 25 czerwca 1967 roku w 65 rocznicę istnienia OSP na placu 20 Października miał miejsce akt nadania i wręczenia nowego sztandaru naszej jednostce. Ceremoni dokonał ówczesny Sekretarz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mosinie pan Wincenty Krawczyk. Sztandar ufundowało społeczeństwo miasta i okolic.

W dniu 16 lutego 1969 roku dokonano zmian w składzie Zarządu OSP, Prezesem został Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Mosinie pan Kazimierz Straśko, z którym współpracowali : dh Aleksander Stanikowski – Naczelnik, dh Czesław Walczak – Wiceprezes, dh Wojciech Boruszak – Sekretarz, dh Tadeusz Trzciński – Skarbnik, dh Walenty Niedziela – gospodarz, oraz Członkowie Zarządu –dh Bronisław Budny, dh Adam Maćkowiak, dh Marcin Stachawiak i dh Marcin Walczak.

Kolejne wybory przyniosły kolejne zmiany, w dniu 18 lutego 1973 roku skład Zarządu wyglądał następująco :
Prezes - dh Bronisław Kaczmarek
Naczelnik - dh Zdzisław Iżykowski
Wiceprezes - dh Kazimierz Straśko
Sekretarz - dh Andrzej Walczak
Skarbnik - dh Kazimierz Jaśkowiak
Gospodarz - dh Tadeusz Trzciński
Członkowie Zarządu - dh Jan Matuszak
- dh Franciszek Iżykowski
- dh Józef Odważny (junior)

W grudniu 1981 roku po wprowadzeniu stanu wojennego, została aż do odwołania wstrzymana kolegialna działalność statutowa OSP. W tym okresie działalnością straży zarządzał jednoosobowo prezes, a w sprawach operacyjno-technicznych naczelnik OSP. Po zniesieniu restrykcji stanu wojennego zwołano na dzień 18 grudnia 1982 roku Walne Zebranie Członków na którym dokonano wyboru nowych władz OSP.W zarządzie zasiedli :

Prezes - dh Tadeusz Trzciński
Naczelnik - dh Kazimierz Maślak
Sekretarz - dh Zenon Zych
Skarbnik - dh Kazimierz Jaśkowiak
Gospodarz - dh Marian Taciak
Członek Zarządu - dh Roman Szubert

Komisje Rewizyjną tworzyli :

Przewodniczący - dh Czesław Fajfer
Członek - dh Bronisław Kaczmarek
Członek - dh Henryk Pohl

W roku 1984 z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu otrzymaliśmy samochód pożarniczy „Star-244” – GBA 2,5/16, a nasz wysłużony „Star-25” został przekazany do OSP Nowinki.

Rok 1987 był rokiem 85 lecia OSP. W dniu 4 stycznia dokonano wyboru nowych władz. Do zarządu wybrano następujące osoby :

Prezes - dh Marian Taciak
Naczelnik - dh Kazimierz Maślak
Wiceprezes - dh Tadeusz Trzciński
Sekretarz - dh Zenon Zych
Skarbnik - dh Kazimierz Jaśkowiak
Gospodarz - dh Włodzimierz Maślak

Komisja Rewizyjna OSP :

Przewodniczący - dh Michał Maślak
Członek - dh Bronisław Kaczmarek
Członek - dh Maciej Kowalski

Strażacy z okazji jubileuszu wykonali remont kapitalny świetlicy, w czynie społecznym wykonali piękny drewniany sufit.

W trakcie uroczystości 85 lecia Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej płk poż. Jerzy Fidler odznaczył nasz sztandar Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, niewątpliwie było to wyróżnienie pracy całej jednostki.

W dniu 5 maja 1990 roku podczas 40-lecia zakładowej OSP Swarzędzkich Fabryk Mebli z Mosiny, wręczono dwóm naszym druhom odznaczenie „Godność Honorowego Członka Związku Ochotniczych Straży Pożarnych”, byli to druhowie Bronisław Budny i Czesław Fajfer.

