OSP Karsy

Walne Zebranie sprawozdawcze OSP Karsy

Walne Zebranie sprawozdawcze OSP Karsy

W dniu 09.02.2014 r. o godz. 18.00 w Remizie OSP Karsy odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za 2013 r. Gośćmi na zabraniu byli: V-ce Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Gołuchowie dh Zenon Moczydłowski, Komendant Zarządu Gminnego OSP RP w Gołuchowie dh Leszek Zdunek, Sekretarz Zarządu Gminnego OSP RP w Gołuchowie dh Waldemar Melerowicz. Gości i przybyłych druhów przywitał Prezes OSP Karsy dh Jan Jędrzejak. Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Jacka Dobrzyńskiego Sekretarza OSP Karsy. Wybrano komisje i następnie odczytano sprawozdania: sprawozdanie z działności OSP Karsy w 2013 r. odczytał dh Jan Jędrzejak, sprawozdanie finasowe Skarbik OSP Karsy dh Magdalena Worobiec, sprawozdanie Komisji Rewizyjne Przewodniczący komisji dh Henryk Kaźmierczak. Projekt planu działalności i planu finansowego na rok 2014 odczytała dh Magdalena Worobiec. Po dyskusji i nad sprawozdaniami jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP Karsy za 2013 r. i jednogłośnie przyjęto plan działalności i plan finansowy na 2014 r. W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali zaproszeni goście i podsumowali działalność Zarządu Gminnego w 2013 r. i przedstawili plan działania w 2014 roku. Uzupełniono także skład zarządu OSP Karsy o Gospodarza. Jednogłośnie zatwierdzono na Gospodarza OSP Karsy dh Rafała Góreckiego. Uzupełniono także skład Komisji rewizyjnej, członkiem Komisji rewizyjnej został dh Przemysław Kieliba. Podjęto stosowne uchwały i przyjęto wnioski do realizacji. Zakończono część oficjalną Walnego zebrania.

Dołącz do nas
Google+