OSP Karsy
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje powiatowe

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje powiatowe

OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” - eliminacje powiatowe - Powiat Pleszew.

Eliminacje odbyły się 09.04.2022 roku (sobota), zorganizowane zostały przez Odział Powiatowy ZOSP RP w Pleszewie, a gospodarzami byli druhowie z OSP Kościelna Wieś. Eliminacje odbyły się w Hali Sportowej w Kościelnej Wsi.

Tematyka OTWP obejmowała wiedzę z zakresu:

 • Historii ochrony przeciwpożarowej.
 • OSP i Związku OSP RP.
 • Prewencji przeciwpożarowej.
 • Ratownictwa medycznego.
 • Organizacji szeroko pojętego ratownictwa, w tym:
 • Tradycja i historia straży pożarnych.
 • Tradycja i historia ochrony przeciwpożarowej.
 • Historia 100-lecia utworzenia Związku OSP RP.
 • Ochrona ludności.
 • Ochrona środowiska.
 • Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa.
 • Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku OSP RP.
 • Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
 • Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
 • Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych.
 • Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
 • Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych (w tym działania związane z ratownictwem specjalistycznym).
 • Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.

W OTWP uczestniczą dzieci i młodzież w trzech grupach:
I grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV,
II grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII,
III grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Wyniki OTWP.

GRUPA I (szkoły podstawowe I-IV):

1. Hubert Mimier OSP Białobłoty 9 pkt.
2. Klaudiusz Jędrzejak – OSP Karsy 8 pkt.
3. Bartek Kubasik – OSP Czermin 5 pkt.

GRUPA II (szkoły podstawowe V-VIII):

1. Daria Niedziela OSP Karsy 12 pkt.
2. Filip Kołodziejczyk OSP Bogusław-Bogusławice 11 pkt.
3. Patryk Ratajek OSP Białobłoty 8,5 pkt.
4. Marcin Banaszak OSP Chocz 3 pkt. (pisemny 18)
5. Kacper Zaradny OSP Kowalew 3 pkt. (pisemny 15)

W tej grupie z OSP Karsy brała także udział Amelia Jędrzejak.

GRUPA III (szkoły ponadpodstawowe):

1. Kamil Szymczak OSP Niniew 12 pkt.
2. Maciej Filipiak OSP Broniszewice 11 pkt.
3. Julia Sójka OSP Bielawy 10,5 pkt.
4. Mikołaj Kubiak OSP Kowalew 4,5 pkt.
5. Paulina Walczak OSP Kwileń 2 pkt.

Zwycięscy poszczególnych grup awansowali do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się 28.05.2022 roku we Wrześni.

Gratulujemy wszytkim uczestnikom i życzymy powodzenia w elminacjach wojewódzkich.

Dołącz do nas
Google+