OSP Karsy
OTWP - eliminacje Województwo Wielkopolskie

OTWP - eliminacje Województwo Wielkopolskie

Wielkopolskie eliminacje wojewódzkie XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Eliminacje odbyły się w Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie Gosławicach. Udział wzięło 91 uczestników, którzy rywalizowali w trzech grupach wiekowych.

Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie: ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Turniej popularyzuje wśród dzieci i młodzieży: zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej historii i tradycji ruchu strażackiego oraz znajomości przepisów przeciwpożarowych. Eliminacje poszerzają wiedzę z zakresu ochrony środowiska, ratownictwa w tym ratownictwa ekologicznego, chemicznego, medycznego, przeciwpożarowego. Uczestnicy przygotowując się do eliminacji zdobywają podstawową wiedzę z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Turniej zwiększa świadomość potrzeby ochrony środowiska naturalnego
i uczy skutecznych sposobów ograniczania skutków zagrożeń ekologicznych. Kształtuje właściwe postawy i zachowania wobec szkodliwej działalności człowieka.


Eliminacje wojewódzkie składają się z dwóch części: testu pisemnego i finału ustnego, do którego kwalifikuje się po pięć osób w każdej z trzech grup wiekowych. Biorą w nich udział laureaci eliminacji powiatowych z 31 powiatów Wielkopolski w sumie 92 osoby.
Laureaci etapu wojewódzkiego – po dwie osoby z każdej grupy wiekowej - będą reprezentować Wielkopolskę na finale centralnym, który odbędzie się w dniach 30 maja do 2 czerwca w Złotym Stoku, woj. śląskie.

Wyniki końcowe:

Grupa I

 1. Michał Zbaracki (powiat pilski)
 2. Nikodem Lis (powiat gnieźnieński)
 3. Patryk Tomys (powiat wolsztyński)
 4. Filip Kopkiewicz (powiat złotowski)
 5. Dawid Grześkowiak (powiat gostyński)

W tej grupie powiat pleszewski reprezentowała Amelia Jędrzejak z OSP Karsy i zajęła 26 miejsce.

Grupa II

 1. Małgorzata Płóciennik (powiat kaliski)
 2. Wiktoria Stefanowska (powiat turecki)
 3. Julia Sajna (powiat obornicki)
 4. Krzesimir Bryszewski (powiat pilski)
 5. Szymon Grobelny (powiat krotoszyńsk)

W tej grupie powiat pleszewski reprezentował Maciej Filipiak z OSP Broniszewice i zajął bardzo dobre 7 miejsce.

Grupa III

 1. Marek Regdosz (powiat szamotulski)
 2. Tomasz Cichocki (powiat kościański)
 3. Kacper Sikora (powiat wrzesiński)
 4. Karolina Królczyk (powiat obornicki)
 5. Jakub Kujawa (powiat koniński-grodzk)

W tej grupie powiat pleszewski reprezentował Piotr Dobrzyński z OSP Karsy i zajął 16 miejsce.

Wszystkie wyniki i zdjęcia można także zobaczyc na stronie Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Poznaniu.

Organizatorzy zadbali aby zarówno uczestnicy jak i opiekunowie mieli wypełniony czas. Podczas gdy młodzież pisała testy pisemne opiekunowie mogli wysłuchać wykładu Bogdana Siwińskiego na temat prowadzenia kronik strażackich.

Po testach pisemnych uczestnicy i opiekunowie mogli zwiedzić bardzo ładny i ciekawy kościół Parafialny Rzymskokatolicki pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Koninie – Gosławicach (zbudowany w latach 1418-1425). Kościół gosławicki, ceglany, w stylu gotyckim, który należy typologicznie do grupy ideowych kopii rotundy Grobu Świętego w Jerozolimie, jest unikatową świątynią w Polsce, zbudowaną w kształcie tzw. oktogonu krzyżowego.

Zwiedzaliśmy także Muzeum Okręgowe w Koninie gdzie znajduje się kilka ekspozycji tematycznych. Między innymi wystawa biżuterii, wystawa „Pieniądz Miast Polskich” prezentuje bony funkcjonujące w miastach znajdujących się w granicach Polski po 1945 r., a także wystawa lamp, gdzie można zobaczyć replikę lamy naftowej wynalezionej przez Ignacego Łukasiewicza.

Największą ciekawostkę dla której warto odwiedzić to muzeum jest odtworzony na podstawie wykopalisk z pobliskiej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego - słoń leśny. W gablocie możemy podziwiać m. in. fragment czaszki, ciosy, zęby trzonowe, fragmenty żuchw, miednice, kości długie mamuta (Mammuthus primigenius), czaszkę i kości długie nosorożca włochatego (Coelodonta antiquitatis), fragmenty czaszek żubra kopalnego (Bison priscus) , a także fragment czaszki z możdżeniem tura (Bos primigenius).

Dodatkową atrakcją podczas zwiedzania muzeum w części otwartej odbył się wyjątkowy piknik historyczny „Szwedzi na zamku”. Mogliśmy zobaczyć pokaz musztry, prezentacje stylizowanych strojów z epoki, strzelanie z łuku.

Gratulacje dla zwycięzców i powodzenia w finale krajowym.

 

Dołącz do nas
Google+