OSP Karsy
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej OTWP 2022

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej OTWP 2022

OTWP - "Młodzież Zapobiega Pożarom"

 W dniu 27.03.2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kucharkach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Tematyka OTWP obejmuje bardzo szeroką wiedzę z zakresu:

 1. Historii ochrony przeciwpożarowej.
 2. OSP i Związku OSP RP.
 3. Prewencji przeciwpożarowej.
 4. Ratownictwa medycznego.
 5. Organizacji szeroko pojętego ratownictwa, w tym:
 • Tradycja i historia straży pożarnych.
 • Tradycja i historia ochrony przeciwpożarowej.
 • Historia 100-lecia utworzenia Związku OSP RP.
 • Ochrona ludności.
 • Ochrona środowiska.
 • Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa.
 • Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku OSP RP.
 • Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
 • Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
 • Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych.
 • Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
 • Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych (w tym działania związane z ratownictwem specjalistycznym).
 • Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.

W OTWP uczestniczą dzieci i młodzież w trzech grupach:
I grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV,
II grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII,
III grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Po eliminacjach pisemnych po 5 osób z każdej grupy wiekowej awansowało do finału ustnego. Po podliczeniu zdobytych punktów, wyniki końcowe przedstawiają się następująco:

Grupa I (szkoły podstawowe, klasy I - IV):

 1. Klaudiusz Jędrzejak – OSP Karsy
 2. Julia Zawieja – OSP Kościelna Wieś

Grupa II (szkoły podstawowe, klasy VI - VIII):

 1. Filip Kołodziejczyk – Bogusław-Bogusławice
 2. Daria Niedziela – OSP Karsy
 3. Amelia Jędrzejak – OSP Karsy
 4. Wiktoria Pawlak – OSP Kościelna Wieś
 5. Zuzanna Gramala – OSP Jedlec

Grupa III (szkoły ponadpodstawowe):

 1. Julia Sójka – OSP Bielawy
 2. Natalia Karpisiewicz – OSP Kościelna Wieś
 3. Dawid Mikołajczyk – OSP Jedlec
 4. Jakub Gramala – OSP Jedlec
 5. Szymon Matuszak – OSP Kuchary

Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii, uzyskali awans do eliminacji powiatowych, które odbędą się 09.04.2022 roku, w Sali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelnej Wsi.

Gospodarzami turnieju byli druhowie z OSP Karsy.

Cała trójka uczestników z OSP Karsy zakwalifikowała się do eliminacji powiatowych.

Gratulujemy wszytkim uczestnikom.


Info: Zarząd Gminny ZOSP RP w Gołuchowie.

Dołącz do nas
Google+