OSP Karsy
Dofinasowanie WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinasowanie WFOŚiGW w Poznaniu

Zakup wyposażenia strażaków dla OSP Karsy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanował pomoc dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii.
Ochotnicza Straż Pożarna w Karsach złożyła wniosek o dotację ze środków Funduszu na wsparcie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych w 2020 roku”. Część 2). Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Po złożeniu wniosku, kilku poprawkach i uzupełnianiach wniosek został przyjęty, zarejestrowany i skierowany do weryfikacji ostatecznej.
W naborze złożonych zostało 440 wniosków i zgodnie z zapisami regulaminu wielkość planowanej pomocy oraz jednostki do dofinansowania zostały zweryfikowane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Do dofinansowania wskazano przedsięwzięcia, które w opinii Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej ze względu na pilne potrzeby operacyjne, winny być realizowane w pierwszej kolejności w ramach alokacji środków.
W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zakwalifikowało się 69 wniosków, 270 wniosków z powodu braku środków finansowych umieszczono na liście rezerwowej.
Wśród 69 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania znalazł się również nasza jednostka i w dniu 9 grudnia 2020 r. podpisaliśmy umowę dotacji. Pozyskaliśmy w ten sposób środki finansowe w kwocie brutto 4 890 zł. Dofinasowanie pokrywa w 100% koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.
Środki te były zaplanowane i przeznaczone na zakup wyposażenia strażaków dla OSP Karsy.
Zakupione wyposażenie to 6 par butów specjalnych FHR 003 z wkładką niepalną i 6 par rękawic specjalnych 112 GOLD. Przyznana nam przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotacja, pozwoliła nam na uzupełnienie bardzo potrzebnego podstawowego sprzętu wyposażenia osobistego strażaka i w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa wykonywanych zadań jak i efektywności działań. Z dotacji skorzystają nie tylko strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach, ale także pośrednio lokalna społeczność naszej gminy i powiatu, która może liczyć na ich pomoc, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.
Strona internetowa Funduszu: https://www.wfosgw.poznan.pl/
Za przyznnane dofinansowanie Zarząd oraz druhny i druhowie składają serdeczne podziękowania.

Dołącz do nas
Google+