Nasza historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Karsach powstała w 1930 roku, (Gazeta Pleszewska Nr 68 z dnia 24.08.1930 r.).

W Gazecie Pleszewskiej Nr 74 z dnia 14.09.1930 r. można znaleźć wzmiankę, że dnia 15 sierpnia 1930 r. w Karsach zorganizowano i powołano do życia orkiestrę okręgową, w której skład weszło 15-tu muzyków. Niestety po 1935 r. nie ma już pisemnych śladów działalności tej orkiestry.

Jak wynika z powyższych zapisów działalność strażacka w Karsach w latach przedwojennych była dość prężna, z krótką przerwą w okresie II wojny światowej. Nietety z okresu od 1960 do 1969 r. zachowało się bardzo mało materiałow pisemnych.

Zachowała sie księga protokołów prowadzona od 1935 r. dzięki której znamy składy poszczególnych wybieranych Zarzadów.

OSP Karsy 23.01.1996 roku otrzymała motopompę M-800, a 03.10.2002 r. roku samochód strażacki marki ŻUK typ GML.
Nie mając jeszcze własnej remizy, przez wiele lat cały sprzęt przechowywany był w prywatnym garażu u Druha Stanisława Kaźmierczaka. W 2001 r. rozpoczęto działania związane z budową remizy strażackiej. W dniu 5 czerwca 2005 r. uroczyście otworzono i poświęcono nową remizę OSP Karsy. W dniu 28.05.2006 roku uroczyście obchodzono 70-lecie istnienia OSP Karsy. Z tej okazji ufundowano sztandar OSP Karsy i wręczono Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa.

W dniu 18.12.2012 r. w miejsce wysłużonego ŻUK-a OSP Karsy otrzymało samochód strażacki marki Volkswagen T4 typ 70A1B2, który został przystosowany pod aktualne potrzeby OSP Karsy.

Dziś OSP Karsy liczy 63 członków, w tym 39 członków czynnych i 20 członków MDP. Bierze czynny udział we wszystkich zawodach sportowo-pożarniczych, turniejach wiedzy pożarniczej, rajdach rowerowych i innych imprezach sportowych zajmując czołowe miejsca, szczególnie w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które będą kontynuatorem istnienia i działań OSP Karsy.

 

Dołącz do nas
Google+