W 1991 roku z okazji dnia strażaka w sali Banku Spółdzielczego w Mosinie dh Włodzimierz Dakowski wraz z Zarządem i drużyną młodzieżową przygotował po raz pierwszy w historii naszej OSP przedstawienie dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Jak Emil został strażakiem”.

Dnia 8 lipca tego samego roku otrzymaliśmy z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej samochód pożarniczy GCBA 6/2,6 na podwoziu Jelcz 003, Natomiast nasz star został przekazany do OSP Krajkowo. Samochód który otrzymaliśmy nie był nowy i wymagał remontu karoserii, którą wykonaliśmy w czynie społecznym przy niewielkich kosztach poniesionych przez Urząd Miejski w Mosinie.

W tym okresie Władze OSP przedstawiały się następująco :

Prezes - dh Władysław Fojt
Naczelnik - dh Dariusz Piechocki
I z-ca Naczelnika - dh Michał Kołodziejczak
II z-ca Naczelnika - dh Włodzimierz Dakowski
Sekretarz - dh Zenon Zych
Skarbnik - dh Kazimierz Maślak
Gospodarz - dh Maciej Kowalski
Kronikarz - dh-na Marlena Piechocka

Komisja Rewizyjna działała w składzie :

Przewodniczący - dh Michał Maślak
Członek - dh-na Katarzyna Dakowska
Członek - dh Leszek Śpiączka

Dnia 3 października 1992 roku odbyła się uroczystość 90 lecia istnienia naszej jednostki. Z tej okazji proboszcz mosińskiej parafii ks. Bernard Kuć odprawił mszę świętą. Następnie w Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się uroczyste spotkanie podczas którego wręczono odznaczenia wyróżniającym się strażakom.

Jeszcze tego samego roku z powodów zdrowotnych poprosił o zwolnienie z funkcji prezesa druh Władysław Fojt. Walne Zebranie Członków powierzyło tę funkcję druhowi Dariuszowi Piechockiemu natomiast funkcję naczelnika druhowi Robertowi Grześkowiakowi.

W maju 1994 roku złożył rezygnację druh Robert Grześkowiak z funkcji naczelnika, Zarząd powołał na pełniącego obowiązki do czasu nowych wyborów druha Michała Kołodziejczaka.

Przez kolejne trzy lata jednostka brała czynny udział w wielu turniejach, zawodach oraz akcjach humanitarnych. Strażaków widać było podczas organizacji imprez lokalnych organizowanych przez Mosiński Ośrodek Kultury jak i inne instytucje państwowe czy też społeczne. Jednak głównym zadaniem strażaków jest gaszenie pożarów oraz likwidowanie wszystkich innych zagrożeń. Jednostka w tym okresie wyjeżdżała blisko 200 razy. Również dla naszych najmłodszych strażaków były organizowane rajdy, wycieczki oraz różnego rodzaju turnieje sportowe. Dnia 5 maja 1996 roku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza otrzymała – Proporzec swojej drużyny, który wykonała pani Eugenia Piechocka.

W tym dniu podczas mszy świętej został również poświęcony. Następnie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji „Dnia Strażaka”.

Rok 1997 był rokiem organizacji 95 lecia powstania OSP Mosina. Władze naszej jednostki w tym okresie przedstawiały się następująco - Zarząd OSP :

Prezes - dh Dariusz Piechocki
Naczelnik - dh Michał Kołodziejczak
Wiceprezes - dh Władysław Fojt
Wiceprezes - dh Grzegorz Ograbek
Zastępca Naczelnika - dh Maciej Matecki
Sekretarz – Kronikarz - dh-na Marlena Piechocka
Skarbnik - dh Kazimierz Maślak
Gospodarz - dh Włodzimierz Dakowski

Komisja Rewizyjna OSP :

Przewodniczący - dh Michał Maślak
Z-ca Przewodniczącego - dh Zenon Zych
Sekretarz - dh-na Katarzyna Dakowska
Członek - dh Włodzimierz Maślak
Członek - dh Maciej Kowalski

Dnia 27 września odbyła się uroczystość obchodów 95 lecia istnienia naszej jednostki. Pierwszym punktem programu była msza święta koncelebrowana, następnie udaliśmy się do Ośrodka Kultury na uroczyste spotkanie. W tym dniu wręczono odznaczenia wyróżniającym się strażakom. Ostatnim punktem programu była zabawa strażacka, która trwała do białego rana.

