OSP Karsy
Nowa brama automatyczna do garażu OSP Karsy

Nowa brama automatyczna do garażu OSP Karsy

Dofinansowanie zadania publicznego pod tytułem: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych".

Od uroczystego otwarcia nowej remizy OSP Karsy w 2005 roku przez wiele lat cieszyliśmy się, że mamy własną remizę, gdzie możemy w gotowości garażować samochód strażacki i sprzęt. Jednak po kilkunastu latach użytkowania doszliśmy do wniosku, że musimy wymienić ciężką, stalową bramę garażową na automatyczną. Wielkie, ciężkie skrzydła bramy sprawiały wiele problemów, szczególnie kiedy była potrzeba szybkiego otwarcia bramy podczas silnego wiatru.
Wystąpiliśmy z wnioskiem do MSWiA o dofinansowanie zakupu bramy automatycznej i taką dotacje otrzymaliśmy. W dniu 30.06.2020 r. została podpisana stosowna umowa, dzięki której otrzymaliśmy dofinansowania na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Całkowity koszt zadania publicznego brutto wyniósł łącznie 12 500 zł, z czego dotacja MSWiA w kwocie 5 000 zł., a pozostałą kwota 7 500 zł otrzymaliśmy od Gminy Gołuchów. Ze względu na zbyt nisko zamontowany sufit podwieszany musieliśmy rozebrać część sufitu, aby mogła zostać zamontowana nowa brama. Brama została zamontowana 4 listopada 2020 r. Po montażu bramy został odtworzony sufit i remiza została odmalowana. Część zewnętrzna wjazdu do garażu, wymagane oznakowanie zostanie uzupełnione gdy pozwoli na to pogoda. Dzięki dofinansowaniu MSWiA oraz Gminy Gołuchów możemy już bezpiecznie i sprawniej wyjeżdżać do akcji. Dodatkowo nowa brama znacznie lepiej utrzymuje ciepło i poprawiła ogólny widok remizy.

Zarząd, druhny i druhowie składają podziękowanie za możliwość przeprowadzenia tej inwestycji.

Dołącz do nas
Google+