OSP Karsy
XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gołuchowie

XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gołuchowie

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 15 września 2021 roku w sali wiejskiej w Jedlcu odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gołuchowie, którego otwarcia dokonał i przywitał uczestników Prezes Zarządu druh Marek Zdunek. Następnie wybrano przewodniczącego Zjazdu, którym został druh Waldemar Melerowicz i sekretarza druha Jacka Dobrzyńskiego oraz Prezydium, w którego skład weszli druhowie: Marek Zdunek, Jan Woldański oraz Zenon Moczydłowski a także komisje zjazdowe, Komisja Wyborcza: przewodnicząca druhna Bożena Spaleniak, sekretarz druhna Małgorzata Binek, członek druh Marek Czaplicki, Komisja Mandatowa: przewodniczący druh Przemysław Wysota, sekretarz druh Maciej Dobrzyński, członek druh Wojciech Glanert, Komisja Uchwał i Wniosków: przewodniczący druh Marek Garczarek, sekretarz druh Jacek Nowicki, członek druh Eugeniusz Urbaniak. W następnej kolejności przedstawiono sprawozdania z kadencji 2016-21, które składali: z działalności Zarządu druh Marek Zdunek, finansowe skarbnik druh Adam Solarczyk, komendanta druh Leszek Zdunek oraz Komisji Rewizyjnej druh Witold Pelka i w jej imieniu zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi, które zostało przyznane jednogłośnie. Następnie dokonano wyboru na kadencję 2021-26 Zarządu, Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego w Pleszewie a Zarząd ze swego grona wybrał przedstawicieli do Zarządu w Pleszewie. Skład Zarządu Oddziału Gminnego w Goluchowie: prezes druh Marek Zdunek, wiceprezesi druhowie Waldemar Melerowicz i Jan Jędrzejak, komendant druh Leszek Zdunek, sekretarz druh Henryk Waliszewski, skarbnik druh Adam Solarczyk, członek prezydium druh Tomasz Pływaczyk, członkowie zarządu druhowie: Michał Balcer, Piotr Binek, Dariusz Kołodziejczyk, Ewaryst Sas, Adam Trzebniak, Komisja Rewizyjna: przewodniczący druh Marcin Binek, wiceprzewodniczący druh Łukasz Skowron, sekretarz druh Jacek Dobrzyński, członkowie, druhowie Jerzy Danielski i Marcin Kaźmierczak, delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego zostali druhowie: Jacek Dobrzyński, Marcin Kaźmierczak, Waldemar Melerowicz, Leszek Zdunek a przedstawicielami do Zarządu w Pleszewie, druhowie: Waldemar Melerowicz i Leszek Zdunek. Jednogłośnie uchwalono wszystkie uchwały przedstawione przez przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków druha Marka Garczarka. Na koniec nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Goluchowie druh Marek Zdunek podziękował wszystkim uczestnikom oraz dokonał zamknięcia XI Zjazdu.

Info. Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołuchowie dh Waldemar Melerowicz, zdjęcia Łukasz Grześkiewicz.

Źródło: strona internetowa Gminy Gołuchów

https://goluchow.pl/aktualnosci/wiadomosci/20/wiadomosc/198732/zjazd_gminny_strazakow_ochotnikow

 

 

Dołącz do nas
Google+