OSP Karsy
Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019 rok

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019 rok

Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Karsy za 2019 rok

W dniu 12 stycznia 2020 roku o godzinie 17.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Karsy za 2019 rok.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków (mandatowej, skrutacyjnej).
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności.
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
11. Wolne wnioski.
12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13. Zakończenie zebrania.

Obecnośc obowiazkowa.

Zapraszamy wszytkich członków OSP Karsy, członkóe drużyny MDP oraz sympatyków ruchu strażackiego z naszej miejscowości.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd OSP Karsy

Dołącz do nas
Google+