OSP Karsy
Walne Zabranie sprawozdawczo-wyborocze OSP Karsy

Walne Zabranie sprawozdawczo-wyborocze OSP Karsy

Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna.

W dniu 26.06.2021 roku w sali OSP Karsy odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Gośćmi zebrania byli:

 • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gołuchowie i Wójt Gminy Gołuchów druh Marek Zdunek,
 • Komendant Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gołuchowie druh Leszek Zdunek,
 • Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gołuchowie druh Waldemar Melerowicz.

Wybrano Zarząd OSP Karsy na następna kadencję w składzie:

 • Prezes – Druch Jan Jędrzejak
 • Naczelnik / Wiceprezes – Druh Jacek Dobrzyński
 • Z-ca Naczelnika – Druh Marek Czaplicki
 • Sekretarz - Druhna Lidia Bogacz
 • Skarbnik – Druh Piotr Dobrzyński
 • Gospodarz – Druh Mikołaj Dobrzyński
 • Członek Zarządu – Druh Andrzej Kieliba

Komisja Rewizyjna OSP:

 • Przewodniczący – Druh Mariusz Kaźmierczak
 • Sekretarz - Druh Sławomir Przodaszek
 • Członek Komisji - Druh Krzysztof Gil

Wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP:

 • Druh Jacek Dobrzyński
 • Druh Marek Czaplicki

Wybrano Przedstawiciela OSP do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP:

 • Druh Jan Jędrzejak

Bardzo dziękujemy za przybycie i życzymy wybranemu Zarządowi owocnej pracy w nowej kadencji.

Dołącz do nas
Google+