Nasza historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Karsach powstała w dniu 23 czerwca 1935 r. Na zebraniu organizacyjnym 36 osób zostało zapisanych
w szeregi stowarzyszenia. Sądownie Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach zostało zarejestrowane w kwietniu 1936 roku.

Istnieje wzmianka (Gazeta Pleszewska Nr 68 z dnia 24.08.1930 r.), mówiąca o tym, że Oddział Straży Pożarnej w Karsach został powołany do życia pięć lat wcześniej tj. 15.08.1930 r., był to jednak oddział tak zwanej straży obowiązkowej, dlatego jako datę powstania ochotniczej straży pożarnej przyjmuje się rok 1935, potwierdzony protokołem nr 1. z zebrania założycielskiego.

Także w Gazecie Pleszewskiej Nr 74 z dnia 14.09.1930 r. można znaleźć wzmiankę, że dnia 15 sierpnia 1930 r. w Karsach zorganizowano i powołano do życia orkiestrę okręgową, w której skład weszło 15-tu muzyków. Niestety po 1935 r. nie ma już pisemnych śladów działalności tej orkiestry.

Jak wynika z powyższych zapisów działalność strażacka w Karsach w latach przedwojennych była dość prężna. Działalność straży (z krótką przerwą w okresie II wojny światowej), trwała nieprzerwanie przez wszystkie lata zarówno w okresie powojennym jak i czasów PRL.

OSP Karsy 23.01.1996 roku otrzymała motopompę M-800, a 03.10.2002 r. roku samochód strażacki marki ŻUK typ GML.
Nie mając jeszcze własnej remizy, przez wiele lat cały sprzęt przechowywany był w prywatnym garażu u Druha Stanisława Kaźmierczaka. W 2001 r. rozpoczęto działania związane z budową remizy strażackiej. W dniu 5 czerwca 2005 r. uroczyście otworzono i poświęcono nową remizę OSP Karsy. W dniu 28.05.2006 roku uroczyście obchodzono 70-lecie istnienia OSP Karsy. Z tej okazji ufundowano sztandar OSP Karsy i wręczono Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa.

W dniu 18.12.2012 r. w miejsce wysłużonego ŻUK-a OSP Karsy otrzymało samochód strażacki marki Volkswagen T4 typ 70A1B2, który został przystosowany pod aktualne potrzeby OSP Karsy.

Dziś OSP Karsy liczy 63 członków, w tym 39 członków czynnych i 20 członków MDP. Bierze czynny udział we wszystkich zawodach sportowo-pożarniczych, turniejach wiedzy pożarniczej, rajdach rowerowych i innych imprezach sportowych zajmując czołowe miejsca, szczególnie w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które będą kontynuatorem istnienia i działań OSP Karsy.

 

Dołącz do nas
Google+