Dnia 6 czerwca 1998 roku po raz pierwszy w Mosinie odbyły się eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Konkursu Plastycznego. Jednostka nasza była współorganizatorem, w turnieju uczestniczyło 68 osób.

Również tego samego roku powstała w naszej OSP sekcja piłkarska kierowana przez dh Włodzimierza Dakowskiego. W listopadzie została wykonana oraz przekazana Naszej Kronikarce nowa piękna kronika, pomysłodawcą był dh Zygmunt Pohl.

Dnia 2 lutego 1999 roku w Buku nastąpiło powołanie Zarządu Powiatowego ZOSP RP – Powiatu Poznańskiego, w skład którego weszło dwóch naszych członków : druh Dariusz Piechocki został Sekretarzem oraz druh Władysław Fojt został Przewodniczącym Powiatowej Komisji Rewizyjnej.

Dnia 1 marca odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków OSP podczas którego z powodów zdrowotnych poprosił o zwolnienie z funkcji wiceprezesa druh Władysław Fojt. Członkowie prośbę przyjęli, jednocześnie na wniosek Prezesa podjęto uchwałę o nadaniu druhowi Władysławowi z uwagi na duży wkład zasług jaki wniósł w rozwój mosińskiego pożarnictwa – tytuł Honorowego Prezesa OSP Mosina. Natomiast na funkcję wiceprezesa powołano druha Zygmunta Pohla.

Dnia 29 maja w Mosinie po raz pierwszy odbył się Ogólnopolski Rajd Drużyn MDP, którego współorganizatorami byli mosińscy strażacy. Trasa rajdu wiodła z Muzeum w Rogalinie oraz Krypty Raczyńskich przez Łęgi Rogalińskie do Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie.

W dniach 11 – 14 lipca delegacja w składzie Wiceburmistrz pan Hubert Prałat, Komendant Komisariatu Policji dh Zenon Włodarczak, Prezes dh Dariusz Piechocki oraz Naczelnik dh Michał Kołodziejczak udała się do Holenderskiego miasta Hedel po odbiór zakupionego przez Urząd Miejski samochodu pożarniczego DAF, którego oficjalne, uroczyste przekazanie oraz poświęcenie nastąpiło 16 października.

Dnia 20 stycznia 2001 roku odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków OSP Mosina podczas którego nastąpiły niewielkie zmiany we Władzach Stowarzyszenia :
Prezes - dh Dariusz Piechocki
Naczelnik - dh Michał Kołodziejczak
Wiceprezes - dh Zygmunt Pohl
Wiceprezes - dh Robert Grześkowiak
Zastępca Naczelnika - dh Dariusz Błoszyk
Sekretarz / Kronikarz - dh-na Marlena Piechocka
Skarbnik - dh Kazimierz Maślak
Gospodarz - dh Maciej Drebot
Członek Zarządu - dh Włodzimierz Dakowski

Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący - dh Maciej Kowalski
Sekretarz - dh Maciej Grześkowiak
Członek - dh Maciej Matecki

Dnia 27 października miało miejsce pierwsze spotkanie Komitetu Honorowego Obchodów 100 lecia OSP Mosina w którego skład weszli :

- Przewodniczącym został – Druh Marian Strenk, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie oraz Członek OSP Mosina
- Wiceprzewodniczący – Druh Andrzej Kasprzyk, Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz Członek OSP
Sekretarz – Druh Michał Kołodziejczak, Naczelnik OSP

Ponadto w skład Komitetu Honorowego weszli :

