OSP Karsy
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej OTWP 2021

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej OTWP 2021

„ Młodzież Zapobiega Pożarom”,

W dniu grudniu 2021 r., ze względu na panująca pandemię, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej OTWP 2021 pod hasłem „ Młodzież Zapobiega Pożarom”, odbył się w formie zdalnej. W turniej brały udział dzieci i młodzież podzielona na dwie grupy wiekowe:
grupa I – uczniowie szkół podstawowych (od klasy IV),
grupa II – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zakres tematyczny Turnieju:

 • Tradycja i historia ochrony przeciwpożarowej.
 • Historia 100-lecia utworzenia Związku OSP RP.
 • Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
 • Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku OSP RP.
 • Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych.
 • Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
 • Ochrona ludności.
 • Ochrona środowiska.
 • Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
 • Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych.
 • Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.

Po zarejestrowaniu się opiekunów i uczestników na udostępnionej przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie, w dniu 11 grudnia 2021 r. (sobota), odbyły się eliminacje pisemne Grupy I, w której udział brali uczestnicy z powiatu pleszewskiego. Z OSP Karsy, jako jedyni z Gminy Gołuchów, w eliminacjach uczestniczyli:

 1. Amelia Jędrzejak,
 2. Daria Niedziela,
 3. Klaudiusz Jędrzejak.

Z powiatu pleszewskiego, oprócz młodzieży z OSP Karsy, udział brała młodzież z OSP Kowalew:

 1. Maja Marciniak,
 2. Kamil Bednarek.

Ogólnie, z województwa wielkopolskiego zgłosiło udział 399 uczestników, w tym:
Grupa I (szkoły podstawowe): 288 osób,
Grupa II (szkoły ponadpodstawowe): 111 osób,


W eliminacjach pisemnych uczestnicy musieli odpowiedzieć w ciągu 60 min. na 60 pytań.
Do finału ustnego z powiatu pleszewskiego nie udało się zakwalifikować naszym uczestnikom.

Do finału ustnego z województwa wielkopolskiego zakwalifikowali się:

 • Adrianna Skiba (powiat kępiński) - I grupa
 • Dominik Wesołek (powiat słupecki) - I grupa
 • Liliana Sibilska (powiat wolsztyński) - II grupa

Finał odbył się w dniu 18.12.2021 r. (sobota). Wyniki końcowe OTWP 2021 dla Grupy I i II znajdują się pod linkiem:
http://www.zosprp.pl/?q=content/wyniki-koncowe-otwp-2021

Biorąc pod uwagę ilość zdobytych punktów w eliminacjach pisemnych uczestnicy z powiatu pleszewskiego zdobyli następująca ilość punktów:

1. Daria Niedziela OSP Karsy 44 punkty
2. Maja Marciniak OSP Kowalew 42 punkty
3. Klaudiusz Jędrzejak OSP Karsy 39 punktów
4. Amelia Jędrzejak OSP Karsy 36 punktów
4. Kamil Bednarek OSP Kowalew 36 punktów


Gratulujemy uczestnikom z powiatu pleszewskiego i zachęcamy do udziały w następnej edycji OTWP 2022.

Dołącz do nas
Google+