OSP Karsy
Rajd Rowerowy MDP - Strzydzew 2018

Rajd Rowerowy MDP - Strzydzew 2018

XIV Rajdu Rowerowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Pleszewskiego - Strzydzew 2018

Rajd odbędzie się 29.09.2018 r. (sobota), miejsce docelowe Strzydzew - Gmina Czermin.

Cel Rajdu:

 • doskonalenie sprawności fizycznej,
 • popularyzacja turystyki,
 • poznawanie historii powiatu,
 • poznawanie zabytków,
 • poznawanie i pogłębianie znajomości przyrody i jej ochrony,
 • pogłębianie wiedzy w dziedzinie pożarnictwa,
 • integracja środowiska młodzieży OSP.

Uczestnicy rajdu:

 • dzieci i młodzież należące do Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu pleszewskiego,
 • wiek uczestników od 12 do 21 roku życia.

Współorganizatorzy:

 • Starosta Pleszewski,
 • Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie,
 • Powiatowa Komenda Policji w Pleszewie,
 • Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie.
 • Wójt Gminy Czermin,
 • Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Strzydzewie,
 • Sołtys i Rada Sołecka Strzydzew.

Program Rajdu:

Wyjazd uczestników z dowolnego miejsca swojej gminy, przyjazd do Strzydzewa w godz. od 11.00 do 11.30.

Konkurencje – konkursy:

 • piosenka rajdowa – dozwolony tylko akompaniament instrumentowy,
 • konkurencja sprawnościowa,
 • konkurencja medyczna.

Nagrody i wyróżnienia:

Nagrody i dyplomy otrzymują wszystkie drużyny. Za zdobycie pierwszego miejsca w danej konkurencji drużyna otrzymuje puchar, drużyna która zdobędzie całościowo największą liczbę punktów otrzyma Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Osoby które chcą wziąć udział w rajdzie proszę się zgłaszać do Prezesa lub Naczelnika OSP Karsy do dnia 21.09.2018 r.

 

 

Dołącz do nas
Google+