OSP Karsy
Przekazanie sprzętu ratowniczego jednostkom OSP Gminy Gołuchów

Przekazanie sprzętu ratowniczego jednostkom OSP Gminy Gołuchów

Środki finansowe Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości pomaga OSP.

Gmina Gołuchów pozyskała dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości na doposażenie w sprzęt ratowniczy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ramach przyznanej dotacji Gmina Gołuchów zakupiła sprzęt ratowniczy dla wszystkich jednostek działających na terenie Gminy, tj. dla:

  1. OSP Bielawy,
  2. OSP Bogusław-Bogusławice,
  3. OSP Gołuchów,
  4. OSP Jedlec,
  5. OSP Karsy,
  6. OSP Kościelna Wieś,
  7. OSP Krzywosądów,
  8. OSP Kuchary.

Pula środków przyznanych naszej Gminie to kwota 41 679,00 zł. Gmina zabezpieczyła wkład własny w wysokości 1%, co stanowi kwotę 421,00 zł. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 27.09.2018 r. została podpisana umowa na powierzenie realizacji zadań z w/w funduszu, pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Wójtem Gminy Gołuchów.

W sobotę tj. 8 grudnia 2018 roku sprzęt został uroczyście przekazany poszczególnym jednostkom OSP.

Więcej informacji jaka jednostka otrzymała jaki sprzęt, można przeczytać na stronie Gminy Gołuchów.

Dziękujemy i obiecujemy, że przekazany sprzęt zostanie należycie wykorzystany i będzie zawsze gotowy do niesienia pomocy potrzebującym.

Dołącz do nas
Google+