- Druh Franciszek Ciesielski – Członek Honorowy OSP
- Pan Roman Czeski – Artysta – rzeźbiarz
- Druh Władysław Fojt – Członek Honorowy OSP
- Druh Robert Grześkowiak – Wiceprezes OSP
- Druh Kazimierz Jaśkowiak – Członek Honorowy OSP
- Pan Grzegorz Lipiak – Członek Wspierający OSP
- Ks. Edward Majka – Proboszcz Parafii Mosińskiej oraz Kapelan Gminny OSP
- Pan Ryszard Małecki – Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorczości Mosińskiej
- Pan Jan Marciniak – Wiceburmistrz Gminy Mosina
- Druh Kazimierz Maślak – Skarbnik OSP
- Druh Grzegorz Ograbek – Członek OSP
- Druh Dariusz Piechocki – Prezes OSP
- Pan Przemysław Pniewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie
- Druh Zygmunt Pohl – Wiceprezes OSP
- Pan Ryszard Pomin – Starosta Poznański
- Pan Hubert Prałat – Wiceburmistrz Gminy Mosina
- Mł.bryg. Marian Puziak – Prezes Powiatowy ZOSP RP w Poznaniu
- Pan Roman Samcik – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie
- Druh Marian Szczepaniak – Członek Honorowy OSP
- Druh Tadeusz Trzciński – Członek Honorowy OSP
- Pan Grzegorz Wasielewski – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Poznańskiego
- Mł.bryg. Leszek Węckowski – Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP
- Druh Witold Wilhelm – Członek OSP
- Pan Zygmunt Wilchelm – Członek Wspierający OSP
- Mł.bryg. Krzysztof Wiśniewski – Komendant Miejski PSP w Poznaniu
- Druh Zenon Włodarczak – Członek OSP

Dnia 08 kwietnia 2002 roku został II Członkiem Zarządu – dh Marian Strenk

W dniu 08 czerwca 2002 zrezygnował z pełnienia funkcji Z-cy Naczelnika dh Dariusz Błoszyk, Zarząd nie powołał nikogo na jego miejsce.

Dnia 08 czerwca podał się do dymisji z funkcji członka komisji dh Maciej Matecki. Komisja powołała w jego miejsce druhnę Katarzynę Kosse.

W okresie tych kilku lat jednostka nasza brała udział lub organizowała dużo więcej niż zostało to przedstawione - turnieji, zawodów, imprez różnego rodzaju i szczebla. Organizowaliśmy kilkunastokrotnie pokazy strażackie, między innymi dla 3 tysięcy dzieci na festynie „ Podaruj Dzieciom Promyk Słońca „ na zlecenie Prezydenta Miasta Poznania pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Aleksandra Kwaśniewskiego.

Strażacy w czynie społecznym wykonali remont korytarza, klatki schodowej, biura zarządu, kuchni, łazienki i garażu. Wykonano między innymi 5 gablot na korytarzu. Środki finansowe pozyskaliśmy z Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP brakującą resztę otrzymaliśmy od naszych wspaniałych sponsorów.

Jubileusz 100 lecia

W dniu 9 sierpnia 2002 roku zostały rozpoczęte trzy dniowe obchody 100 lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie. Dnia 9 sierpnia 1902 roku o godz. 17.00 grupa zacnych obywateli naszego miasta rozpoczęła zebranie założycielskie. Około godziny 18.00 podjęli pierwszą historyczną uchwałę powołującą naszą jednostkę. Dla upamiętnienia tej doniosłej chwili o godzinie 18.00 rozpoczęło się spotkanie pokoleń strażackich w remizie OSP. W trakcie spotkania zostały wręczone książki wydane z okazji 100 lecia, statuetki, pamiątki, puchary, dyplomy oraz odznaki „Strażak Wzorowy”.

Sobota 10 sierpień 2002 roku godzina 13.00 po zbiórce na placu przed remizą Prezes OSP rozpoczął drugi najważniejszy dzień uroczystości 100 lecia. Pierwszym punktem programu było odsłonięcie i poświęcenie pomnika strażaka wielkopolskiego. Druh Dariusz Piechocki zapoznał wszystkich przybyłych z historią tworzenia pomnika.

