OSP Karsy
Zebranie sprawozdawcze.

Zebranie sprawozdawcze.

Sprawozdanie z działalności OSP Karsy w 2016 roku.

W dniu 28 stycznia 2017. (sobota) o godz. 18.00 odbędzie się zebranie sprawozdacze z działalności OSP Karsy za 2016 r.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności za 2016 r.
 5. Sprawozdanie finansowe za 2016 r.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2016 r.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący 2017.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 13. Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszamy.

 

Dołącz do nas
Google+