OSP Karsy
1% dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach

1% dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach

Ty także możesz wspomóc zakup sprzętu dla OSP Karsy

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, KRS  0000 116 212 jest organizacją pożytku publicznego. Możesz to sprawdzić zaglądając do serwisu informacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub do bazy organizacji pożytku publicznego http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=&kryt_miasto=&kryt_woj=&kryt_krs=0000+116+212&kryt_pola=&szukanie=opp Za pośrednictwem Związku 1% od Twojego podatku możesz wspomóc zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach.

Jak to zrobić, gdzie wpisać wymagane dane?

W załączeniu poniżej zamieszczamy zdjęcia na których w prosty sposób pokazono gdzie wpisać wymagane dane, aby Twoje 1% od podatku trafiło do Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach dla podatników wypełniających formularz: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

Jak wyliczyć 1%?

Należy kwotę podatku należnego pomnożyć przez 0,01 albo podzielić przez 100 i zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Przykładowo, gdy 1% wyniesie 33,53 zł - przekazać należy 33,50 zł. Gdy kwota wyniesie 33,59 zł - przekazać należy także 33,50 zł.

Nie ma obowiązku przekazania 1% od podatku, jest to tylko dobra wola i chęć pomocy.

Przekazując 1% od Twojego podatku nie tylko pomagasz Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach, ale też sobie.

Mając do dyspozycji dobry sprzęt możemy szybciej i sprawniej pomóc każdemu kto znajdzie się w takiej potrzebie lub sytuacji wymagającej naszej interwencji, może to być pożar, powódź, wypadek.

Pozyskane środki nie są nam przekazywane w formie pieniędzy. Możemy nabyć sprzęt o wartości nie przekraczającej wpłat z 1% które zostały skierowane dla OSP Karsy. Także ściśle określono na jakie cele pozyskane środki możemy wykorzystać, są to:

  • zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
  • szkolenie członków OSP i MDP,
  • organizację zawodów sportowo-pożarniczych,
  • zakup wydawnictw propagujących bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
  • organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej podczas którego dzieci i młodzież zapoznaje się przez naukę z urządzeniami p-poż. i jak postępować w sytuacjach zagrożenia np. pożaru w domu,
  • organizacje obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
  • remont strażnicy,
  • na cele kulturalno-oświatowe.

Zakup i rozliczenie środków jest kontolowany przez Zarząd Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego.

Dla nas ważna jest każda złotówka, dlatego liczymy na dobrą wolę i chęć pomocy szczególnie lokalnej społeczności, czyli mieszkańców Kars i sąsiednich miejscowości.

Najedź na chwilę myszką poniżej w galerii i kliknik plik który w nazwie ma formularz PIT za pomocą którego rozliczasz się z Urzędem Skarbowym: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39. Przepisz dane do Twojego formularza.

 

Z góry dziękujemy za pomoc.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach

 

 

Dołącz do nas
Google+