OSP Karsy

Narada operacyjna KP PSP Pleszew i OSP (Powiat Pleszew)

Zebranie kadry kierowniczej Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu pleszewskiego.

W dniu 27.02.2017 r. w KP PSP Pleszew odbyło sie spotkanie Komendantów Miejsko - Gminnych ZOSP RP, Komendantów Gminnych ZOSP RP, Prezesów i Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu pleszewskiego.

Poruszane zagadnienia:

 1. Statystyki operacyjne za 2016 rok.
 2. Analiza z przeprowadzonych przeglądow technicznych i kontroli gotowości bojowej w jednostkach OSP w 2016 roku.
 3. Harmonogram kontroli gotowości bojowej i przeglądów technicznych OSP spoza KSRG w I półroczu 2017 roku.
 4. Wyszkolenie członkow OSP powiatu pleszewskiego biorących bezpośredni udzia w działaniach ratowniczych oraz ustalenie planu szkolenia członków OSP na 2017 rok.
 5. Plan ćwiczeń zgrywających na obiektach oraz doskonalących dla jednostek OSP w 2017 roku.
 6. Zasady organizacji szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udzial w działaniach ratowniczych.
 7. Rozliczanie dotacji z budżetu państwa przez jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z zachowaniem priorytetów i założeń ustalonych przez Kornendanta Głównego PSP.
 8. Zasady rozliczania dotacji MSWiA przez jednostki OSP.
 9. Zasady BHP w jednostkach ochrony przeciwpożarowej:
 • analiza wypadków,
 • przeprowadzanie badań lekarskich dla członków JOT.,
 • BHP podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Spotkania takie mają na celu przeanalizowanie działań operacyjnych, ilości zdarzeń, ich porównania z latami ubiegłymi, a także omówienie bieżących spraw i problemów oraz zaplanowanie działań w 2017 r.

 Więcej informacji na stronie KP PSP Pleszew.

 

 

 

 

 

 

Dołącz do nas
Google+