OSP Karsy

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje gminy Gołuchów

Organizatorem turnieju jest Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołuchowie, a gospodarzami turnieju są OSP Bielawy i OSP Bogusław-Bogusławice.

Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „ Młodzież Zapobiega Pożarom”
jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Uczestnikami OTWP jest młodzież w trzech grupach:

  • I grupa - uczniowie szkół podstawowych,
  • II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych,
  • III grupa - uczniowie szkół średnich.

Serdecznie zapraszamy.

 

Dołącz do nas
Google+