Pomysł zrodził się cztery lata temu podczas jednego z zebrań. Podjęto wówczas uchwałę, że osobą kierującą i nadzorującą wszystkie prace związane z budową pomnika będzie Wiceprezes Zygmunt Pohl. Po kilku miesiącach poszukiwań odpowiedniego kamienia zgłosił się Pan Bogdan Piotrowski rolnik z Mosińskiego Pożegowa. Kilkunastotonowy głaz spoczywał na polu pod ziemią. Zimową porą został odkopany, wydobyty i przewieziony do remizy. Od tego momentu rozpoczęliśmy starania o wyznaczenie lokalizacji przez Władze Miasta. Dokumentację techniczną wykonał nieodpłatnie Pan Piotr Cieślewicz. Następnie wykonany został fundament na którym spoczęły głazy. W pracach oprócz naszych strażaków uczestniczyli Panowie Zygmunt Wilchelm oraz Witold Wilhelm, którzy kierowali sprawami budowlanymi oraz nieodpłatnie użyczyli niezbędnego ciężkiego sprzętu budowlanego przez cały okres prac. Projekt tablicy wykonał Pan Roman Czeski, natomiast tablicę mosiężną odlała nieodpłatnie firma „Limet” Pana Grzegorza Lipiaka.
Wmurowanie kamienia węgielnego dokonano 27 października 2001 roku, a montaż tablicy wykonał również nieodpłatnie Zakład Kamieniarski Państwa Ewy i Tadeusza Piaskowskich.
„Pomnik Strażaka Wielkopolskiego to symbol jedności i spójności między wszystkimi strażakami, nie tylko w kontekście historycznym, ale również jako teraźniejszość i przyszłość dla bezpieczeństwa życia i mienia każdego człowieka.

Powróćmy do dnia 10 sierpnia oraz ceremonii odsłonięcia pomnika, którą dokonali :

Nadbryg. Ryszard Kamiński – Komendant Wielkopolski Państwowej Straży Pożarnej
Dh Władysław Wesołowski – Wiceprezes Zarządu Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP
oraz w imieniu Wojewody Wielkopolskiego – Pan Przemysław Pacia - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji

Następnie Ks. Prałat Konrad Kaczmarek – Kapelan Strażacki Ziemi Leszczyńskiej w asyście Proboszczy Parafii : Mosińskiej, Puszczykowskiej i Krosińskiej oraz Księdza Seniora dokonali poświęcenia pomnika „Strażaka Wielkopolskiego”

W imieniu Władz Samorządowych głos zabrał Wiceburmistrz Pan Jan Marciniak.

Po oficjalnym odsłonięciu i poświęceniu pomnika zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów, następnie wszyscy udaliśmy się do kościoła na uroczystą mszę świętą.

Punktualnie o godzinie 14.00 Ks. Prałat Kaczmarek rozpoczął mszę świętą, za wszystkich mosińskich strażaków zarówno tych nieżyjących jak i tych żyjących, którzy nieprzerwanie działają. Podczas mszy został poświęcony nasz nowy sztandar, chrzestnymi sztandaru zastali znamienici obywatele naszego miasta Pani Maria Kosz oraz Pan Jan Marciniak.

Następnym punktem programu było uroczyste wręczenie sztandaru na placu pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Dowódca ceremonii kpt. dh Paweł Pohl złożył meldunek nadbryg. Ryszardowi Kamińskiemu, po którym odbyła się prezentacja pododdziałów oraz wciągnięcie flagi państwowej na zabytkowej drabinie z równoczesnym odegraniem hymnu. W imieniu wszystkich gości głos zabrał dh Władysław Wesołowski podkreślając rozliczne zasługi naszej jednostki. Następnie nastąpiła ceremonia wbicie pamiątkowych gwoździ do drzewca sztandaru którą dokonali :

W cudzysłowie treść tekstu na gwoździu –

„WOJEWODA WIELKOPOLSKI” – w zastępstwie wbicia gwoździa dokonał Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Pan Przemysław Pacia.

„STEFAN MIKOŁAJCZAK MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” w zastępstwie wbicia gwoździa dokonał Zastępca Departamentu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Pan Henryk Szczefranowicz.

„KOMENDANT WIELKOPOLSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – NADBRYG. RYSZARD KAMIŃSKI” – osobiście.

„ MIKOŁAJ KOŁODZIEJCZAK PREZES ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZOSP RP” w zastępstwie wbicia gwoździa dokonał Wiceprezes dh Władysław Wesołowski.

„STAROSTA POZNAŃSKI – RYSZARD POMIN” w zastępstwie wbicia gwoździa dokonał Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Pan Jerzy Lechnerowski.

„KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU – MŁ.BRYG. KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI” z zastępstwie wbicia gwoździa dokonał Z-ca Komendanta St.kpt. Witold Rewers.

„PREZES ZARZĄDU POWIATOWEGO ZOSP RP W POZNANIU – MARIAN PUZIAK” – osobiście.

„BURMISTRZ GMINY MOSINA” – osobiście Pan Jan Kałuziński.

„PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE” w zastępstwie wbicia gwoździa dokonała Wiceprzewodnicząca Rady Pani Maria Witkowska.

„PUSZCZYKOWO BURMISTRZ MIASTA” w zastępstwie wbicia gwoździa dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ludwik Madej.

„WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY” stwierdzamy a ubolewaniem że nikt z dyrekcji parku nie przybył na naszą uroczystość.

„PRZEWODNICZĄCY KOMITETU HONOROWEGO – MARIAN STRENK” – osobiście.

„PREZES OSP MOSINA – DARIUSZ PIECHOCKI” – osobiście.

Kolejnym jakże ważnym punktem programu było wręczenie sztandaru, który z rąk dh Władysława Wesołowskiego Wiceprezesa Zarządu Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP otrzymał Prezes OSP dh Dariusz Piechocki przekazując Go zgodnie z ceremoniałem pocztowi sztandarowemu w składzie : dh Włodzimierz Dakowski, dh Maciej Grześkowiak i dh Maciej Drebot.
Po prezentacji nowego sztandaru przed pododdziałami, przybyłymi sztandarami oraz zaproszonymi gośćmi udaliśmy się do zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie, gdzie po przybyciu półgodzinny koncert dała orkiestra dęta ze Swarzędza.

O godzinie 17.00 rozpoczęliśmy uroczystą akademię podczas której druhna Marlena Piechocka przedstawiła piękny rys historyczny naszej jednostki. Zostały wręczone również odznaczenia i medale wyróżniającym się strażakom oraz przybyłym gościom.

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. przyznał następujące odznaczenia:

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali :
Marlena Piechocka, Robert Grześkowiak, Maciej Kowalski, Włodzimierz Dakowski i Andrzej Kasprzyk.

Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali :
Grzegorz Ograbek, Paweł Pohl, Zenon Włodarczak, Maciej Grześkowiak i Witold Wilhelm.

Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali :
Maciej Drebot, Daniel Andrzejewski i Tomasz Goryński.

Również Zarząd Główny ZOSP RP przyznał brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – Redaktorowi Naczelnemu Oficyny Wydawniczej „Ziemia Mosińska” za propagowanie tematyki pożarniczej.

Ochotnicza Straż Pożarna pragnąc ukazać podniosłość tej chwili wydała – z okazji 100 lecia – Odznakę Honorową „Zasłużony dla OSP Mosina”, którą przyznano w dowód uznania zasług :

Nr 1. Wszystkim zmarłym, poległym i zamordowanym członkom OSP Mosina
Nr 2. Prezes OSP Dariusz Piechocki, któremu odznakę wręczył Przewodniczący Komitetu Honorowego Obchodów 100 lecia OSP.

Następne odznaki przyznane zostały następującym osobą :

Członkowie honorowi naszej jednostki –

Franciszek Ciesielski, Kazimierz Jaśkowiak, Bronisław Kaczmarek, Tadeusz Trzciński i Marian Szczepaniak

Zarząd OSP Mosina –

Michał Kołodziejczak, Zygmunt Pohl, Kazimierz Maślak i Marian Strenk

Osoby współpracujące, pomagające oraz wspierające naszą jednostkę –

Małgorzata Kowalkiewicz, Maria Kosz, Dorota Rembowska, Przemysław Pniewski, Jan Marciniak, Marian Puziak, Hubert Prałat, Krzysztof Rembowski, Grzegorz Lipiak i Bogdan Lewicki.

Listy gratulacyjne oraz dyplomy otrzymaliśmy od następujących osób i instytucji :

Pan Marek M. Siwiec - Sekretarz Stanu / Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w imieniu swoim oraz Pana Aleksandra Kwaśniewskiego – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Leszek Miller – Prezes Rady Ministrów
Pan Krzysztof Janik – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Nadbryg. Teofil Jankowski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Szef Obrony Cywilnej Kraju
Dh Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Pan Andrzej Nowakowski – Wojewoda Wielkopolski
Pan Stefan Mikołajczak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Nadbryg. Ryszard Kamiński – Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
Dh Władysław Wesołowski – Wiceprezes Zarządu Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP
Pan Jan Grabkowski – Wice-Starosta Powiatu Poznańskiego
Dh Marian Puziak – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Poznaniu
Kpt. Sławomir Drozd – Komendant Powiatowy PSP w Śremie
Mł.bryg. Marian Przewoźniak – Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp.
St.bryg. Leon Mądry – Komendant Powiatowy PSP w Kościanie
Dh Krzysztof Kaczmarek – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Mosinie
Dh Jerzy Swojak – Komendant Gminny ZOSP RP w Mosinie
Kpt. Jerzy Wojtkowiak – Komendant Gminny OSP w Kostrzynie / w imieniu swoim oraz OSP Kostrzyn
Dh Leszek Orlewicz – Komendant Gminny OSP w Kórniku / oraz w imieniu Zarządu i Członków OSP Kórnik
W imieniu OSP Piaski – Prezes S. Matuszak i Naczelnik M. Pohl
W imieniu OSP Czempiń – Prezes Z. Mikołajczak i Naczelnik T. Kubasik
Zarząd i Członkowie OSP Zaniemyśl
W imieniu OSP Luboń – Prezes Z. Twardowski i Naczelnik A. Drzewiecki
Zarząd i Członkowie OSP Dolsk
W imieniu OSP Iłówiec – Prezes J. Duszyńska i Naczelnik R. Jankowski
OSP Pecna
Koło Pszczelarzy Mosina – Puszczykowo – Prezes A. Falbierski i Sekretarz W. Szydłowski
Prezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie Pan Przemysław Pilarski
Nadleśnictwo Babki – Z-ca Nadleśniczego Pan W. Wrzeszcz

Po uroczystej akademii wszyscy uczestnicy udali się na smaczną strażacką grochówkę oraz kufelek dobrego piwa. Dla gości przygotowano również bankiet w świetlicy szkoły.

Ostatnim punktem tego dnia była zabawa strażacka w sali internatu w Mosinie, która trwała do białego rana.

W niedzielę o godzinie 16.00 rozpoczęliśmy trzeci dzień obchodów 100 lecia. Zorganizowany został I Turniej piłki nożnej Służb Mundurowych Królewskiego Miasta Mosiny, w trakcie którego w miłej atmosferze spędzaliśmy wolny czas. Podczas meczy można było napić się dobrego piwa, kawy i zjeść coś słodkiego.

I miejsce zajęła drużyna Straży Miejskiej w Mosinie
II miejsce OSP Mosina
III miejsce JRG 9 PSP w Mosinie
IV miejsce Policja w Mosinie

Po rozdaniu pucharów można było popróbować pieczonej świni oraz kiełbasy pieczonej nad ogniskiem.

Rok 2003 był rokiem odpoczynku i spokoju postawiliśmy na młodzież tworząc potężną blisko 60 osobową drużynę na której czele stanęli druh Włodzimierz Dakowski jako opiekun oraz druhna Katarzyna Kosse i druh Bartłomiej Bazan jako dowódcy drużyn. Na efekty nie trzeba było długo czekać na najbliższym Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej szczebla gminnego nasza młodzież zdobyła wszystkie pierwsze miejsca w każdej grupie wiekowej, a na eliminacjach powiatowych III i V miejsce. Byliśmy za sprawą druhny Anny Wójcik z MDP widoczni na wojewódzkim konkursie plastycznym. W I Turnieju Pływackim strażaków OSP i PSP m. Poznania i powiatu poznańskiego w jednej z konkurencji druh Adrian Jacewicz z MDP zdobył złoty medal, a sztafeta zajęła IV miejsce. Ponadto nasza młodzież organizowała zawody sportowe, zebrania, spotkania, imprezy i inne rzeczy wewnątrz jednostki i poza nią.

W roku 2004 ......

Dokonując oceny ponad 100 letniej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie trzeba poddać się wrażeniom, że Ci wszyscy ludzie, którzy przewinęli się przez szeregi tej organizacji i Ci którzy mają zaszczyt być obecnie jej członkami, pełnili i pełnią zaszczytną, trudną, wymagającą odwagi i hartu służbę. Niejednokrotne wyrzeczenie się osobistych przyjemności i wolnego czasu dla ratowania życia i niesienia pomocy bliźniemu w zagrożeniach pożaru, klęsk żywiołowych i innych zdarzeniach dotykających nas wszystkich coraz częściej. W tej organizacji wytrzymywały i trwały tylko silne charaktery, tak jest do dziś. OSP Mosina w ciągu tych lat wyjeżdżała do pożarów tysiące razy tylko w samym ubiegłym roku ponad 90 wyjazdów alarmowych. Wyjeżdżano praktycznie do wszystkiego rodzaju zdarzeń. Na pochwałę i wyróżnienie zasługuje każdy biorący udział w tych działaniach strażak.

W ciągu 105 letniej działalności Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie przyznali tytuł „CZŁONKA DOŻYWOTNIEGO” następującym druhom :
Stanisław Pawlak, Franciszek Walkowiak, Józef Odważny (senior), Mikołaj Kordylewski, Roman Mularski, Czesław Fajfer, Bronisław Budny, Franciszek Ciesielski, Kazimierz Jaśkowiak, Bronisław Kaczmarek i Franciszek Iżykowski.

Tytułem – „CZŁONKA HONOROWEGO OSP” – zostali uhonorowani druhowie :
Wawrzyn Hemmerling, Jan Kurkiewicz, Józef Mayer, Czesław Walczak, Feliks Pinkus, Edmund Lisiecki, Stanisław Nowak, Adam Maćkowiak, Marcin Stachowiak, Franciszek Śpiączka, Władysław Przybyszewski, Władysław Fojt, Tadeusz Trzciński, Marian Szczepaniak, Zbigniew Rajewicz i Zygmunt Pohl.

Tytułem – „PREZES HONOROWY OSP” – wyróżniono dwóch druhów : Bronisława Kaczmarka i Władysława Fojta.

Wręczono trzem członkom naszej jednostki najwyższe odznaczenia pożarnicze –
„ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OSP” - otrzymali druhowie :
Władysław Przybyszewski, Władysław Fojt i Czesław Fajfer
Ponadto druh Władysław Fojt otrzymał medal honorowy im. Bolesława Chomicza.

Życzę przyszłym pokoleniom wytrwałości i samozaparcia w tej niejednokrotnie trudnej społecznej pracy – „Bogu na chwałę bliźnim na ratunek”

Prezes OSP Mosina
Dariusz Piechocki

Dołącz do nas
Google+